تعداد مطالب : 138
تعداد نظرات : 122
زمان آخرین مطلب : 3003روز قبل
 

آه ... باران ... باران

شیشه پنجره را باران شست

از دل من اما

چه کسی نقش تو را خواهد شست؟!
سه شنبه 25/2/1386 - 14:4
 

در میان من و تو فاصله هاست

گاه می اندیشم

می توانی تو به لبخندی

این فاصله را برداری

سه شنبه 25/2/1386 - 14:1
 

آدم بودن عبارت قشنگیه چون فرقی بین مرد و زن نمی ذاره.

 

سه شنبه 25/2/1386 - 13:59
 

واکنش شیمیایی اتم‌ها

واکنش شیمیایی اتم‌ها بطور عمده‌ای وابسته به اثرات متقابل میان الکترون‌های آن می‌باشد. خصوصا الکترون‌هایی که در خارجی‌ترین لایه اتمی قرار دارند، به نام الکترون‌های ظرفیتی ، بیشترین اثر را در واکنش‌های شیمیایی نشان می‌دهند. الکترون‌های مرکزی (یعنی آنهایی که در لایه خارجی نیستند) نیز موثر می‌باشند، ولی بعلت وجود بار مثبت هسته اتمی ، نقش ثانوی دارند.

 پیوند میان اتم‌ها

اتم‌ها تمایل زیادی به تکمیل لایه الکترونی خارجی خود و (یا تخلیه کامل آن) دارند. لایه خارجی هیدروژن و هلیم جای دو الکترون و در همه اتمهای دیگر طرفیت هشت الکترون را دارند. این عمل با استفاده مشترک از الکترونهای اتم‌های مجاور و یا با جدا کردن کامل الکترون‌ها از اتمهای دیگر فراهم می‌شود. هنگامیکه الکترونها در مشارکت اتمها قرار می گیرند، یک پیوند کووالانسی میان دو اتم تشکیل می‌گردد. پیوندهای کووالانسی قویترین نوع پیوندهای اتمی می‌باشند.

یون

هنگامیکه بوسیله اتم ، یک یا چند الکترون از یک اتم دیگر جدا می‌گردد، یون‌ها ایجاد می‌شوند. یون‌ها اتم‌هایی هستند که بعلت عدم تساوی تعداد پروتو ن‌ها و الکترون‌ها ، دارای بار الکتریکی ویژه می‌شوند. یون‌هایی که الکترون‌ها را برمی‌دارند، آنیون (anion) نامیده شده و بار منفی دارند. اتمی که الکترون‌ها را از دست می‌دهد کاتیون (cation) نامیده شده و بار مثبت دارد.

پیوند یونی

کاتیون‌ها و آنیون‌ها بعلت نیروی کولمبیک (coulombic) میان بارهای مثبت و منفی ، یکدیگر را جذب می‌نمایند. این جذب پیوند یونی نامیده می‌شود و از پیوند کووالانسی ضعیفتر است.

مرز مابین انواع پیوندها

همانطور که بیان گردید، پیوند کوالانسی در حالتی ایجاد میشود که در آن الکترون‌ها بطور یکسان میان اتمها به اشتراک گذارده می‌شوند، درحالیکه پیوند یونی در حالی ایجاد می‌گردد که الکترون‌ها کاملا در انحصار آنیون قرار می‌گیرند. بجز در موارد محدودی از حالتهای خیلی نادر ، هیچکدام از این توصیف‌ها کاملا دقیق نیست. در بیشتر موارد پیوندهای کووالانسی ، الکترون‌ها بطور نامساوی به اشتراک گذارده میشوند، بطوریکه زمان بیشتری را صرف گردش بدور اتم‌های با بار الکتریکی منفی‌تر می‌کنند که منجر به ایجاد پیوند کووالانسی با بعضی از خواص یونی می‌گردد.

بطور مشابهی ، در پیوندهای یونی ، الکترون‌ها اغلب در مقاطع کوچکی از زمان بدور اتم با بار الکتریکی مثبت‌تر می‌چرخند که باعث ایجاد بعضی از خواص کووالانسی در پیوند یونی می‌گردد.

سه شنبه 25/2/1386 - 13:57
 

اندازه اتم

اتم‌ها ، از طرق ساده ، قابل تفکیک نیستند، اما باور امروزه بر این است که اتم از ذرات کوچکتری تشکیل شده است. قطر یک اتم ، معمولا میانpm 10 تا 100pm متفاوت است.

ذرات درونی اتم

در آزمایش‌ها مشخص گردید که اتم‌ها نیز خود از ذرات کوچکتری ساخته شده‌اند. در مرکز یک هسته کوچک مرکزی مثبت متشکل از ذرات هسته‌ای ( پروتون‌ها و نوترون‌ها ) و بقیه اتم فقط از پوسته‌های متموج الکترون تشکیل شده است. معمولا اتم‌های با تعداد مساوی الکترون و پروتون ، از نظر الکتریکی خنثی هستند.

طبقه‌بندی اتم‌ها

اتم‌ها عموما برحسب عدد اتمی که متناسب با تعداد پروتون‌های آن اتم می‌باشد، طبقه‌بندی می‌شوند. برای مثال ، اتم های کربن اتم‌هایی هستند که دارای شش پروتون می‌باشند. تمام اتم‌های با عدد اتمی مشابه ، دارای خصوصیات فیزیکی متنوع یکسان بوده و واکنش شیمیایی یکسان از خود نشان می‌دهند. انواع گوناگون اتم‌ها در جدول تناوبی لیست شده‌اند.

