رامین الهامی ( تعداد مطالب : 20040 ) ( تعداد نظرات : 2175 )

برترین مخلوق خداوند

امام رضا (علیه السلام ) از پدران بزرگوارش و آنان از حضرت على ع نقل مى فرمایند كه رسول خدا صلى الله علیه و آله و سلم فرمود: خداى تعالى آفریده اى از من برتر نیافرید و هیچ آفریده اى نزد خداى تعالى از من گرامى تر نیست . على (علیه السلام ) مى گوید: من عرض كردم یا رسول الله (علیه السلام ) آیا تو برترى یا جبرئیل فرمود: یا على (علیه السلام ) همانا كه خداى تبارك و تعالى پیامبران مرسلش را بر فرشتگان مقربش برترى داد و مرا بر همه پیامبران و مرسلین برترى بخشید و پس از من برترى از آن تو و امامان پس از تو است ، و همانا فرشتگان خدمتگزاران ما و خدمتگزاران دوستان ما هستند. اى على (علیه السلام ) آنانكه حاملان عرشند و آنان كه در گرد عرش اند به ثناى پروردگارشان تسبیح مى گویند و از براى كسانى كه به ولایت ما ایمان آورده اند آمرزش مى طلبند اى على (علیه السلام ) اگر ما نبودیم خداى تعالى نه آدم (علیه السلام ) را مى آفرید و نه حوا را و نه بهشت و دوزخ را و نه آسمان و زمین ، را پس چگونه ما برتر از فرشتگان نباشیم و حال آنكه ما پیش از آنان پروردگار خود را شناختیم و او را تسبیح گفتیم و تحلیل و تقدیس كردیم زیرا نخستین چیزى كه خداى تعالى آن را آفرید ارواح ما بود...

توضیح : (سؤ الات حضرت على (علیه السلام ) از رسول خدا صلى الله علیه و آله و سلم كه در فرازهاى مختلف این مجموعه اشاره شده ،: در باب مصلحتى انجام مى گرفته مولاى ما امیرالمؤ منین (علیه السلام ) و امام كشف و یقین از این جهت سؤ ال مى كرده اند كه این حقایق در نظر دیگران مكشوف افتد و گرنه خود او حقایق علوم و رازهاى پنهانى را در همان مقام عقلى و شاءن غیبى كه دارد از رسول خدا صلى الله علیه و آله و سلم استفاده مى فرمود پیش از آنكه به عالم مثال و نشئه خیال قدم بگذارد تا چه رسد به آنكه استفاده آن حضرت منوط به این باشد كه آن حقایق به شكل الفاظ و كلام تنزل نماید تا مورد استفاده شان قرار گیرد. و موید مطلب حدیث نبوى است كه فرمود: من شهر علمم على ام در است

زمان آخرین مطلب این کاربر: 808روز قبل
پنج شنبه 5/6/1394 - 11:23
رامین الهامی ( تعداد مطالب : 20040 ) ( تعداد نظرات : 2175 )

ایثار على (ع )

روزى على (علیه السلام ) وارد خانه خود شد و دید حسن و حسین علیهم السلام نزد فاطمه زهرا علیهاالسلام گریه مى كنند. حضرت سؤ ال كرد چرا روشنایى چشمان من مى گریند؟ فاطمه زهرا علیهاالسلام گفت : اینها گرسنه اند و یك روز است كه چیزى نخورده اند! على (علیه السلام ) پرسید: پس این دیگ بر سر آتش چیست ؟ گفت : در دیگ تنها آب است كه براى دل خوشى فرزندانم بر سر آتش نهاده ام ! على (علیه السلام ) دلتنگ شد، عبایى كه داشت به بازار برد و فروخت و با 6 درهم آن خوراكى تهیه كرد. وقتى كه به سوى خانه باز مى گشت فقیرى به حضرت گفت : آیا كسى در راه خدا وام مى دهد كه چند برابر گردد؟ على (علیه السلام ) همه آن خوراكى را به او داد و چون به خانه رسید فاطمه علیهاالسلام پرسید: یا على ! توفیق یافتى و چیزى آماده كردى ؟ گفت : آرى . لیكن همه آن را به بینوایى دادم . فاطمه علیهاالسلام گفت : چه خوب كردى تو همیشه توفیق كار خیر مى یابى ! على (علیه السلام ) برگشت تا براى نماز به مسجد برود، در راه كسى را دید كه گفت : یا على (علیه السلام ) این شتر را من مى فروشم . على (علیه السلام ) گفت : من فعلا پولى ندارم ، آن شخص ‍ گفت :

