تعداد مطالب : 138
تعداد نظرات : 122
زمان آخرین مطلب : 3003روز قبل
 

اگر نگاهی به آن چیزی که الان هست می انداختید، هرگز در پی بدست آوردن آن چیزی که می توانست باشد نبودید.  

                                                                                            سوزان جفرز

يکشنبه 23/2/1386 - 22:46
با آدمهایی همنشین باشید که بیشتر سازنده هستند تا مخرب.
يکشنبه 23/2/1386 - 22:45
 

اگر همه آن کارهایی را که توان انجامشان را داریم، انجام می دادیم، حقیقتا خودمان را شگفت زده می کردیم.  

 توماس ادیسون

يکشنبه 23/2/1386 - 22:44
 

به دیگران برای برنده شدن انگیزه بدهید.

يکشنبه 23/2/1386 - 22:42
 

ارزشمند ترین درایی شما، خودتان هستید.

يکشنبه 23/2/1386 - 22:41

میلیونها دلیل برای شکست داریم ولی یک بهانه نداریم.

rudyard kipling

يکشنبه 23/2/1386 - 22:40
 

شادی اگر دو قسمت شود دو برابر می شود و نگرانی و ناراحتی اگر دو قسمت شود نصف می شود.

يکشنبه 23/2/1386 - 22:39
 

هیچ بهانه ای برای امید نداشتن وجود ندارد.

يکشنبه 23/2/1386 - 22:38
 

نزديکترين ستاره به زمين

نزديکترين ستاره به زمين غير از خورشيد از صورت فلکي جنوبي ٬ قنطورس يا آلفا نام دارد ٬ که 7/4 سال نوری از زمين فاصله دارد . بد نيست بدانيم که يک سال نوری برابر است با ده هزار ميليارد کيلومتر!! برای اينکه تجسمي از اين فاصله در ذهن خود داشته باشيد ، يک نقشه نجومي را در نظر بگيريد ، که در آن فاصله زمين و خورشيد از يکديگر يک سانتيمتر است در اين صورت ستاره آلفا در دو هزار و پانصد متری کره زمين خواهد بود ! و اگر ما بتوانيم به ساکنان ستاره آلفا در صورتي که سکنه ای داشته باشد ، پيامي بفرستيم ، و اين پيام با سرعت نور همچون پيامهای راديويي حرکت کند ، آنها پيام ما را بعد از چهار سال و هشت ماه خواهند شنيد . يعني اگه با تلفن با هم صحبت کنيم ، سلام ما هشت سال و هشت ماه طول خواهد کشيد که به آنها برسد.

 

يکشنبه 23/2/1386 - 13:50
 

ستاره نوترونی و پل سار

تولد یک ستاره نوترونی پس از انفجارستاره هایی رخ می دهد که جرمشان 4 الی 8 برابر جرم خورشید ماست.این انفجار را سوپر نوا گویند که نتیجه افزایش حجم بیش از اندازه ستارگان بدنبال فعل وانغعا لات هسته ای وگرمای شدید درون انها است. هنگامی که یک ستاره بزرگ منفجر می شودانچه از ان باقی می مانددرناحیه مرکزی تحت گرانش بسیار قوی در هم فشرده شده وشامل ترکیبی از اکترونهاوپروتوتونها با مقدارفراوانی نوترون است به همین دلیل به ان ستاره نوترونی گفته می شود.میدان گرانش یک ستاره نوترونی300000برابر میدان گرانش زمین است در مقايسه با خورشيد.قطر یک ستاره نوترونی 10 کیلومتر وجرمش 4/1 جرم خورشید است پل سارها  ستاره های نوترونی هستند که مواد تشکیل دهنده انها بطور دورانی در  چرخش هستندوقتی اززمین پل سارها رصد شوند پرتوهای مخروطی شکلشان دیده می شود که نشان می دهد این ستاره از صفر تا 180 در چرخش است (تصوير بالای متنطبق پیش بینی انیشتین تشعشعات گرانشی که در فضا  موجوار در حرکتند عامل کیهانی مهمی است که مانع چرخش خیلی سریع و ناهمگون پل سار می شود.

يکشنبه 23/2/1386 - 13:49