تعداد مطالب : 218
تعداد نظرات : 362
زمان آخرین مطلب : 2786روز قبل

سلام...

2 نفر هستن که ما خیلی بهشون توجه میکنیم...:

نفر اول مکسیه که دوست داریم و نفر دوم کسیه که ازش متنفریم... ما به دومی بیشتر توجه میکنیم... بهش بی احترامی میکنیم و ازش فرار می کنیم و ...

خلاصه می خوایم بفهمه ازش بدمون میاد... غافل از اینکه، نفر اول، هنوز اول پاراگراف منتظر ماست...

چهارشنبه 7/1/1387 - 12:51


سلام...
تا توانی رفع غم از چهره ی غمناک کن...
در جهان گریاندن آسان است... اشکی پاک کن...
با آرزوی سلامتی و موفقیت برای تک تکتون...
چه آشنا و چه غیر آشنا...

فکر نمیکردم اینقدر دل نازک باشم...

ولی اونقدر دلم شکسته که حد نداره...


خداحافظ...

دوشنبه 19/6/1386 - 22:10
کرگدن ها هم عاشق می شوند...
کرگدن: نه... امکان ندارد. کرگدن ها نمی توانند دوست بشوند.
دم جنبان: اما پشت تو می خارد... لای چین های پوستت پر از حشره های ریز است. یکی باید پشت تو را بخاراند. یکی باید حشره های لای چین هایت را بچیند.
کرگدن گفت: اما من نمی توانم با کسی دوست بشوم. پوست من خیلی کلفت است... همه به من می گویند پوست کلفت.
دم جنبانک گفت: اما عزیزم... دوست داشتن به قلب مربوط می شود نه به پوست.
کرگدن گفت: ولی من که قلب ندارم... من فقط پوست دارم.
دم جنبانک گفت: اینکه امکان ندارد... همه پوست دارند.
کرگدن گفت:کو؟ کجاست؟... من که قلبم را نمیبینم...
دم جنبانک گفت: خب... چون از قلبت استفاده نمیکنی...ولی من مطمئنم که زیر این پوست کلفتت یک قلب نازک داری.
کرگدن گفت: نه... من قلب نازک ندارم من حتما یک قلب کلفت دارم.
دم جنبانک گفت: نه... تو حتما یه قلب ناز داری... چون به جای اینکه دم جنبانک را بترسانی... به جای اینکه لگدش کنی... به جای اینکه دهن گشاد و گنده ات را باز کنی و آن را بخوری داری با او حرف میزنی.
کرگدن گفت: خب این یعنی چه؟...وقتی که یک کرگدن پوست کلفت یک قلب نازک دارد یعنی چه؟

دم جنبانک گفت: یعنی اینکه میتواند دوست داشته باشد... می تواند عاشق بشود...
کرگدن گفت: اینها که می گویی یعنی چه؟
دم جنبانک گفت: یعنی ـ بگذار روی پوست کلفت قشنگت بنشینم... بگذار...ـ
کرگدن هیچ نگفت: یعنی داشت دنبال یک جمله ی مناسب میگشت. فکر کرد بهتر است همان اولین جمله اش را بگوید...
اما دم جنبانک پشت کرگدن نشسته بود و داشت پشتش را می خاراند... داشت حشره های ریز لای چین های پوستش را می خاراند.
کرگدن احساس کرد چقدر خوشش می آید... اما نمی دانست از چی خوشش می آید...
کرگدن گفت: اسم این دوست داشتن است؟ اسم این که من دلم می خواهد تو روی پشت من بمانی و مزاحم های کوچولوی پشتم را بخوری؟
دم جنبانک گفت: نه... اسم این نیاز است... من دارم به تو کمک میکنم و تو از اینکه نیازت بر طرف می شود... احساس رضایت میکنی... اما دوست داشتن از این مهمتر است...
روزها گذشت... روز ها و هفته ها و ماه ها... و دنجنبانک هر روز می آمد و پشت کرگدن می نشست. هر روز پشتش را می خاراند و هر روز حشره های کوچک مزاحم را از لای پوست کلفتش برمیداشت و کرگدن هر روز احساس خوبی داشت.
یک روز کرگدن به جنبانک گفت: به نظر تو این موضوع که کرگدنی از اینکه دمجنبانک پشتش را می خاراند و حشره های مزاحمش را می خورد احساس خوبی دارد... برای یک کرگدن کافیست؟
دم جنبانک گفت: نه عزیز دلم... کافی نیست...