به تو فروختم هر وقتى كه پولى به تو رید به من باز دهى ! على (علیه السلام ) آن شتر را به 60 درهم خرید و حركت كرد كه ناگهان شخصى دیگر رسید و عرض كرد یا على (علیه السلام ) این شتر را به من بفروش . على (علیه السلام ) گفت : فروختم به چه قیمت مى خرى ؟ گفت 120 درهم . على (علیه السلام ) شتر را داد و پول را گرفت و نیمى از آن را به برگشت وام و نیم دیگر را به كار خود برد در این وقت رسول خدا صلى الله علیه و آله و سلم رسید و ماجرا را از على (علیه السلام ) شنید و فرمود: فروشنده جبرئیل و خریدار میكائیل بود و این آن وامى بود كه به آن فقیر بخشیدى

زمان آخرین مطلب این کاربر: 808روز قبل
چهارشنبه 4/6/1394 - 12:7
رامین الهامی ( تعداد مطالب : 20040 ) ( تعداد نظرات : 2175 )

رمز فتح

على (علیه السلام ) مى فرماید: در روز جنگ بدر آمدم تا ببینم رسول اكرم صلى الله علیه و آله و سلم در آن صحنه جنگ و در مقابل دشمنان نیرومند خود چه مى كند. دیدم آن حضرت سر به سجده گذارده و پیوسته مى گوید:

یا حى یا قیوم . حضرت على (علیه السلام ) مى فرماید: چند بار رفتم و برگشتم پیامبر صلى الله علیه و آله و سلم همچنان سر به سجده داشت و جز (یا حى یا قیوم ) چیز دیگرى نمى گفت آنقدر به این ذكر مقدس ادامه داد تا داوند او را در جنگ فاتح و پیروز ساخت .

زمان آخرین مطلب این کاربر: 808روز قبل
چهارشنبه 4/6/1394 - 12:5
رامین الهامی ( تعداد مطالب : 20040 ) ( تعداد نظرات : 2175 )

صدقه قبل از سؤ ال كردن

على (علیه السلام ) مى فرماید: به درستى كه در قرآن مجید آیه اى است كه عمل به آن ننموده هیچ كس نه قبل از من و نه بعد از من زیرا من یك دینار را به ده درهم فروختم (انفاق كردم ) و قبل از هر سؤ الى كه از پیامبر اسلام صلى الله علیه و آله و سلم كردم یك درهم به فقیر دادم سپس یك مطلب از آن حضرت سؤ ال مى كردم ، رسول خدا صلى الله علیه و آله و سلم به حضرت على (علیه السلام ) فرمود: یا على ، به من وحى رسیده كه قبل از هر پرسشى از من ، اول بایستى صدقه اى به فقیر بدهند و من قصد دارم مقدار صدقه را یك دینار قرار دهم . على (علیه السلام ) عرض كرد: یا رسول الله صلى الله علیه و آله و سلم اگر مقدار صدقه یك دینار باشد؟ مردم سؤ الى نمى كنند. حضرت فرمود: پس چقدر باشد. حضرت على (علیه السلام ) عرض كرد: یك دانه گندم یا یك دانه جو، باز هم كسى حاضر به سؤ ال كردن از رسول خدا صلى الله علیه و آله و سلم نشد مگر على (علیه السلام ) كه ده سؤ ال نمود و این آیه در شاءن او نازل گردید

زمان آخرین مطلب این کاربر: 808روز قبل
چهارشنبه 14/5/1394 - 12:27
رامین الهامی ( تعداد مطالب : 20040 ) ( تعداد نظرات : 2175 )

هم سفره پیامبر (ص)

