خادم سایبری ( تعداد مطالب : 2 ) ( تعداد نظرات : 0 )

مراعات شادابى مخاطب

 مسند ابن حنبل ـ به نقل از قیس بن ابى هازم به نقل از پدرش ـ: پیامبر صلى الله علیه و آله در حالى كه سخنرانى مى كرد ، مرا دید كه میان آفتابم . فرمان داد تا جایم را به سایبان تغییر دادم.

صحیح البخارى ـ به نقل از عكرمه ، به نقل از ابن عباس ـ: براى مردم در هر جمعه تنها یك بار سخن بگو ، و اگر اصرار دارى ، [فقط ]دو بار باشد ، و اگر بیشتر مى خواهى ، [فقط] سه بار باشد و با این قرآن ، ملامت مردم را فراهم نكن. مبادا نزد گروهى بروى و در حالى كه در حال گفتگو هستند ، سخن آنان را ببُرى و با سخن گفتنت باعث خستگى آنان بشوى ؛ بلكه خاموش بمان و هرگاه از تو خواستند ، برایشان سخن بگو، كه در این صورت ، بدان مشتاق خواهند بود ، و در دعا از آهنگین گویى اجتناب كن . من با پیامبر خدا و یاران وى هم روزگار بودم و ندیدم جز آن كه چنین رفتار مى كردند.

مراعات مقتضاى حال

امام على علیه السلام : وقتى براى گفتار ، زمان مناسبى نمى بینى ، سخن مگو.

 امام على علیه السلام : به سان طبیب مداراگر باش كه دوا را در آن جایى كه سود بخشد ، مى نهد.

امام حسین علیه السلام ـ به ابن عباس ـفرمود : اى ابن عباس! در آنچه سودى به تو نبخشد ، سخن مگو ، كه من مى ترسم گناهى بر دوش تو باشد ؛ و بدانچه سود بخشد ، تنها هنگامى سخن بگو كه براى گفتار ، فرصت را مناسب بینى ، كه بسا گوینده اى به حقّ سخن گوید ؛ امّا مورد نكوهش قرار گیرد.

امام صادق علیه السلام : بدانچه سودت نبخشد ، سخن مگو و بسیارى از كلام مفید را وا گذار ، مگر آن كه فرصت را براى آن مناسب بیابى، كه اى بسا گوینده اى كه مفید و به حق ، سخن مى گوید ، امّا چون به جایش نیست ، به زحمت مى افتد.

امام صادق علیه السلام ـ به یارانش ـفرمود : از من گفتارى بشنوید كه براى شما از شتران سیاه موى [6] بهتر است : هیچ كس بدانچه سودش نبخشد ، سخن نگوید، و در آن جا كه مفید است ، بسیارى از گفتار را وا نهد ، مگر آن كه زمان مناسب بیابد، كه بسا گوینده اى كه نا به جا سخن گوید و با گفتارش بر خود جفا كند.

مراعات ترتیب اهمّیت

صحیح البخارى ـ به نقل از ابن عباس ـ: هنگامى كه پیامبر صلى الله علیه و آله معاذ بن جبل را به سوى مردم یمن فرستاد ، به او فرمود : تو نزد گروهى از اهل كتاب مى روى. از این رو ، مى باید نخستین دعوت تو از آنان ، یكتا پرستى خداوند متعال باشد. اگر توحید را شناختند ، به آنان باز گو كه خداوند در شبانه روزشان پنج نماز بر آنان واجب كرده است ؛ و هرگاه نماز را به پاى داشتند ، به آنان بگو كه خداوند ، در اموالشان زكات قرار داده تا از بى نیازشان ستانده شود و به تهى دستشان داده شود . پس هرگاه بدان اذعان كردند ، از آنان زكات بگیر و از گزیده اموال مردم ، اجتناب كن.