کرگدن گفت: درست است. کافی نیست. چون من فکر میکنم چیز های دیگری هم دوست دارم. راستش من بیشتر دوست دارم تو را تماشا کنم.
دم جنبانک چرخی زد و پرواز کرد و آواز خواند ... جلوی چشمهای کرگدن...
کرگدن تماشا کرد و تماشا کرد و تماشا کرد... اما سیر نشد...
کرگدن میخواست تماشا کند... کرگدن با خودش فکر کرد: این صحنه قشنگترین صحنه ی دنیاست و این دم جنبانک قشنگ ترین دمجنبانک دنیا... وخودش خوشبخت ترین کرگدن روی زمین. وقتی که کرگدن به اینجا رسید احساس کرد یک چیز نازک از چشمش افتاد...
کرگدن ترسید و گفت: دم جنبانک... دم جنبانک عزیزم... من قلبم را دیدم... همان قلب نازکم که می گفتی... اما قلبم از چشمم افتاد... حالا چکار کنم؟
دم جنبانک بر گشت و اشک های کرگدن را دید... آمد و روی سرش نشست و گفت: غصه نخور عزیزم... تو یک عالم از این قلب های نازک داری...
کرگدن گفت: راستی این که کرگدنی دوست دارد دم جنبانکی را تماشا کند و وقتی تماشیش کند قلبش از چشمش ..یعنی چه؟
دم جنبانک گفت: یعنی اینکه کرگدن ها هم عاشق میشوند.
کرگدن گفت: عاشق یعنی چه؟
دم جنبانک گفت: یعنی کسی که قلبش از چشمهایش می چکد.
کرگدن باز هم منظور دمجنبانک را نفهمید... اما دوست داشت دم جنبانک باز حرف بزند. باز پرواز کند و او باز تماشایش کند و باز قلبش از چشمهایش بیافتد...
کرگدن فکر کرد: اگر قلبش همینطور از چشمهایش بریزد... یک روز حتما قلبش تمام می شود...آن وقت لبخند زد و با خودش گفت: من که اصلا قلب نداشتم...حالا که دم جنبانک به من قلب داد... چه عیبی دارد... بگذار تمام قلبم برای او بریزد...
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
آره...
کرگدن ها هم عاشق میشن... این برای تویی بود که عشق رو باور نداری...
اون که بعضی ها برای فرار از تنهایی بهش میگن عشق... عشق نیست... نیازه... برای خودت میگم عزیزم... بعد که نیازت بر طرف شد... فراموش میکنی...
دنبال نیاز نباش...
به همه ثابت کن که این این حسی که داری... عشقه... نیاز نیست...
موفق باشی...

