تعداد مطالب : 55
تعداد نظرات : 43
زمان آخرین مطلب : 3002روز قبل

درهيچيك از اين دو حالت نبايد ياس و نوميدي بدل راه يابد زيرا:

هان مشو نوميد، واقف زاسرارغيب

باشد اندرپرده بازيهاي پنهان غم مخور

شنبه 7/7/1386 - 16:56

 

 

صد هزاران كيميا حق آفريد

كيميايي همچوصبرآدم نديد

چهارشنبه 4/7/1386 - 16:33

می خواهم اشک را معنا کنم

اشک یعنی گریه قلبی سرخ

اشک یعنی گریز از تنهایی

اشک یعنی زلالی یک عشق

اشک یعنی سر چشمه پاکی

اشک یعنی یک قطره خوبی

شاید هم یک دریا غم!!!!!!!

و انگار چشمها خشک شدند

اشکی بریزید از شوق!!!!!!

گریه کنید تا دریا شوید!!!!!

حالا شما بگویید:

اشک چیست؟

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چهارشنبه 4/7/1386 - 11:1

 

محبت دوستي ميسازد

دوستي عشق ميسازد

و عشق زندگي ميسازد

پس هميشه عاشق باش

 

چهارشنبه 4/7/1386 - 10:52

نظر يادتون نره

روزي دركنار معبدي ايستادم و از كساني كه از آنجا مي گذشتند ماهيت و راز« عشق » را جويا شدم .

« عشق » پرنده زيبايي است كه تمناي اسارت دارد ، ولي از آسيب گريزان است
«
عشق » تنها گلي است كه بي كمك فصول رشد كرده و شكوفه مي دهد .
«
عشق » تنها در بستر روح است نه جسم .
«
عشق » دانش الهي است كه بينش انسان ها را وسعت مي بخشد .
شايد تاريكي ، گياهان و درختان را از ديده نهان دارد . اما هرگز نمي تواند « عشق » را از روح پنهان كند

 

چهارشنبه 4/7/1386 - 10:44

ن ظ ر ي ا د ت ون ن ره ...

کسی که بهشت را بر زمین نیافته است

آن را در آسمان نیز نخواهد یافت

خانه خدا نزدیک ما ست

و تنها اثاث آن

عشق است

چهارشنبه 4/7/1386 - 10:40

در زندگي درنگ كن و بيانديش،قبل از هر عكس العملي فكر كن،صبور باش
ببخش و فراموش كن،بگذار و بگذر.از يك نفر گرفته تا هزاران نفر،همه را
دوست بدار

چهارشنبه 4/7/1386 - 10:37

نظر....

زندگی کوتاه است وانرژی محدود، بسیار محدود

وبا این انرژی محدود ، ما باید نامحدود را بیابیم،

با این زندگی کوتاه ما با ید ابدیت را بیابیم

چه وظیفه خطیری!

چه چالش بزرگی!

پس بیا و به خاطر مصائب بی اهمیت نگرانی به خود راه نده.

چهارشنبه 4/7/1386 - 10:34

زندگي يعني مسيري رو به آب

زندگي يعني نه بيداري نه خواب

زندگي يعني سراي امتحان،

زندگي يعني در آن عاشق بمان

زندگي يعني کمي و کاستي،

زندگي يعني دروغ و راستي

زندگي يعني صفا ، مهر و وفا،

زندگي يعني ستم ، جور و جفا

زندگي يعني سفر ، راهي دراز،

زندگي يعني جهاني رمز دار

زندگي يعني مهي در پشت ابر،

زندگي يعني بلا و درد و صبر

زندگي يعني دو روزي ميهمان،

زندگي يعني فريب ميزبان

چهارشنبه 4/7/1386 - 10:29

خدا يكي بانوي درويش هم يكي

عشق هم يكي ارام درويش هم يكي

چهارشنبه 4/7/1386 - 10:22