تعداد مطالب : 55
تعداد نظرات : 43
زمان آخرین مطلب : 3003روز قبل

 

در حيات زندگي بهرنگ بودن بهتر است

در ديار زندگي خوش رنگ بودن بهتر است

در وراي زندگي یکرنگ بودن بهتر است

عشق را با عاشقي خواندن همانا بهتر است

چهارشنبه 4/7/1386 - 10:17

عشق یعنی انتظار و انتظار عشق یعنی هر چه بینی عکس یار

عشق یعنی شب نخفتن تا سحر عشق یعنی سجده ها با چشم تر

عشق یعنی دیده بر در دوختن عشق یعنی از فراقش سوختن

عشق یعنی سر به در آویختن عشق یعنی اشک حسرت ریختن

عشق یعنی لحظه های ناب ناب عشق یعنی لحظه های التهاب

عشق یعنی بنده فرمان شدن عشق یعنی تا ابد رسوا شدن

عشق یعنی گم شدن در کوی دوست عشق یعنی هر چه در دل آرزوست

عشق یعنی یک تیمم یک نماز عشق یعنی عالمی راز و نیاز

عشق یعنی یک تبسم یک نگاه عشق یعنی تکیه گاه و جان پناه

عشق یعنی سوختن یا ساختن عشق یعنی زندگی را باختن

عشق یعنی همچو من شیدا شدن عشق یعنی قطره و در یا شدن

عشق یعنی پیش محبوبت بمیر عشق یعنی از رضایش عمر گیر

عشق یعنی زندگی را بندگی عشق یعنی بندگی آزادگی

دوشنبه 2/7/1386 - 11:59

 

عشق یعنی عاشق شیدا شدن عشق یعنی گم شدن پیدا شدن

 

عشق یعنی لاله ی پرپر شدن عشق یعنی در رهش بی سر شدن

 

عشق یعنی دائما در اضطراب عشق یعنی تشنگی در شط اب

 

عشق یعنی هفت وادی بی کسی عشق یعنی روز و شب دلواپسی

 

عشق یعنی غربت و وا ماندگی عشق یعنی دلبری دلدادگی

 

 

يکشنبه 1/7/1386 - 11:31

 

دوست داشتن درست مثله ايستادن توي سيمان خيسه.

هرچقدر بيشتر توش بموني سخت تر جدا ميشي

و اگر هم بتوني ازش بيرون بياي ،

حتما ردپات باقي ميمونه!!!  

  

 

 

يکشنبه 1/7/1386 - 10:50

آفتاب را

با دهان عشق آواز دادم

شب ستاره باران شد

وريشه هاي جانم

ازچشمه سارروزنوشيدند

...........

بها ررابا دهان عشق آوازدادم

خاك تبسمي كرد

سبزه ها درمن لبخند زدند

زمستان خاطره اي شد

گالري عکس فصل بهار

يکشنبه 1/7/1386 - 10:44

((به روياهايتان بچسبيد و آنها را زنده نگاه داريد زيرا اگرروياهايتان بميرند زندگي به پرنده شكسته بالي تبديل مي شود كه ديگرقدرت پرواز ندارد))

بگذارهرروز

         رويايي باشد

دردست

        بگذارهرروز

عشقي باشد

         دردل

بگذارهرروز

           دليلي باشد

 براي زندگي.                

جمعه 30/6/1386 - 18:9

 

با توآغازمي كنم خوب من به نام تو

مي نويسم قصه اي تازه ازالهام تو

اي شروع دلپذير مثل خورشيد بي نظير

به تو تقديم مي كنم عشق و ازمن بپذير

اي قشنگ ترين بهانه واسه گفتن ترانه

من يه عشق جاودانه به تو تقديم مي كنم

دراين غربت شبانه با صداقت عاشقانه

قلبم و با اين ترانه به تو تقديم مي كنم

اي طلوع ماندگار گل هميشه بهار

به تو تقديم مي كنم هر چه هست در روزگار

گفته ها ناگفته ها هرچه هست در باورم

به تو تقديم مي كنم آرزوي آخرم

جمعه 30/6/1386 - 18:3

 

قسمتم نبوده انگاركه تو باشي در كنارم

كه تو باشي مهربونم عمري تك گل بهارم

قسمتم نبوده انگاركه تو باشي سرنوشتم

كه تو رو داشته باشم من تو تموم سرگذشتم

قسمتم نبوده انگاركه فقط با من بموني

كه بتوني غصه هامو ازتوي شعرا بخوني

قسمتم نبود بموني

غم و غصه موبدوني

قسمتم نبود بتوني

غموازدلم بروني

قسمتم نبوده انگاركه فقط تو باشي يارم

من كه حاضرم بريزم پاي تو داروندارم

قسمتم نبوده انگاركه تو باشي قسمت من

واسه تو پرمي كشيدش روحم ازجون و دل وتن

قسمتم نبود بموني

غم و غصه مو بدوني

قسمتم نبود بتوني

غموازدلم بروني

جمعه 30/6/1386 - 17:46

عاقبت مي در اين سبو كردي

                              دست دل را دوباره رو كردي

پاره هاي دل مرا اي عشق

                          بي خبرآمدي رفو كردي

با دل سنگ من تو آيينه

                               در شگفتم چگونه خو كردي؟!

ترسم اين دل زياد خو ببرد

                               هرچه خوبي تو به او كردي

جمعه 30/6/1386 - 17:38

 

 

گفتن((دوستت دارم))خرجي ندارد ولي گاهي براي شنيدن آن بايد ميليونها هزينه كرد.

جمعه 30/6/1386 - 17:30