اتم‌های دارای عدد اتمی یکسان اما با جرم اتمی متفاوت ایزوتوپ نامیده می‌شوند.

ساده‌ترین اتم

ساده‌ترین اتم ، اتم هیدروژن است که عدد اتمی یک دارد و دارای یک پروتون و یک الکترون می‌باشد. این اتم در بررسی موضوعات علمی ، خصوصا در اوایل شکل‌گیری نظریه کوانتوم ، بسیار مورد علاقه بوده است.

سه شنبه 25/2/1386 - 1:11
 

منظومه شمسی واقعا چند سیاره دارد؟


ساکنان زمین قرنها بر این باورند که منظومه شمسی دارای شش سیاره است. با پیشرفت های علمی در قرون نوزدهم و بیستم بر شمار این سیارات اضافه شد و تعداد آنها به 9 افزایش یافت. اکنون باز هم این پیشرفت ها برای اخترشناسان دردسرزا شده و آنان را وادار ساخته تا درباره شمار دقیق سیارات منظومه شمسی تجدید نظر به عمل آورند. اخترشناسان در سال های اخیر و به دنبال برخورداری از امکانات به مراتب قدرتمندتر برای رصد سیارات، تقسیم بندی های دیگری برای دسته بندی اجرام موجود در منظومه شمسی ارائه کرده اند. به عنوان نمونه سیارات را به سه مجموعه سیارات درونی، شامل تیر، زهره، زمین و سیارات میانی شامل بهرام، برجیس و کیوان و سیارات بیرونی شامل اورانوس ، نپتون و پلوتو و کمربند متشکل از خرده سیارک ها و تکه های یخ سرگردان در فضای فراتر از پلوتو تقسیم کرده اند. اما تازه ترین مطالعاتی که در مورد سیارات صورت گرفته این تردید را بوجود آورده که آیا پلوتو را باید یک سیاره واقعی نظیر سیارات منظومه شمسی به شمار آورد یا آن که باید آن را در اعداد یکی از خرده سیارک های بخش بیرونی منظومه شمسی تلقی کرد؟
رصدهای جدید نشان داده اند که برخلاف اندازه گیری هایی که در گذشته به انجام رسیده بود و بر اساس آنها جرم پلوتو یک دهم جرم زمین تعیین شده بود. جرم این شئ آسمانی یک دوهزارم زمین است و شعاع آن نیز به مراتب کوچک تر از حدی است که در گذشته تخمین زده شده بود. از این گذشته مدار این شئ سرگردان در فضا با مدار بقیه سیارات منظومه شمسی تفاوت اساسی دارد و به  مراتب خمیده تر و بیضوی تر است. همه این مشخصات، با مشخصات خرده سیارک هایی که در کمربند کیوپر در بخش بیرونی منظومه شمسی به گرد خورشید می گردند سازگارتر است تا با مشخصات سیارات. همین امر موجب شده تا با بحث های داغی میان اخترشناسان در مورد تعریف دقیق سیاره و تفاوت آن با دیگر اجرام فلکی نظیر  خرده سیارک ،ستاره دنباله دار و شهابسنگ و امثالهم در بگیرد. در تازه ترین تحولی که در زمینه شناسایی دقیق سیارات منظومه شمسی وتفکیک آنها از سیارکها به وقوع پیوسته یک گروه اخترشناسان در دانشگاه مریلند دریافته اند که یک جرم فلکی  که تاکنون خرده سیاره به شمار می آمده در واقع از مشخصات ظاهری سیاره ای نظیر زمین برخوردار است یعنی حالتی درست معکوس پلوتو که سیاره به شمار می آمده در حالی که مشخصه خرده سیاره ها را دارد. خرده سیاره مورد اشاره کرس نام دارد و در کمربندی میان بهرام و برجیس به دور خورشید در گردش است. تاکنون اخترشناسان بر این اعتقاد بودند که این خرده سیاره که قطر آن به 950 کیلومتر می رسد آن اندازه جرم دارد که آن را به شکل یک کره کامل درآورد اما میزان جرم آن آن قدر زیاد نیست که مشخصه های سیاره ها را به آن ببخشد. اخیرا اخترشناسان با بهره گیری از تلسکوپ هابل  نشان داده اند که این تلقی عمومی میان اخترشناسان نادرست است و این خرده سیاره از حیث ظاهر شبیه سیاره زمین است. به این معنی که به جای آن که به شکل یک کره کامل باشد دو انتهای آن تحت تاثیر نیروی جاذبه درونی خود آن ، حالت پخ و پهن  شده پیدا کرده است. این محققان هم چنین با محاسبات خود نشان  داده اند که ان جرم آسمانی نظیر دیگر سیارات مواد سنگین را به سمت هسته درونی خود جذب کرده و در پوسته بیرونی بخش های یخی را بر جای گذارده است.

 

دوشنبه 24/2/1386 - 0:17
 

شخصی که مطمئن است نمی توان کاری انجام داد،کسی است که هرگز کاری را انجام نداده است.

يکشنبه 23/2/1386 - 22:58
 

هر فردی خود ساخته است اما فقط افراد موفق به آن معترفند.

يکشنبه 23/2/1386 - 22:52
 

یک آدم حرفه ای و متخصص کسی است که می تواند کاری که دوست ندارد را به بهترین نحو انجام دهد.

يکشنبه 23/2/1386 - 22:49
 

روزی که در انتهای آن شما فوق العاده راضی و خشنود هستید،روزی نیست که بیهوده و بدون انجام کاری سپری شده باشد.روزی است که کار زیادی برای انجام دادن داشتید و آن را انجام دادید.   

يکشنبه 23/2/1386 - 22:48