روزى رسول خدا صلى الله علیه و آله و سلم و امیرالمؤ منین (علیه السلام ) خرما مى خوردند هر خرمایى را كه رسول خدا صلى الله علیه و آله و سلم مى خورد به آرامى هسته اش را نزد على (علیه السلام ) مى نهاد تا اینكه خرماها تمام شد ولى پیش حضرت رسول صلى الله علیه و آله و سلم هیچ هسته خرمایى نبود و مه نزد على (علیه السلام ) بود. رسول خدا صلى الله علیه و آله و سلم فرمود: هر كه هسته اش بیشتر بود او پرخور است . حضرت امیر (علیه السلام ) گفت : هر كه خرما را با هسته خورده او پرخورتر است . وقتى حضرت على (علیه

السلام ) این لام را گفت : رسول خدا صلى الله علیه و آله و سلم تبسم فرمود و فرمان داد تا هزار درهم به آن

حضرت انعام بدهند.

زمان آخرین مطلب این کاربر: 808روز قبل
چهارشنبه 14/5/1394 - 12:16
رامین الهامی ( تعداد مطالب : 20040 ) ( تعداد نظرات : 2175 )

اولین پیشتاز عامل

ابن شهر آشوب به سند خود مى نویسد: وقتى كه رسول اكرم صلى الله علیه و آله و سلم به حضرت على (علیه السلام ) خبر شهادت برادرش جعفر طیار را در جنگ موته داد. حضرت وقتى ، خبر شهادت برادر خود را شنید فرمود: انا لله و انا الیه راجعون و در روایت دیگر از حضرت صادق (علیه السلام ) روایت شده است كه انا لله و انا الیه راجعون را پیش از حضرت على (علیه السلام ) كسى نگفته بود.

زمان آخرین مطلب این کاربر: 808روز قبل
پنج شنبه 8/5/1394 - 9:40
رامین الهامی ( تعداد مطالب : 20040 ) ( تعداد نظرات : 2175 )

على (ع ) خیر البریه است

ابوبكر هذلى از شعبى روایت كرد:

مردى نزد رسول خدا صلى الله علیه و آله و سلم آمد و عرض كرد: یا رسول الله صلى الله علیه و آله و سلم به من مطلبى بیاموز تا خداوند به سبب آن مرا نفعى بخشد. حضرت فرمود: بر تو باد به بخشش و كرم كه در دنیا و آخرت به تو نفع مى بخشد ناگاه على (علیه السلام ) وارد شد و عرض كرد یا رسول الله حضرت فاطمه زهرا علیهاالسلام شما را مى خواند پیامبر خدا صلى الله علیه و آله و سلم برخاست آنگاه آن مرد گفت : یا رسول الله صلى الله علیه و آله و سلم این مرد كه آمد چه كسى بود در پاسخ او حضرت فرمود: او كسى است كه خداى متعال در حق او در قرآن كریم فرموده ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات اولئك هم خیر البریه .

زمان آخرین مطلب این کاربر: 808روز قبل
پنج شنبه 8/5/1394 - 9:24
رامین الهامی ( تعداد مطالب : 20040 ) ( تعداد نظرات : 2175 )

پیروى از على (ع)

على (علیه السلام ) مى فرماید: روزى خدمت رسول خدا صلى الله علیه و آله و سلم رسیدم و بر گرد آن حضرت جمعیتى از قریش را دیدم . حضرت به من نگاهى كرد و فرمود: یا عى همانا مثل تو در این امت مانند حضرت عیسى بن مریم است زیرا عده اى او را بسیار دوست داشتند و افراط در دوستى او نمودند و هلاك شدند و دسته اى او را دشمن داشتند و هلاك شدند و اما عده اى دنباله رو او بودند پس نجات یافتند اطرافیان آن حضرت فرمودند رسول خدا صلى الله علیه و آله و سلم را بزرگ شمردند و خندیدند و گفتند: یا رسول الله على را شما با انبیا و رسولان خدا تشبیه مى نمایى ؟!

