تعداد مطالب : 41
تعداد نظرات : 39
زمان آخرین مطلب : 2878روز قبل
 

 

       با عرض سلام به بلندي بيل به محكمي كلنگ به گردي استامبلي به سرعت فرقون به تيزي شاقول به انعطاف پذيري طناب به لبريزي دوغاب به سفيدي سيمان سفيد به صافي ماله به قشنگي كمچه به وسعت بشكه به معرفت عمله به قدرت كارگربه لطافت معمار به شجاعت صاحب كار به رشادت مهندس به صلابت جوشكار به محبت صافكار به رفاقت همكار به سركار گذاشتن توي بيكار...
يکشنبه 3/4/1386 - 22:42

 

عمراً اينارو بدوني.......

1- توماس اديسون از تاريكي وحشت داشت

2- صداي اردك اكو ندارد

3- چشمهاي شتر مرغ از مغزش بزرگتر است

4- مورچه ها نمي خوابند

5- الفباي مردم هاوايي 12 حرف دارد

6- كد كشور روسيه 007 است

7- اگر سر سوسك را قطع كنند براي چند هفته زنده مي مينند

8- ارتفاع برج ايفل در سرما و گرما بر اثر انقباض و انبساط 16 سانتي متر تغيير ميكند

9- آدامس توسط يك فرمانده جنگي اختراع شد

يکشنبه 27/3/1386 - 14:13
      تنبلهاي عزيز توجه فرمائيد راهكار هاي جديد رسيد :
 
1.    روزها استراحت كنيد تا شبها بتوانيد راحت بخوابيد.
2.    در نزديكي تختتان صندلي راحتي بگذاريد، تا اگر از خواب بيدار شديد، روي آن بنشينيد و استراحت كنيد.
3.    خوابيدن به نشستن، نشستن به ايستادن، ايستادن به راه رفتن الويت دارد.
4.    جايي كه مي توانيد بنشينيد چرا مي ايستيد.
5.    كار امروز را به فردا موكول كنيد و كار فردا را به پس فردا.
6.    اگر حس كار كردن به شما دست داد، كمي صبر كنيد به هيچ وجه عجله نكنيد.
7.    از همه دير تر سر سفره برويد و زودتر بلند شويد تا زحمت چيدن و جمع كردن سفره به شما تحميل نشود.
8.    براي كار هميشه فرصت هست ؛ از استراحت غافل نشويد.
9.    در ميهماني ها حتما با خود بالش ببريد، شايد فرصتي براي استراحت پيش آمد.
يکشنبه 27/3/1386 - 13:3
عشق از ديدگاه معلمين
دبير زيست:عشق مرضي است كه ميكروب آن از راه چشم وارد بدن ميشود.
دبير شيمي:عشق تنها اسيدي است كه در قلب اثر دارد.
دبيرديني:عشق يك موهبت الهي است كه خداوند براي بندگانش هديه كرده است.
دبير رياضي:نسبت عشق به بدن مثل نسبت خون است به بدن.

دبير فيزيك:جوان مانند آهنربايي است كه هر عشقي را به طرف خود جذب ميكند
دبير ادبيات:عشق بايد مثل عشق ليلي و مجنون پاك باشد.
دبير ورزش:عشق يك توپ فوتبال است كه به دروازه ي هر قلبي اصابت ميكند.
يکشنبه 27/3/1386 - 12:57
 

حتماً براتون پيش اومده كه به جايي زنگ بزنيد و از اون طرف، پيام گير يا پاسخگوي اتوماتيك ، براتون يك قطعه موسيقي يا سرود و حتي متني زمزمه كنه.  حتي گاهي،  بعضي افراد بجاي دو كلمة خشك و خالي ، در پاسخگوي اتوماتيك متني زيبا و حتي شعر ضبط ميكنند . مثلا ً :

شرمنده از آنم كه نباشم به سرايم                     تـا بـا تـــو ســلامي و عليكــي بنمايــم

گر لطف كني نمره و پيغام گذاري                     پاسخ دهم اي دوست، به محضي كه بيايم!!

