تعداد مطالب : 218
تعداد نظرات : 362
زمان آخرین مطلب : 2786روز قبل
 

            اي كه

                                    مي پرسي

                                                          نشان                

                                                                       عشق

                                                                                    چيست

                                                                                             عشق

                                                                                           چيزي

                                                                                  جزء

                                                                         قلب

                                                              زيباي

                                                    تو

                                    نيست

                         عشق

               يعني  

          مهر

      بي چون

       و چرا

                عشق

                          يعني

                                  كوشش

                                                بي ادعا

                                                                  عشق

                                                                                        يعني

                                                                                                    مهر

                                                                                                                                                               بي اما

                                                                             اگر

                                                                                                                                                                                 عشق    

                                                                                            رفتن

                                                                               با پاي

                                                                   سر

                                                        عشق

                                        يعني

                        دل

                 تپيدن

                  بهر تو

                         عشق

                                يعني

                                       جان من قربان تو...

يکشنبه 31/4/1386 - 8:47
 

 به چه كسيشبيه هستيد؟!

 

در ذيل هر مثالي و در وضعيت هاي گوناگون واكنش سه  رفتار ( خشن، بي اراده و قاطع) نشان داده شده است و شما از روي آنها مي توانيد ببينيد كه در رفتار قاطع هيچ يك از طرفين ناراحت نميشوند. اگر شما به اين روش اقدام نماييد و مردم واكنش بدي نشان دهند ميتوانيد ببينيد كه مشكل از آنها بوده و كار شما هيچ ايرادي نداشته است. كساني كه تلاش ميكنند شما ا ناراحت نمايند در زماني كه از روش قاطع استفاده ميكنيد معمولا تلاش ميكنند از يك چنين قاطعيتي سود برده باشند. مثال اول:

سيما هر روز سر كار ميرود و بعد از ظهر پس از اينكه به خانه آمد از تنهايي و آرامش خود لذت ميبرد. مدتي است كه همسايه اش ( كه زن خانه داريست) هر روز به او سر زده و فنجاني چاي با هم مي نوشند، سيما دوست ندارد كه اين برنامه ادامه پيدا كند. چه طور ميتواند به همسايه اش بگويد؟ ( به فرض امروز چهارشنبه است)

بي اراده: من بعداً چاي مينوشم.

خشن: گوش كن، چه خبرته هر روز بعد از ظهر اينجايي. من هم خبر مرگم مي خوام يك ساعت براي خودم راحت باشم.

قاطع: اغلب از ايكه بعد از ظهر ها اي منوشم لذت ميبرم اما اين روز ها بعد از اينكه از سر كار بر ميگردم به كمي وقت براي استراحت نياز دارم. چطوره قرارمان را عصر چهارشنبه بگذاريم.

در اين حات سوم ششما ممكن است يك توافق ( براي نوشيدن چاي در عصر چهارشنبه) كرده باشيد به خاطر اينكه شما درك ميكيد ك همسايه تان تنهست ولي اگر بخواهيد ميتوانيد قرر را يكطرفه به هم بزنيد و اين در دست شماست.

حالا به مثال دوم تجه كنيد:

 پيام در صف تلفن منتظر و زماني كه نبتش فرا ميرسد سيآمده و ميگويد نوبت را به من بده مي خواهم يك تك زنگ بزنم. در آنجا تعدا زيادي در صف به دلايل گوناگون به انتظار ايستاده اند. شما باشيد چه كار ميكنيد؟ ( اگر نوبتت را بدهي بايد دوباره بروي به ته صف)

بي اراده: باشه... بفرما... برو صحبت كن...

خشن: تو فكر ميكني من بيكار بودم بيام از صبح تا حالا اينجا بياستم و حالا ببينم تو چه مشكلي داري و به حرف هاي تو گوش بدم.

لحن قاطع: من مدت زيادي است كه در صف منتظر بوده ام و اين باعث ميشود كه دوباره به ته صف برگردم و حقيقتاً تحمل اين را ندارم كه دوباره همين مدت ديگر اينجا بمانم.

كدام روش يا شيوه به زندگي شما بيشتر شباهت دارد؟ ...

شنبه 30/4/1386 - 18:23
 

داستاني در مورد مردي كه با جنها در ارتباط بود

بعضي ها مي گويند ، جنها محل زندگي مخصوص به خود دارند و از اجتماع انسانها دوري مي كنند.

