تعداد مطالب : 218
تعداد نظرات : 362
زمان آخرین مطلب : 2788روز قبل

بابانوئل بهم گفت: بين گل و گلدون يكي رو انتخاب كن...

منم گلدون رو انتخاب كردم تا تو رو توش بزارم...

آخه تو بهترين كود دامي دنيايي...

چهارشنبه 1/1/1386 - 14:50

يكي دلش براي ماهي ميسوزه...

يكي براي ماهيگير...

اما هيچ كس دلش براي تو كه سر قلابي نميسوزه...

چهارشنبه 1/1/1386 - 14:43

خوردن يه چيز شيرين خيلي راحته...

خوندن يه مطلب شيرين هم راحته...

اما پيدا كردن آدم شيرين يا دوست شيرين واقعا سخته...

خداي من... شما چجوري منو پيدا كردين؟

چهارشنبه 1/1/1386 - 14:41

الهي

.

.

.

.

.

.

الهي كه

.

.

 الهي كه من

.

.

.

قربون اون چشات برم كه دنبال مطالب من ميگرده...

چهارشنبه 1/1/1386 - 14:39

دو تا جوجه عاشق هم بودن...

هميشه با هم بودن...

وقتي بزرگ ميشن ميبينن هردو تا خروس هستن...

نتيجه ي اخلاقي:

تا وقتي جوجه اي عاشق نشو...

 

چهارشنبه 1/1/1386 - 14:37

دقت كردي همه چيزاي خوب خانومن:

خورشيد خانوم... مهتاب خانوم... پروانه خانوم...

و همه چيزاي بد آقا:

آقا دزده... آقا گرگه... آقا سگه...

چهارشنبه 1/1/1386 - 14:35

اگر تمام شب را براي از دست دادن خورشيد گريه كني، لذت ديدن ستاره ها را از دست خواهي داد...

                                                                  شكسپير

چهارشنبه 1/1/1386 - 0:54

با جواب دادن به اين سوال مي توانيد متوجه بشويد كه افسرده هستيد يانه.

سوال:

افسرده هستيد يا نه؟                           

                                                                    

چهارشنبه 1/1/1386 - 0:49