 

حالا فرض كنيم اگه شعراء قديم در اين عصر بودند، چه شعري روي پاسخگوي اتوماتيكشون ضبط مي كردند :

 

حافظ:

رفته ام بيرون من از كاشانه خود ، غم مخور            تا مگر بينم رخ جـانـانـه خود ، غم مخور

بشنوي پاسخ ز حـافظ ، گر كه بگذاري پيـام            آن زمان كو بازگردد خانه خود ، غم مخور

 

خيام:

اين چرخ فلك، عمر مرا داد به باد                    ممنون توام كه كرده اي از ما يـاد

رفتم سر كوچه منزل كوزه فروش                    آيم چو به خانه ، پاسخت خواهم داد

 

فردوسي:

نمي باشم  امــروز  انـدر  ســراي                       كه رسم ادب را بيارم به جاي

به پيغامت اي دوست، گويم جواب                      چو فردا برآيد بلند آفتاب !!

 

مولانا:

بهر سماع از خانه ام ، رفتم برون رقصان شوم          شوري برانگيزم به پا، خندان شوم، شادان شوم

برگو به من پيغام خود ، هم نمره و هم نام خود        فردا تـرا پاسـخ دهم ، جـان تـرا قـربان شوم

 

منوچهري دامغاني:

از شرم ، به رنگ باده باشد رويم                     در خـانه نباشم كـه سلامـي گويم

بگذاري اگر سلام ، پاسخ دهمت                     زان پيش كه همچو برف گردد مويم

 

بابا طاهر عريان:

تليفون كرده اي ، جانم فدايت                     الـهي مـو به قـربونِ صدايت

چو از صحـرا بيـايم ، نـازنـينم                    فرستم پاسخي از دل برايت !!
يکشنبه 27/3/1386 - 12:51
بي تو مرغ دل من تنها شد
بي تو سر در خم اين چاه فكند
و تو را تنها خواند
يادش آ مد با تو
از همه عشق جهان دست كشيد
با تو در ميكده ء مهر دويد
گل عشقت را چيد
باغ تنهايي غربت زده ات را فهميد
و تو را در قفس تنگ خودش مهمان كرد
باز هم مرغ دلم تنها شد
بي تو مفهوم غزل را فهميد
بي تو اشك گل يخ معنا شد
بي تو اشك چشمم
شبنمي پاك براي گل نيلو فر شد
بي تو مرغ دل من تنها خواند
بي تو قفل قفسم خندان گفت
كه تو را مي خوانم
و تو را مي نامم
كه تويي قفل قفس را چاره
كه تويي نغمه ء آزادي يك بيچاره
سه شنبه 8/3/1386 - 23:8
   

ايا مي دانيد كه ؟

مقاوم ترين ماهيچه دربدن زبان است .
نظير اثرانگشت اثر زبان هر شخص متفاوت است .
شما نميتوانيد با حبس نفستان خودكشي كنيد .
تمام خرس هاي قطبي چپ دستند .
تنها غذايي كه فاسد نمي شود عسل است .
حلزون مي تواند سه سال بخوابد .
پروانه ها با پا هايشان مي چشند .
در 4000 سال قبل هيچ حيواني اهلي نبود .
خوك ها به لحاظ فيزيكي بشدني قادر به ديدن اسمان نيستند .
استفاده از هدفون در هر ساعت , باكتري هاي موجود در گوش شما را تا هفتصد برابر افزايش مي دهد.
وقتي كه عطسه مي كنيد مردم به شما عافيت باش مي گويند در اين موقع قلب شمابه اندازه يك ميليونيم ثانيه مي ايستد.
وقتي كه به شدت عطسه مي كنيد, ممكن است يك دنده شما بشكند واگر عطسه خود را حبس كنيد, يك رگ خوني در سر يا گردن شما پاره شده وموجب مرگ شود .

