تعداد مطالب : 49
تعداد نظرات : 21
زمان آخرین مطلب : 3007روز قبل
بدان که در ارتفاع خاصی از زمین دیگر ابری وجود ندارد اگر اسمان زندگیت ابری است بدان که روح تو انچنان که باید اوج نگرفته است
سه شنبه 20/12/1387 - 15:1
روزی گفتم در حسرت دیدار تو اواره ترینم ولی اکنون که دستانم به دستانت گره خورده میگویم دیدار تو اواره ترینم کرده به راستی این چه سری است هر انچه را که داریم خود را از وجودش  بی نیازمیشماریم وهر انچه را که نداریم خود را در ارزوی یافتنش بی تاب 
سه شنبه 20/12/1387 - 14:45
انروز که همه به دنبال چشمان زیبا هستند تو به دنبال نگاه زیبا باش
سه شنبه 20/12/1387 - 14:33
ای کاش میشد به زمانی بر گردیکم که تنها غم زندگیمان شکستن نوک مدادمان بود
سه شنبه 20/12/1387 - 14:27
 درخلوت ثانیه ها در حبوط دشت باید از فکر نبودنت گذشت باید پرید از میان سبزه های سرخ باید رها شد از قفس چو مرغ
سه شنبه 20/12/1387 - 13:30
  • توراچه بناممx یاy  تورادر مثلث ها اسیر ساخته انداماقضیه ی عشق رامیتوان ازراه معادله دومجهولی حل کردکه راه ا ن دوستی است واگر خواستی از چنگم بگریزی تو را در رادیکال جذر میگیرم   
سه شنبه 20/12/1387 - 12:52

چند سالی یوسف از جرم زلیخا حبس شد                               

                                                            حبس مهدی از  گناه ما  هزاران ساله است

سه شنبه 20/12/1387 - 12:32

ذهن ما باغچه ای است گل در ان باید کاشت                                                                       

                   گر نگردیم علف هرز دران میروید                                              زحمت کاشتن یک گل سرخ                                                                                             کمتر از هرزگی ان علف است 

سه شنبه 20/12/1387 - 12:26
وقتی همه ی پل های پشت سرت خراب شدند وراه برگشتی نداری
وقتی همه ی آرزوهایت مثل برگ های پاییزی بر باد رفتند یا زمانی که 
گل برگ های عشقت یکی پس از دیگری خشک می شوند
 یاهنگامی که   بار گناهت روی شانه هایت سنگینی می کنه وفکر می کنی 
 دیگه جایی رو زمین برای تو نیست وقتی غصه رو قلبت سنگینی 
  میکنه وقتی هیچ کس دیگه تورو تحویل نمی گیره یه با معرفت 
 یه مهربون دست تو رو می گیره و میگه با همه گناهانت باز هم 
 تو را دوست دارم چون من خالق تو هستم زندگی را از نو آغاز کن!!
 
   
 

 

دوشنبه 8/5/1386 - 16:38

می دونی عشق واقعی یعنی چه؟ یعنی حاضر باشی به خاطر عشقت از همه چیزبگذری حتی از زنده موندن  تو وقتی می تونی بفهمی که ایا عشق تو واقعی هست یا نه ؟ که اگه عشقتو با کسی دیگه دیدی ناراحت نشی وبه خاطر شاد شدن اون خم به ابرو نیاری!!!!

صلاح مملکت خویش خسروان دانندشاید    عشقت فکر می کنه با یکی دیگه زندگی بهتری داره؟من که حاضرم شما چی؟

پنج شنبه 14/4/1386 - 21:2