• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
تعداد مطالب : 38
تعداد نظرات : 37
زمان آخرین مطلب : 2807روز قبل

لبخند تو

سروده ای از سید محمد علی اردهالی

 

 

ســـــال هاســــت کـــــه خــــود را

در ستاره لبخند تو نظاره می نشینم

در سیاهی آن شب پر ز دود و دد و دیو هر چه هست

آن نــاامــــن تـــریـن شـــب جــــهــــان

من رویای ستاره لبخند تو را امید دارم

گــفــته اند، وقتــی لبخنــــد مــی زنــی

یک جمـــــــــع پرستــــــــــــــــــــــــــو

به تماشــــای نگاهــــت می نشینـــنــــد

در آن نــاامــن تــریـن شـــب جـــهــــان

خوشا آنکس که ستاره لبخند تو را چیند

یا مهدی ادرکنی!!!


مشهد؛ سرزمین عشق (آلبوم تصاویر)

حرکت

اصفهان؛ پایتخت فرهنگی جهان اسلام (آلبوم تصویر)

بیداری اسلامی

کاروان عشق

شعری برای مادرم

علی(ع) و جشن ولایت غدیر

محمدعلی اردهالی/ کاربر هنرمند تبیانی+عکس

مصاحبه با کاربر متخصص تبیانی آقای محمدعلی اردهالی

وبلاگ دل‏نوشته‏های محمدعلی اردهالی

وبلاگ اخبار استویا

محمدعلی اردهالی و ثبت مطالب روزانه

دوشنبه 22/6/1389 - 15:34
http://img.tebyan.net/Big/1390/10/71116120912072382201201112286223714912992216.jpg
پنج شنبه 18/6/1389 - 2:14

حرکت

سروده ای از محمدعلی اردهالی

مــرا بــه دیــدن چشــم سیــاه یـــــار ببــر

مــرا بــه دیــدن یـــار شــــوخ طبـــع بــبــر 

مــرا به یـاد جرعـــه ای از شـــراب طـــهور

بـــه میهمانی عشـــاق صالحــــان تو ببـــر

مـرا به چشمـــه تسنیـــم و باغ های خیال

مـیـــان لاله زارهای پر ز لالــه واژگون تو ببر

مــرا ببر که رفتــن من کـــمال مــن اســت

مـرا ببــــر که مانــــدن من زوال من اســـت

مــرا به یــاد ستـــارگـــان آسمـــان ولایـــت

بــه هــر طـــرف که رخ یـــار جلـــوه کرد ببــر

مرا ببر به آسمان پر از کهکشان خلوت شــب

مـــــرا  بـــه بـــارگــــه عـــدل اوصیــا تو  ببر

مــرا ببـــر که مانــدن ما نیست جز تباهی ما

مــرا ببــر که بـــودن ما نیســت جز هلاکت ما 

مــرا ببــر که رفتــن ما جـــاودان شــدن اسـت

به هر طرف به هر طریق به هر نفس فقط تو ببر  


مشهد؛ سرزمین عشق (آلبوم تصاویر)

حرکت

اصفهان؛ پایتخت فرهنگی جهان اسلام (آلبوم تصویر)

بیداری اسلامی

کاروان عشق

شعری برای مادرم

علی(ع) و جشن ولایت غدیر

محمدعلی اردهالی/ کاربر هنرمند تبیانی+عکس

مصاحبه با کاربر متخصص تبیانی آقای محمدعلی اردهالی

وبلاگ دل‏نوشته‏های محمدعلی اردهالی

وبلاگ اخبار استویا

محمدعلی اردهالی و ثبت مطالب روزانه

جمعه 22/5/1389 - 2:59

وصال یار (اثری از سید محمد علی اردهالی)