سه شنبه 8/3/1386 - 23:3
اميد؛
     و در آغاز هيچ نبود،
                         كلمه بود،
                                   و آن كلمه ، خدا بود...
عظمت همواره در جستجوي چشمي است كه او را ببيند...
و خوبي همواره در انتظار خردي است كه او را بشناسد...
و زيبايي همواره تشنه دلي كه به او عشق ورزد...
و جبروت نيازمند اراده اي كه در برابرش، به دلخواه رام گردد...
و غرور در آرزوي عصيان مغروري كه بشكندش و سيرابش كند...
و خدا؛
            عظيم بود و خوب و زيبا و با جبروت و مغرور،
                                                                    اما كسي نداشت...
خدا آفريدگار بود،
                               و چگونه مي توانست نيافريند؟
و خدا مهربان بود،
                               و چگونه مي توانست مهر نورزد؟
"بودن" ، "مي خواهد"
                               و از عدم نمي توان خواست...
و حيات انتظار مي كشد،
                                و از عدم كسي نمي پرسد،
و خدا از بودن بيشتر "بود"
                               و از حيات زنده تر؛
                                         و از غيب بنهان تر؛
                                                        و از تنهايي تنها تر؛
                                                               و براي "طلب" بسيار داشت؛
      كه خدا "بودن" مطلق بود...
                         خدا گنجي مجهول بود؛
                                    كه در ويرانه بي انتهاي غيب مخفي شده بود،
و خدا زنده جاويد بود؛
                                     كه در كوير بي پايان عدم "تنها نفس مي كشيد"
دوست داشت چشمي ببيندش......
دوست داشت دلي بشناسدش......
و در خانه اي گرم از عشق؛
                            روشن از آشنايي؛
                                               استوار از ايمان؛
                                                               و پاك از خلوص خانه گيرد...
خدا آفريدگار بود؛
                     و دوست داشت بيافريند...
زمين را گسترد،و درياها را؛
              از اشك هايي كه در تنهايي خويش ريخته بود پر كرد،
و كوه هاي اندوهش را؛
               كه در يگانگي دردمندش ، بر دلش توده گشته بود،بر پشت زمين نهاد،
و جاده ها را؛
                كه چشم به راهي هاي بي سو و بي سرانجامش بود،
                                                             بر سينهُ كوه ها و صحراها كشيد،
و از كبريايي بلند و زلالش؛
                                   آسمان را بر افراشت....
و دريچهُ همواره فرو بسته سينه اش را گشود؛
                               و آه هاي آرزومندش را، كه در آن از ازل به بند بسته بود؛
                                                        در فضاي بيكرانه جهان رها ساخت...
با نيايش هاي خلوت آرامش،
                    سقف هستي را رنگ زد ،
                                 و آرزوهاي سبزش را در دل دانه ها نهاد ،
                                          و رنگ نوازش هاي مهربانش را به ابرها بخشيد،
و از اين سه تركيبي ساخت؛
            و بر سيماي درياها پاشيد؛
                        و عطر خوش ياسهاي معطرش را در دهان غنچه ياس ريخت،
و بر پرده حرير طلوع؛ 
                         سيماي زيبا و خيال انگيز "اميد"  را نقش كرد....
 
سه شنبه 8/3/1386 - 22:56
اگه عاشق كسي شدي ولش كن بزار بره اگه برگشت مال توئه اگه بر نگشت از اول هم مال تو نبوده....ا


اگه عاشق کسي شدي ...........

شکسپير:
اگه عاشقه كسي شدي،
بهش نچسب، بزار بره
اگه برگشت كه ماله توئه
اگر برنگشت، سم كه داري، خودتو بکش!

خوشبين:
اگه عاشقه كسي شدي،
بهش نچسب، بزار بره....
نگران نباش، حتماً بر مي گرده

شکاک:
اگه عاشقه كسي شدي،
بهش نچسب، بزار بره....
اگه برگشت، ازش بپرس چرا


ناشکيبا:
اگه عاشقه كسي شدي،
بهش نچسب، بزار بره...
اگه تو يه مدتي برنگشت، فراموشش کن

صبور:
اگه عاشقه كسي شدي،
بهش نچسب، بزار بره...
اگه برنگشت، اونقدر صبر کن تا برگرده

خوشگذران:
اگه عاشقه كسي شدي،
بهش نچسب، بزار بره...
وقتي برگشت، اگه هنوز عاشقش هستي،
دوباره ولش کن بره
دوباره....

فعال دفاع از حقوق حيوانات:
اگه عاشقه كسي شدي،
بهش نچسب، بزار بره...
درواقع همه موجودات زنده حق دارن که آزاد باشن

وکلا:
اگه عاشقه كسي شدي،
بهش نچسب، بزار بره...
بند 1-
a از پاراگراف 13a-1 بند الحاقي دوم از
" قانون آزادي ازدواج" به طور صريح مي گويد که ... .

بيل گيتس:
اگه عاشقه كسي شدي،
بهش نچسب، بزار بره...
اگه برگشت، من فکر مي کنم که مي تونيم براي نصب مجددش يه هزينه هايي رو پرداخت کنيم
البته بهش بگو که بايد خودشو بهتر کنه

زيست شناس:
اگه عاشقه كسي شدي،
بهش نچسب، بزار بره...
حتما" متحول ميشه!