زمان آخرین مطلب این کاربر: 808روز قبل
چهارشنبه 7/5/1394 - 10:56
رامین الهامی ( تعداد مطالب : 20040 ) ( تعداد نظرات : 2175 )

كاركردن عیب نیست

روزى شرایط زندگى على (علیه السلام ) به اندازه اى تنگ شد كه گرسنگى شدیدى امام على (علیه السلام ) را فرا گرفت . آن حضرت از خانه بیرون آمد و در جستجوى آن بود تا كارى پیدا شود تا كارگرى كند و با مزد آن غذایى تهیه و گرسنگى خود را رفع نماید. در مدینه كار پیدا نكرد، تصمیم گرفت به حوالى مدینه كه مزرعه اى است در یك فرسخ و نیمى مدینه رفته تا در آن روستاى كوچك آنجا كارى پیدا كند. وقتى به روستا رسید دید زنى مشغول الك كردن خاك مى باشد و منتظر كارگرى جهت كمك مى باشد نزد آن زن رفت و معلوم شد كه آن زن كارگرى نیاز دارد. پس از صحبت با او قرار بر این شد كه على (علیه السلام ) آب از درون چاه آورد و آن خاك را گل كرده تا براى دیوار كشى آماده شود و در ازاى هر دلو آب یك خرما اجرت و مزد گیرد. حضرت جمعا شانزده دلو از چاه آب آورد آنگاه مشغول تهیه گل شد پس ‍ از اتمام كار آن زن شانزده خرما به آن حضرت داد امام نیز به مدینه بازگشت . على (علیه السلام ) بعد جریان را براى پیامبر صلى الله علیه و آله و سلم تعریف كرد آنگاه هر دو نشسته و با هم آن خرماها را خوردند اینقدر دانم كه بر فرق كمال خویش زد آفرینش از وجود حیدر كرار گل

زمان آخرین مطلب این کاربر: 808روز قبل
چهارشنبه 7/5/1394 - 8:55
رامین الهامی ( تعداد مطالب : 20040 ) ( تعداد نظرات : 2175 )

سرمشق اهل وفا

ابن عباس مى گوید: پیامبر صلى الله علیه و آله و سلم از یك نفر عرب بادیه نشین شترى را به چهارصد درهم خرید هنگامى كه پول را داد اعرابى فریاد زد كه هم شتر و هم پول براى اوست . ابوبكر از آنجا عبور كرد. پیامبر صلى الله علیه و آله و سلم به او فرمود: بین ما قضاوت كن من پول شتر را داده ام ولى اعرابى ادعا دارد كه شتر و پول مال خودش مى باشد. ابوبكر گفت : اى رسول خدا صلى الله علیه و آله و سلم مطلب روشن است شما باید بینه (دو نفر شاهد عادل بیاورید كه پول ما شما است . سپس عمر از آنجا عبور كرد او نیز چنین قضاوت نمود. سپس على (علیه السلام ) آمد. پیامبر به اعرابى فرمود: آیا به قضاوت این جوان كه مى آید راضى هستى ؟ اعرابى گفت : آرى . هنگامى كه على به حضور رسول خدا صلى الله علیه و آله و سلم رسید اعرابى گفت : این شتر مال من است و درهمها (پولها) نیز مال من است اگر محمد صلى الله علیه و آله و سلم ادعاى چیزى دارد باید بینه بیاورد. امام على (علیه السلام ) به اعرابى سه مرتبه گفت : شتر را رها كن تا رسول خدا آن را خود ببرد چرا كه شتر را پیامبر از تو خریدهاست ) لیكن اعرابى به دستور على (علیه السلام ) و حرفهاى او اعتنایى نكرد آن حضرت اعرابى را گرفت و ضربه محكمى به او زد. مردم جمع شدند و هر كس سخنى مى گفت على (علیه السلام ) به رسول خدا عرض كرد: نصدقك على الوحى و لانصدقك على اربعماة درهم ؛ ما سخن تو را در مورد صدق وحى تصدیق مى كنیم ولى درباره چهارصد درهم تصدیق نكنیم . سلطان هر و سراست صهر رسول خداست سرمشق اهل وفاست مهر و وفاى على ()

زمان آخرین مطلب این کاربر: 808روز قبل
دوشنبه 22/4/1394 - 14:12
  • تعداد رکورد ها : 12111