دوشنبه 19/6/1386 - 14:43
                                                             . . .
................................................ز لیلی من شنیدم یا علی گفت...........................................
.............................................به مجنون چون رسیدم یا علی گفت........................................
.........................................مگر.. این ...وادی ...دار الجنون ...است؟......................................
........................................که...هر ...دیوانه ...دیدم...یا علی...گفت؟...................................
......................................خمیر........ خاک ...... آدم...... را .....سرشتند...............................
...................................چو.....بر می خواست.....آدم........یا علی....گفت..............................
.....................................علی........را.......ضربتی......کاری.......نمی شد............................
.......................................گمانم........ابن ملجم........یا علی...........گفت..................................
..........................................مگر...خیبر....ز جایش....کنده ...می شد؟....................................
................................................یقین آنجا علی هم یا علی گفت...........................................
دوشنبه 19/6/1386 - 11:54
ای
که
دور
از
منی
و
یاد
منی
...
با خبر
باش
که
دنیای
منی
...
شادیت
شادی
من
غم
تو
غصه ی
من
...
با
خبر
باش
که
مهرت
نرود
از
دل
من
...
دوشنبه 19/6/1386 - 11:52
دنیا ی یه جوری شده ...
توی زندگی باید یه چیزایی رو از دست بدی تا چیزی رو که دوست داری بدست بیاری...
برای یک روز آرامش باید تمام سال رو با سختی و عذاب تحمل کنی...
چون یه نفر رو دوست داری باید هزار نفر رو دوست نداشته باشی و از دست بدی...
برای محبت دیدن از دیگران باید طعم حقارت قبلش رو به جون بخری...
برای بدست آوردن قلب کسی باید غرورتو از دست بدی... تازه اگه اون دوست داشته باشه که خوبه...( ولی بدون نداره... )
...
ادامه دارد...
دوشنبه 19/6/1386 - 10:29
 

 دیگر

       نمی توانم

                   با

                 واژه ها

                  بازی

               کنم

        فقط

 میتوانم

اینگونه

 باشم

   اینگونه

          بنویسم

                ساده

                      ساده

                             ساده

        بودنت مبارک...

شنبه 17/6/1386 - 14:42
 

 

                                                 نارضایتی ها

                                                                    مانند

                                                                                       بر آمدگی های

                                                                          جاده

                                                                                                             از اینکه                                                         هستند

         وقتی                                    آنچه را                                                 آنها

و حرکت کن                                                       می خواستی                              سرعت

زیاد نمان                               دادن         چیز                           بدست                             تو را

بر آمدگی ها                 در فکر                        بهتری                       نیاوردی                      کمی

روی                 خداوند                                    به تو                  افسرده ای                     کم

    میبری.                  چون                              می باشد.                       فقط                می کنند

لذت                   شاد باش                                   محکم                      اما

نرم                                    بنشین و                                 تو

جاده ی                                                        بعد

از                                      از

آن

جمعه 16/6/1386 - 19:8
 

یـه فکر تازه کــــرده

نینـــــــــی کوچولو دوباره

مـــی خواد بدونه مورچه

چه جور صدایی داره

روی زمین میبینه

یــــــــــــــــــــــــــــــه مورچه داره میریــــــــــــــــــــــــــــــــــه

تــا میتونه گوشش رو

نزدیک اون میــگیره

فکر میکنه که مورچه

خیلی صـــداش یواشه

بـــــاید که گــــــــوش آدم

نزدیک مو    رچه باشه

نی نی کوچو     لو با گوشش

دنبال مور       چه میــــره

مورچه خو       شــش نمیاد

گوشش رو         گاز میگیره

 

این شعر تقدیم به همه ی نی نی های شیطون...

جمعه 16/6/1386 - 14:54
 

 

                                     قلبــت را  

                                 از نفـــــــــــرت  

                           و بــــــــــــــــــــــــــــدی  

                                  آزاد و رهـــا  

                                      کـــن

         کمـتر                   پنـــج قانون                            ذهنت را                                

    انتظــــــــــــار          ســـــــــــــــــــاده ی                   از تــــــــــــــمام

 داشــــــــــــــــــــته    شــــــــــــــــاد بــــــــودن را           نـــــــــــــــــــگرانی ها   

       بـــــــــاش            به یـــــــــــــــــــــاد                      آزاد و رهــــا

          ...                     داشته باش :                              کــــن

                                    بیشتر

                                 بــــــــــده.

                             ســــــــــــــــــاده

                                                                                                                                                زنــــــدگی          

                                                                                                                                                       کــن

ببین گل من...

ببین چه راحت میشه شاد بود...

تویی که فکر میکنی توی دل قشنگت پر غصه و غمه...

یه لبخند کوچیک بزن...

تا ببینی با این لبخند قشنگت میتونی چند نفر رو خوشحال کنی...

سه شنبه 13/6/1386 - 18:31