آمارشناسان:
اگه عاشقه كسي شدي،
بهش نچسب، بزار بره...
اگه اونم عاشق تو باشه، احتمال بازگشتش زياده،
اگر عاشق تو نباشه، به هر حال توزيع
Weibull و رابطه شما غير محتمله!


فروشنده:
اگه عاشقه كسي شدي،
بهش نچسب، بزار بره...
اگه برگشت، قرارداد ببند، اگه برنگشت، چه خوب، "بعدي!"

طرفداران آرنولد:
اگه عاشقه كسي شدي،
بهش نچسب، بزار بره...
"حتماً بر مي گرده"

نماينده بيمه:
اگه عاشقه كسي شدي،
بهش برنامه رو نشون بده،
اگه برگشت، ثبت نامش کن،
اگه برنگشت، پي گيرش شو و هيچ وقت بي خيال نشو

فيزيکدان:
اگه عاشقه كسي شدي،
بهش نچسب، بزار بره...
اگه برگشت، اين قانون جاذبه است
اگه برنگشت، يا مقدار اصطکاک بيشتر از نيروي جاذبه است، يا زاويه برخورد بين دو جسم در زاويه مناسب تنظيم نشده.


رياضيدان:
اگه عاشقه كسي شدي،
بهش نچسب، بزار بره...
اگه برگشت که 1+1 = 2 (خيلي ساده اس)
اگه بر نگشت،
Y=2X-log (0.46Y^2+(cos(52/34X))x 5Y^(- 0.5)c)
که
c مقدار ثابت زمان بي نهايت بازگشته.

مدل امروزي:
اگه عاشقه كسي شدي،
بهش نچسب، بزار بره...
اگه برگشت، كه مال توئه!
اگه برنگشت پيداش کن و بکشش!! يا به اداره مهاجرت خبر بده که اون مهاجر غير قانونيه

............
اگه عاشقه كسي شدي،
آخه براي چي اصلاً ولش مي کني بره؟؟!!هان؟؟؟!!! 
 
سه شنبه 8/3/1386 - 22:48

دخترها:
دخترا وقتي ميرن سر كتاب تا چهارساعت ديگه كلشونو از كتاب بر نمي دارند .عادت دارند زير مطالب كتاب خط بكشند كه بعدا بخونند . همه مطالبو تا وقتي نفهميدن ول نمي كنن. بعضي هاشون هم كه مثلا درس مي خونند كتاب جلوشونه ولي چشمشون نمي خونن البته اين عده كم اند

و اما پسر ها:
يا درس نمي خونند يا وقتي مي خواند بخونند بايد حسش بياد. وقتي حسش مياد كه شب امتحانه . يه كم كه درس خوندند يه موردي پيش مياد و بهش خيره مي شوند
و به يه چيزي فكر مي كنند بعد از 30دقيقه انگار كه درس خوندند بلند ميشند ميرن استراحت مي كنند بعد ازدو ساعت استراحت دوباره ميرند ميشينند فكر مي كنند . وقتي فكرشون تموم شد كتاب را ورق ميزنند يه كم براندازش ميكنند وزنش مي كنند استخاره مي كنند براي خودشون تقسيمش مي كنند ميگند تا ساعت فلان اينقدر مي خونم تا ساعت فلان اينقدر بعد ميرن استراحت كنند . حين استراحت حسشون تموم ميشه
حال ندارند برند بخونند ولي چون مي دونند فردا امتحان دارند پا ميشند ميرند سر كتابشون.
بعد از نيم ساعت دوباره ميرن استراحت، بعد يه استراحت مي بينند خيلي دير شده .دوباره ميرنند درس بخونند اين بار مي خونند يه چيزايي هم ياد ميگيرند ولي چيزايي كه ياد نمي گيرند را ميذارند كه فردا از دوستاش بپرسند. خلاصه آخرش نميرسند كتاب را تموم كنند فردا ميرند ميبينند كه دوستاشون يه چيزايي مي گند كه تا حالا به گوششون نخورده بعد اعصابشون خرد ميشه اونايي هم كه خونده بودند يادشون ميره به همين سادگي.
يکشنبه 9/2/1386 - 15:3