تعداد مطالب : 120
تعداد نظرات : 24
زمان آخرین مطلب : 2788روز قبل
عشق خيس شدن دو دلدار در زير باران
نيست...عشق اينست که من چترم را روي دلدار
بگيرم واو نبيند....نبيند وهرگز نداند که
چرا در زير باران خيس نشد
چهارشنبه 8/1/1386 - 22:45
زندگي شهد گل است زنبور زمان مي خوردش
آنچه مي ماند به جا عسل خاطره هاست
چهارشنبه 8/1/1386 - 22:45

از زمزمه دلتنگيم از همهمه بيزاريم نه
طاقت خاموشي نه ميل سخن داريم با حال
پريشاني روي سوي چه بگريزيم هنگامه ي
حيرانيست خود را به که بسپاريم تشويش
هزار پايان! وسواس هزار اما يک عمرنمي
بينيم در خويش چه ها داريم دردا که هدر
داديم آن ذات گرامي را
چهارشنبه 8/1/1386 - 22:44
دوستان جديد پيدا کتيد ولي دوستان قديمي را حفظ کنيد اينها  نقره و انها طلا هستند 
سه شنبه 7/1/1386 - 1:36
وقتي انسان دوست واقعي دارد که خودش دوست واقعي باشد    امرسون
سه شنبه 7/1/1386 - 1:36
در بين تمامي مردم تنها عقل است که به عدلت تقسيم شده زيرا همه فکر ميکنند به اندازه کافي عاقلد      دکارت 
سه شنبه 7/1/1386 - 1:33
فرق انسان و سگ در ان است که اگر به سگي غذا بدهيد هرگز تو را گاز نخواهد گرفت       تولستوي
سه شنبه 7/1/1386 - 1:33
کسي که ميخواهد رازي را حفظ کند بايد اين واقعيت را رازي دارد کتمان کند   گوته
سه شنبه 7/1/1386 - 1:30
اگر مي خواهد در زندگي دوستان وفادار و ياران غمخوار داشته باشيد کم و خيلي دير با مردم دوست شويد     هر شل
سه شنبه 7/1/1386 - 1:30
هيچ شعري شاعر ندار هر خوانندو ي شعري شاعر ان لحظه ي شعر است      پابلو
سه شنبه 7/1/1386 - 1:27