التوحید ـ به نقل از ابن عباس ـ: مردى بادیه نشین نزد پیامبر صلى الله علیه و آله آمد و گفت : اى رسول خدا! از شگفتى هاى دانش به من بیاموز. فرمود : «تو با اساس علم چه كرده اى كه حال ، خواهان شگفتى هاى آن هستى؟!» . آن مرد گفت : اساس علم چیست اى رسول خدا؟ فرمود : «شناخت خداوند ، چنان كه بایسته اوست». اعرابى گفت : شناخت بایسته خداوند چیست؟ فرمود : «او را بشناسى كه نظیر، شبیه و انباز ندارد و او یگانه ، یكتا، ظاهر، باطن، اوّل و آخر است و هم سنگ و همسان ندارد . این است حقّ شناخت خداوند».

امام على علیه السلام ـ در وصیّت خویش به فرزندش حسن علیه السلام ـفرمود : ... و این كه آغاز مى كنم به آموزش قرآن و تأویل آن و شرایع و احكام اسلام و حلال و حرام آن به تو ، و از تو به دیگرى نگذرم.

رعایت اختصار

سنن أبى داوود ـ به نقل از ابو امامه ـ: هرگاه رسول خدا صلى الله علیه و آله فرماندهى را گسیل مى داشت ، مى فرمود : «خطابه را كوتاه كن و كم ، سخن بگو» .

سنن أبی داوود ـ به نقل از جابر بن سمره سوّایى ـ: رسول خدا صلى الله علیه و آله ، موعظه روز جمعه را طولانى نمى كرد و خطابه ایشان ، تنها چند كلمه كوتاه بود.

امام على علیه السلام : زیبایى گفتار ، در كوتاه بودن آن است.

امام على علیه السلام : تا آن جا كه روا مى دانى ، گفتارت را مختصر كن، چون براى تو مناسب تر است و بر فضیلت تو رهنمون تر است.

امام على علیه السلام : بهترین گفتار آن است كه نه ملال آور و نه نارسا باشد.

امام صادق علیه السلام ـ هنگامى كه به ایشان گفته شد : بلاغت چیست؟ ـفرمود : آن است كه هر كس چیزى را شناخته ، سخنش درباره آن اندك باشد ؛ و به بلیغ ، از آن جهت بلیغ گفته شده كه با كم ترین تلاش ، مى تواند خواسته خود را برساند.

زمان آخرین مطلب این کاربر: 1147روز قبل
جمعه 29/2/1396 - 9:14
mansoor43 ( تعداد مطالب : 1673 ) ( تعداد نظرات : 1254 )

خود پسنـــدی با تکبر بی گمان هستی قرین
کی به دنیا اهل این خصلت دلیرند و وزین
دوست با ابلیس پــر تلبیس در هر محفلی
با تکبر زندگی دارند و پر از چهـره چین
فی البداهه: منصور مقدم 16/2/ 1396
زمان آخرین مطلب این کاربر: 1156روز قبل
شنبه 16/2/1396 - 17:40
mansoor43 ( تعداد مطالب : 1673 ) ( تعداد نظرات : 1254 )

(( تازه عروس دهر ))

دل چو بر تاز عروس دهر بندی هر زمان

تا ابد دانم نیابی بــی گمـــان خـط امان

ایـــن عجــوزه روزگـــــار است دور دور

باخداباشی یقین هست جایگاهت درجنان

فی البداهه: منصور مقدم 5/2/1396

زمان آخرین مطلب این کاربر: 1156روز قبل
سه شنبه 5/2/1396 - 23:6
mansoor43 ( تعداد مطالب : 1673 ) ( تعداد نظرات : 1254 )

((رزق وافر در گرو اخلاق نیکو))

ای خواهی رزق وافر خُلق نیکو اختیار

تاشود رزقت فزون و رزق آید بی شمار

حسن اخلاق بشــر زیبــا کنـد شهر ودیار

نعمتت افزون کنــد باران رزقت هر بهار

فی البدهه : منصور مقدم 21/1/1396

زمان آخرین مطلب این کاربر: 1156روز قبل
دوشنبه 21/1/1396 - 18:11
mansoor43 ( تعداد مطالب : 1673 ) ( تعداد نظرات : 1254 )