http://img.tebyan.net/big/1390/07/20111016112353796_nature.gif

یــک عـمــر بـــه دل دادگـــی یــار نشستیـــم

افـسـوس و دریغـــا به وصــالــش نرسیدیــــم

هـر جمــعه به ســر شد به هــلال رخ مـاهـش

هیهات به جـز حســــرت و  زاری نچشیــدیـم

در عطر گلستان ولایت همه در حسرت  دیدار

عــمــری به صفــای گــل نرگـس چو هزاریـم

در دایره عشق مگر منتظران را نظری نیست

مــا را نــظــری کــن کــه گــرفتــار ســرابـیـم

ایـن بــرکه ی بـی آب نه جولانگه ما هـســت

مــا ماهـــی دریـــای فـــرج تشنــه ی آبـیـــم

ما چشم نداریم به جز در گه پر فیض ربوبی

یــا رب فرجــــی کن که بســـی غـرق گناهیم

مــا منــتظــر مقــدم یار و  قدمــش منتظر ما

مـــن  در عجبــم تا به کجــا در  تب و تابیم

یــا رب مــددی کن که ایــن عشـق نمیـــرد

گــر عـشـــق بمیـــرد همــه در دام فنـــاییـم

یاران به وصالش نرسیدند ولی نیک رهیدند

ما در چــه  مرامیــم نــه ایـنیـم و نــه  آنیــم

یـــاران،  به خود آییم و نگاهی به خود آریم

ایـــن وصــل نشـــاید که تــا ما، من و ماییم

تهران – پانزدهم مرداد یک هزار و سیصد و هشتاد و هشت مطابق با پانزدهم شعبان یک هزار و چهارصد و سی

سید محمد علی اردهالی


مشهد؛ سرزمین عشق (آلبوم تصاویر)

حرکت

اصفهان؛ پایتخت فرهنگی جهان اسلام (آلبوم تصویر)

بیداری اسلامی

کاروان عشق

شعری برای مادرم

علی(ع) و جشن ولایت غدیر

محمدعلی اردهالی/ کاربر هنرمند تبیانی+عکس

مصاحبه با کاربر متخصص تبیانی آقای محمدعلی اردهالی

وبلاگ دل‏نوشته‏های محمدعلی اردهالی

وبلاگ اخبار استویا

محمدعلی اردهالی و ثبت مطالب روزانه

جمعه 22/5/1389 - 1:8

حسرت دیدار یار(سروده ای از سید محمد علی اردهالی)

 

http://www.sheekh-3arb.info/islam/Library/img/3ater/div21/WebPageContent/2502999qon0hzfoa5.gif

من عشق را در پیاله حسرت دیدار تو چشیده ام

مـــن در ســـراب رسیــــدن بــــــه یــــــــاد آب

تـــــــــا انتــــــــهای حســـرت چشمت دویده ام

در غـــــرش تنـــدر هـــــــــر صـــــاعقـــــــه

یــــــــا در کشـــــــــاکـش طـوفان و سیل و باد

مـــــــن در خیـــال خـــود یـاد تو را پرکشیده ام

صبحــگاهان که نـــــــــــدا سر دهندبه یــاد یار

در اوج پــــــــــرواز فــــــــوج فوج مرغــــان صبح

با گوش جان صــــــدای ذکر و دعاشان شنیده ام

ای مــــــاه، ای فلـــــــک، ای آســـــــمــــــــــان

بــــــــــــا یــــک نظـر به ابرهای نقـــــــره فــام

مـــــــن جام معـرفت یـــــــار را سـر کشیـــــده ام

با مــــــــن ز عشـــــــــق سـخــــــن مـگــــــــو

که عشق را، با یاد تو به هر نفسی بر کشیــده ام

مـــــن در سیــــــــاه تــــرین شب تار پر از سواد

با جـــلـــــــوه رخ زیـــبــــــــــــای آن نــــــــگــار

الـــــــــوان تــــرین قوس و قـــزح را کشیـــده ام

هـــــــرگز مباد که بــــی یـــــاد او به سر کنـــــم

بــــا یـــــــــاد او روح را در آســــــــمـــــــــــان

تــــا جایـــــی که عیســــــــی مـریــم کشیده ام

 


مشهد؛ سرزمین عشق (آلبوم تصاویر)

حرکت

اصفهان؛ پایتخت فرهنگی جهان اسلام (آلبوم تصویر)

بیداری اسلامی

کاروان عشق

شعری برای مادرم

علی(ع) و جشن ولایت غدیر

محمدعلی اردهالی/ کاربر هنرمند تبیانی+عکس

مصاحبه با کاربر متخصص تبیانی آقای محمدعلی اردهالی

وبلاگ دل‏نوشته‏های محمدعلی اردهالی

وبلاگ اخبار استویا

محمدعلی اردهالی و ثبت مطالب روزانه

جمعه 15/5/1389 - 2:42
http://img.tebyan.net/Big/1390/10/1582232451771915792152206298125322021118179.jpg
سه شنبه 12/5/1389 - 8:17