در حدود يك قرن ويا بيشتر پيش ازاين در يكي از روستاهاي دورافتاده اين كشور بزرگ ، مردي ساده دل زندگي مي كرد كه ادعا داشت با جنها رابطه دارد و محل زندگي آنها را مي شناسد و حتي آنها او را در مراسم ها ، جشنها و عذاداري هاي خود دعوت مي كنند . اما كسي حرفش را باور نمي كرد و مردم ده مسخره اش مي كردند . او مي گفت كه ادعاي خود را ثابت خواهد كرد . روزي گاو يكي از اهالي روستا ( كه براي چرا كردن در طول روز گاوها را رها مي كردند) گم شد و غروب صاحب گاو هر چه گشت نتوانست آنرا پيدا كند . اتفاقا همان شب اجنه مرد ساده دل را به يك مراسم عروسي جنها دعوت كردند . مطابق رسم جنها ، پس از پايكوبي و شادي ، آنها براي شام ، گاو و يا گوسفندي قرباني كرده و بريان مي نمودند و مي خوردند و بعد از خوردن آن ، استخوانها را دوباره روي هم جمع كرده و حيوان را به شكل اول باز مي گرداندند . اتفاقا آن شب گاو گمشده آن روستايي را آورده بودند . مرد ساده دل از فرصت استفاده كرده و در حين خوردن شام قطعه اي از استخوان ران گاو را نزد خود پنهان كرد . پس از اتمام مراسم جنها استخوانها را جمع كردند ولي نتوانستند آن تكه استخوان ران را بيابند . جستجوي آنها ثمري نداشت . در نهايت تصميم گرفتند به جاي آن يك تكه چوب درخت گردو را مطابق آن استخوان بتراشند و به جاي آن قرار دهند . همين كار را كردند و گاو را باز سازي نموده و به ده برگرداندند . فرداي آن شب مرد ساده دل به ميان مردم ده رفت و ادعا كرد كه ديشب در مراسم عروسي جنها بوده است . مردم طبق معمول مسخره اش كردند . او روستايي اي را كه گاوش گم شده بود را صدا كرد و گفت آيا گاوي كه ديشب گم كرده بودي امروز پيدا نشد؟ او گفت بله امروز صبح ديدم خودش به خانه آمده و جلوي طويله است . مرد ساده دل گفت ، نه ، او را اجنه برده بودند و آنها آوردند و تمام ماجرا را تعريف كرد و بعد گفت اگر باور نمي كنيد آن گاو را ذبح كنيد و استخوان رانش را ببينيد كه از چوب گردو است . اگر من دروغ گفته بودم ، پولش را دوبرابر ميدهم و اگر نه شما حرف مرا باور خواهيد كرد . مردم كه هنوز باور نمي كردند ، براي تفريح و اينكه گوشت گاو مجاني خورده باشند گاو را كشتند و بعد از ديدن استخوان پاي گاو در كمال ناباوري ديدند كه حق با آن مرد ساده دل است . بعد از آن داستان آن مرد دهان به دهان نقل شد و اكنون نيز در آن روستا اهالي پير ده ، آن داستان را به عنوان يك داستان واقعي قبول دارند. . .

 

جمعه 29/4/1386 - 13:15
 

 

چه كسي گفته كه دو خط موازي به هم نميرسند؟

 

ــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مگر آخرش را ديده بود؟...

جمعه 29/4/1386 - 12:5
 

ديــــــــــــــــــــــــــروز:

پــــــــ ــــــروانـــــــــــــه به شمع بوسه زد و بال و پرش ســــــــــوخـــ ــــــــــــت...

امــــــــــــــ ــــــــــــروز:

پـــــــــــــــروانــــــــــــــه براي اينكه نسوزد شمع را فوت كـــــــــــ ـــــــــــــــــرد...

فــــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــردا:

ببـــــــــــ ــــــــــــ ـــــــخشيد شمع ..........................چيـــــــــــــــــ ــــــــــه؟...

اي خدا...

جمعه 29/4/1386 - 12:4

 

يه تشكر...

يه تشكر پر محتوا...

از همه ي كسايي كه اميد دادن...

از كينگ گكنگ مهربون...

جناب برزخ...

يلداي عزيزم و...

و همه...

مرسي...

ياس...

جمعه 29/4/1386 - 12:1

سلام...

با هزار شوق مياي و مي خواي مطلب ثبت كني...

يه خورده فكر ميكني...

چرا؟

واقعا چرا بايد اينكار رو كرد...

...

يه مدتي نبودي...

واسه ي كسي اهميت داره؟

كسي ميپرسه حالت خوبه؟

...

چهارشنبه 27/4/1386 - 17:45
 

روز                                                             روز

           مامان                                        مامان

                    خوشگلا               خوشگلا

                                مبارك

                   از طرف            از طرف

       يه ني ني                                   يه ني ني

كوچولو                                                       كوچولو

چهارشنبه 13/4/1386 - 14:4
 

 نشاني...

((خانه ي دوست كجاست؟)) در فلق بود كه پرسيد سوار .

آسمان مكثي كرد.

رهگذر شاخه ي نوري كه به لب داشت به تاريكي شن ها بخشيد

و به انگشت نشان داد سپيداري و گفت:

(( نرسيده به درخت، كوچه باغي است كه از خواب خدا سبز تر است

و در آن عشق به اندازه ي پر هاي صداقت آبي است.

ميروي تا ته آن كوچه كه از پشت بلوغ سر به در مي آرد،

پس به سمت گل تنهايي ميپيچي، دو فدم مانده به گل،

پاي فواره ي جاويد اساطير زمين مي ماني

و ترا ترسي شفاف فرا ميگيرد.

در صميميت سيال فضا، خش خشي ميشنوي:

كودكي ميبيني

رفته از كاج بلندي بالا، جوجه بردارد از لانه ي نور

و از او مي پرسي

خانه ي دوست كجاست))

                                           سهراب سپهري...

سه شنبه 12/4/1386 - 21:30
 

باز آمدم از چشمه ي خواب،  كوزه ي تر در دستم.

       مرغاني                                   خواندند...

                               مي

                      نيلوفر وا ميشد...

          كوزه ي                    بشكستم...

                             تر

                

                      در بستم،

      و دز ايوان تماشاي توبنشستم

 

سه شنبه 12/4/1386 - 21:29