دستگیری از فقیــــــران راه پاک انبیا

همتی تا دستگیـــری از فقیران ای فتی

چون دهی دست تعاون برفقیران بی ریا

بی گمان دستت بگیرید روز دیگرهم خدا

فی البداهه: منصور مقدم 2/12/1395

زمان آخرین مطلب این کاربر: 1156روز قبل
دوشنبه 2/12/1395 - 15:21
aliabmalakhi ( تعداد مطالب : 1 ) ( تعداد نظرات : 0 )
کلید واژه ها: انسان ، کمال ، دنیا ، ابعاد وجودی
خداوند انسان را با دو بُعد معنوی و مادی خلق کرده است، نواقص انسان در بُعد مادی اوست و او را از رسیدن به کمال باز می دارد وگرنه خداوند در مورد بُعد روحانی همین انسان می فرماید:«
فَإِذَا سَوَّیْتُهُ وَنَفَخْتُ فِیهِ مِن رُّوحِی فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِینَ
ﭘﺲ ﺯﻣﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺍﻧﺪﺍﻣﺶ ﺭﺍ ﺩﺭﺳﺖ ﻭ ﻧﻴﻜﻮ ﻧﻤﻮﺩم ﻭ ﺍﺯ ﺭﻭﺡ ﺧﻮﺩ ﺩﺭ ﺍﻭ ﺩﻣﻴﺪم ، ﺑﺮﺍﻯ ﺍﻭ ﺳﺠﺪﻩ ﻛﻨﻴﺪ(1)
سیر و حرکتی که فنا در آن راه ندارد نیز بُعد روحانی انسان را شامل می شود. سیر و حرکت به سمت کامل شدن همان کمال انسانیست. هرچه انسان این مسیر را تندتر طی کند بیشتر می تواند برای تحقق بخشیدن استعدادهای درونی از نظام خلقت بهره بگیرد.
خلقت همچون ترازویی است که هرکدام از این ابعاد سنگین تر شود موجب سبکی بُعد دیگر می شود.
کمال طلبی و دنیا طلبی نیز سنگ کیلو در این ترازو هستند. دنیا طلب بودن با کمال خواهی نمی سازد. هرکس بدنبال کمال است باید وزنه دنیا طلبی را سبک کند تا وزن کمال بالا بیاید و سنگینی کند.
آنجاست که اگر به دنیا از سمت کمال طلبی نگاه کنیم کوچک و حقیر جلوه می کند هرچند کل عالم آن را بخواهند بزرگ نمایش دهند.
مهم چشمان ماست که چگونه دنیا را می نگردد، مهم چیزی نیست که می بینیم.
«وگر شیر ژیان آید به حَربم                               چو شیرین سوی من باشد بِچربم»(2)
حضرت امام صادق علیه السلام نقل می کنند از جد بزرگوارشان امام حسین علیه السلام که فردی برای ایشان نامه نوشت و در نامه از حضرت درخواست کردند که برای او خیر دنیا و آخرت را بیان بفرماید.
عَنِ الصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ ع قَالَ: كَتَبَ رَجُلٌ إِلَى الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیٍ‏ع یَا سَیِّدِی أَخْبِرْنِی بِخَیْرِ الدُّنْیَا وَ الْآخِرَةِ فَكَتَبَ إِلَیْهِ‏ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ‏ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّهُ مَنْ طَلَبَ‏ رِضَى اللَّهِ بِسَخَطِ النَّاسِ كَفَاهُ‏ اللَّهُ أُمُورَ النَّاسِ وَ مَنْ طَلَبَ رِضَى النَّاسِ بِسَخَطِ اللَّهِ وَكَلَهُ اللَّهُ إِلَى النَّاسِ وَ السَّلَامُ؛ امام حسین در پاسخ فرمودند: بسم الله الرحمن الرحیم اما بعد هرکسی در پی رضای خداست، هرچند مردم از او خشمگین هستند. خداوند امور او را به سرانجام می رساند. و هرکسی به دنبال رضایت مردم است خداوند کار او را به مردم واگذار کند. والسلام
رضایت مردم و رضایت خداوند سنگ های دیگر این ترازو هستند کدام بر دیگری می چربد. میزان و ترازوی عمل انسانی هم بستگی به چربیدن هرکدام از این کفه های ترازوست.(3)
سید علی اکبر موسوی آبملخی
1.    .آیه72سوره ص
2.    نظامی گنجوی
3.    ابن بابویه، محمد بن على، الأمالی( للصدوق) - تهران، چاپ: ششم، 1376ش،ص201
زمان آخرین مطلب این کاربر: 1237روز قبل
شنبه 30/11/1395 - 13:35
mansoor43 ( تعداد مطالب : 1673 ) ( تعداد نظرات : 1254 )