گل نرگس و شعر انتظار ما

به مناسبت نیمه شعبان زاد روز یگانه منجی عالم بشریت حضرت بقیه الله (عج)

http://img.tebyan.net/big/1390/04/20110622113454496_image025.gif 

شـــنیـــــده ام  گـــل نرگس صــدای پا دارد

به وقــــت  آمدنـــــــش  کســی  خبـر دارد

نهیـــب ده زلیـــخـا که گــریـــه را بس کن

کسی خــبـر زطلــوع  مـاه  کنعـــــان دارد

بـیار باده ی عشــــاق سربــدار و نـاول ها

زجشـن عاشقان ظلم ستیــزکسی خبر دارد

برای رقــص سمــاع در میان کمـــر بر بند

برای وصـل وداع کن ز دنیـــا و احـمل ها

خوشــــا به حال یــار که آگه است ز آمدنت

هم او خبــــــر ز طلوع آفتاب مغـــرب دارد

شنیده ام که گاه آمدنت جهان همه شوق است

بــرای دیــدن رخ عدل و داد مغــــرور است

شنیـــده ام که پنجــره ها غرق گل خواهد شد

حیـــاط خانه ی ما ستــاره بــاران خواهد شـد

درخــت کهـــنه دل ما پر از شکوفه خواهد شد

جــهــان پــیـر سرشت دوبــاره برنـا خواهد شد

گــل و گیـــــــاه و حشم غـــرق نور خواهد شـد

شنیــــده ام که شـــهر من از دود پاک خواهد شد

هر آنچه کینه و نفرت است زدل برون خواهـد شد

فرشته ها و عیسی مریم دست بر وضو خواهـد شد

حـــیاط مــرده ی قــــدس آب و جـارو خـواهد شد

صـف نماز عاشـقان مبارز دوباره بر پا خواهد شد

گل نرگس ! بیا

بـــیا ببین که  حـــال مــا چــــــــگونه احوالیـــــست

زمین و دین و زمان در نبودنت چگونه جنـجالیست

بیــــــــا بیـا گــــــل نرگـــــس به خـواب مــن تو بیا

اگر برای عدل نیایی به جشن نیمــــــه شعبان تو بیا

بیــــــــا بیـا گــــــل نرگـــــس بـه جمکــــران تو بیا

اگر برای غزه نیایی به اشــک کودکان یتیـــم تو بیا

بیـــــــا بیـا گــــــل نرگــــس به درس و مشق کتاب

اگر به جــهل جـهان نه، به حـــلم عالمــــان تــو بیا

بیــــــــا بیـا گـــــل نرگـــــس به شعــــــر من تو بیا

اگر برای صلــــح جهان نه به شعر انتظار ما تو بیا

بیـــــــا بیـــا گـــــل نرگـــــس که آمدن عشــق است

چــــه در کـلام، چه در یاد، چه در شعر، فقط تو بیا


مشهد؛ سرزمین عشق (آلبوم تصاویر)

حرکت

اصفهان؛ پایتخت فرهنگی جهان اسلام (آلبوم تصویر)

بیداری اسلامی

کاروان عشق

شعری برای مادرم

علی(ع) و جشن ولایت غدیر

محمدعلی اردهالی/ کاربر هنرمند تبیانی+عکس

مصاحبه با کاربر متخصص تبیانی آقای محمدعلی اردهالی

وبلاگ دل‏نوشته‏های محمدعلی اردهالی

وبلاگ اخبار استویا

محمدعلی اردهالی و ثبت مطالب روزانه

سه شنبه 5/5/1389 - 5:41

http://img.tebyan.net/Big/1390/10/1451431381804417956738191512053114122727.jpg

چهارشنبه 30/4/1389 - 8:32

http://img.tebyan.net/Big/1390/10/71116120912072382201201112286223714912992216.jpg

چهارشنبه 30/4/1389 - 8:29

             http://img.tebyan.net/Big/1390/10/17217925221792067014718625554173238254171130.jpg    

 

 

 

 

شنبه 29/3/1389 - 1:16
مورد توجه ترین های هفته اخیر
فعالترین ها در ماه گذشته
(0)فعالان 24 ساعت گذشته