تعداد مطالب : 160
تعداد نظرات : 59
زمان آخرین مطلب : 3000روز قبل

تروریست های وهابی، مسجدوحسینیه بزرگ امام مهدی درنزدیکی بغداد راباخاک یکسان کردند.

شاهدان عینی اعلام کردند: تروریست هاباکارگذاشتن صدهاکیلوگرم موادمنفجره دراین مسجدوحسینیه متعلق به شیعیان، آن رابهئ طورکامل ویران کردند. این مسجدبزرگ که درمساحتی به وسعت دوهزارمترمربع بناشده بود درخیابان فرودگاه ودرمنطقه ابوغریب واقع شده بود.

سه شنبه 8/3/1386 - 10:29

ازابوعبدالله جعفربن محمد نقل شده است که:

درویشی به نزدپیامبرآمد. توانگری نزدآن حضرت بود وجامه خویش از درویش درکشید. پیامبرفرمود: چه چیزی تورابدین کارواداشت؟آیاترسیدی تهیدستی اوبه توبرسد یاتوانگری توبه وی؟

توانگرگفت: ای پیامبرخدااکنون که چنین فرمودی، نیم دارایی ازآن اوباشد. پیامبرازتهیدست پرسید: آیامی پذیری؟

گفت:نه

پرسید چرا؟

پاسخ داد: ترسم ازآن است که من نیزبه همان دچارشوم که اودچارآن است.

يکشنبه 6/3/1386 - 11:22

 

حضرت آیت الله بهاءالدینی:

  اگردرمسیرحق واردشدی وحرکت کردی، درمسیر انبیاءحرکت کردی، آنوقت بازگفتی خدارانفهمیدم، مااز توقبول می کنیم.

يکشنبه 6/3/1386 - 11:14

شخصی به امام صادق علیه السلام گفت: گروهی ازدوستان شماگناه می کنندومی گویند:«به رحمت خداامیدواریم».

امام فرمود:« آنها دروغ می گویندکه دوست ماهستند، آنهادوست مانیستند بلکه قومی هستندکه آرزوهای بیجا آنهارابه این طرف وآنطرف می کشاند کسی که به چیزی امیدوارباشد، برای رسیدن به آن، کارمی کند، وکسی که ازچیزی خائف وترسان است، ازآن دوری می نماید.»

يکشنبه 6/3/1386 - 11:9

مقام معظم رهبری:

 

قرآن پرچم بلند اسلام است.

يکشنبه 6/3/1386 - 11:0
امام موسی کاظم علیه السلام می فرمایند: 

راه رستگاری اطاعت کردن ازدستورات خداوند است. این راه بدون دانش امکان پذیرنیست.

يکشنبه 6/3/1386 - 10:55

پیامبر اکرم حضرت محمد(ص) فرموده اند:

چهاردسته   اند که من درروز قیامت شفیع آنها هستم

1-  یاری دهنده اهل بیتم

2- برآورنده حاجات اهل بیتم

3- دوست دارنده اهل بیتم به قلب وزبان

4- دفاع کننده ازاهل بیتم بادست وعمل

ان شاءالله همگی ازدوستداران واقعی اهل بیت علیهم السلام باشیم.

يکشنبه 6/3/1386 - 10:49

 رجـعـت يـكى از مسائل پيچيده مربوط به دوران ظهور حضرت مهدى (عج ) است ,بر اساس اين عـقـيـده گروهى از مومنين به اين جهان بازمى گردند تا ظهور دولت حق را مشاهده كنند و از شـكـوفـايـى آن لذت ببرند, و نيز گروهى از منافقين بازگردانده مى شوند تا كيفر دنيوى اعمال ناشايست خويش را بچشند.

يکشنبه 6/3/1386 - 10:41
زینب سلام الله علیها، بانوئی که عفت وپاک دامنی، شجاعت وآزادمنشی، سخنوری وفریاد حق طلبی، ظلم ستیزی وعدالت پروری، بندگی واطاعت وزمزمه های عاشقانه که همه راازپدر گرانمایه ومادرمهرپرورش به ارث برده بود، درطول دوران اسارتش، پرده ازجنایات ننگین خاندان یزید برداشت وبرای همیشه تاریخ، حقانیت ومظلومیت حضرت سیدالشهداء ویاران باوفایش راثبت نمود.
جمعه 4/3/1386 - 16:18
 

دیشب بابازی خوب کاکاوگل های اینزاگی میلان بانتیجه دوبریک  لیورپول راشکست داد وبرای هفتمین بارقهرمان باشگاه های اروپاشد.

درپایان نیزکاکابازیکن محبوب این تیم با10گل زده آقای گل شد.

به هرحال دیشب شعارفوتبال اروپااین بود:

 

زنده باد

AC  Milan

پنج شنبه 3/3/1386 - 13:24