خیرِ نکو مــرام مـاند به دنیا تا ابد

چون که خیرش بر همه مردم رسد

جنت وخلدبرین آماده ازبهرش بدان

دوستی این گـــل مــرامـــان را سزد

فی البداهه:منصور مقدم 28/11/1395

زمان آخرین مطلب این کاربر: 1156روز قبل
پنج شنبه 28/11/1395 - 13:35
paiesan ( تعداد مطالب : 588 ) ( تعداد نظرات : 663 )
گفتم عاشق پت و متم !!!

گفت چرا به خاطر اینکه خیلی خنده دارن؟!😂

گفتم نه به خاطر اینکه اگه دنیارم خراب کنن
همدیگرو خراب نمیکنن!!
زمان آخرین مطلب این کاربر: 1240روز قبل
چهارشنبه 27/11/1395 - 13:57
nazaninzeighami ( تعداد مطالب : 344 ) ( تعداد نظرات : 6 )
💕میگویند در قدیم دزد سر گردنه هم معرفت داشت!

روزی دزدی در مجلسی پر ازدحام با زیرکی کیسه ی سکه ی مردی غافل را می دزدد!
هنگامی که به خانه رسید کیسه را باز کرد دید در بالای سکه ها کاغذیست که بر آن نوشته است: 
خدایا به برکت این دعا، سکه های مرا حفاظت بفرما..

اندکی اندیشه کرد،
سپس کیسه را به صاحبش باز گرداند!

دوستانش او را سرزنش کردند که چرا این همه پول را از دست داد.

دزد کیسه در پاسخ گفت:
صاحب کیسه باور داشت که دعا، دارایی او را نگهبان است. او بر این دعا به خدا اعتقاد نموده است.
من دزد دارایی او بودم نه دزد دین او.
اگر کیسه او را پس نمیدادم، باورش بر دعا و خدا سست میشد. آنگاه من دزد باورهای او هم بودم،
و این دور از انصاف است!

🔸و این روزها در این سرزمین عده‌ای هم دزد خزانه مردمند و هم دزد باورهایشان... چونکه به نام دین دزدی می‌کنند... برای همین است که عده‌ای از دین زده شده‌اند و فکر می‌کنند که این کاری که اینها می‌کنند تعالیم دین است.

اگر میبری
سکه ها را ببر
نه باورها را...
Image result for ‫کیسه سکه‬‎
زمان آخرین مطلب این کاربر: 1212روز قبل
چهارشنبه 27/11/1395 - 9:28
mansoor43 ( تعداد مطالب : 1673 ) ( تعداد نظرات : 1254 )

عجب آراستـــه اند زینت و زیبــای برون

عجب است اینکه نکردند نگاهی به درون

نی سرفراز یقین طایفه ی مکرریا در دنیا

گل نبینددوهمی عاقبت کارلعینان به جنون

فی البداهه: منصور مقدم 11/11/1395

زمان آخرین مطلب این کاربر: 1156روز قبل
دوشنبه 11/11/1395 - 17:45
  • تعداد رکورد ها : 6899