تعداد مطالب : 837
تعداد نظرات : 190
زمان آخرین مطلب : 2878روز قبل

يکشنبه 28/7/1387 - 14:27
روز محشر عاشقان را با قیامت کار نیست  کار عاشق جز تماشای وصال یار نیست
از سر کویش اگر سوی بهشتم می برند      پای ننهم که آنجا وعدهء دیدار نیست


الهی تو ما را جاهل خواندی از جاهل جُز خطا چه آید؟ تو ما را ضعیف خواندی از ضعیف جُز خطا چه آید ؟
الهی تو ما را برگرفتی و کسی نگفت که بر دار، اکنون که بر گرفتی وا مگذار و در سایهء لطف و عنایت خود میدار.
يکشنبه 14/7/1387 - 9:37

 حضرت عبدالعظیم علیه السّلام از امام رضاعلیه السّلام روایت کرده که آن جناب فرمود: سلام مرا به دوستانم برسان و به آنها بگو در دلهای خود از برای شیطان راهی باز نکنند و آنها را امر کن به راست  گوئی در گفتار و ادائ امانت و این عمل آنها موجب نزدیکی به من می شود.

سه شنبه 12/6/1387 - 12:5

صبر حضرت ایوب(ع)

حضرت ایوب (ع) از کسانی است که در برابر بلاها و مصیبت های فراوان ، صبر کرد و از امتحان سخت الهی سربلند بیرون آمد. بیش از آنکه دچار سختی شود ، چهل سال از نعمت های خداوند بهره مند بود. روزی هزار نفر از درآمد او استفاده می کردند و زمین های زراعتی زیادی را داشت.

در یکی از روزها جبرییل بر او نازل شد و گفت: «ای ایوب ، زمان نعمت ها به سر آمده و نوبت گرفتاری است. آماده باش ! » حضرت ایوب (ع) منتظر سختی ها بود.روزی بعد از خواندن نماز صبح ، صدای شبان خود را می شنید که فریاد می زد : « سیلی از کوه آمد و همه گله را به دریا راند». در همان وقت ساربان او وحشت زده از راه رسید و گفت: « صاعقه ای زد و همه شتران نابود شدند». در این میان باغبان او هراسان آمد و او هم گفت: «سمی را باد زده و همه درخت ها سوختند»!

سه شنبه 12/6/1387 - 11:46

 

 

واقعاً آدم بعضی اوقات میماند که این آثار عظیم الجثه چطور تا آنجا رفته اند

16201039.jpg

16201034.jpg

16201035.jpg

16201061.jpg

16201316.jpg

16201272.jpg

16201292.jpg

16201132.jpg

16201130.jpg

16201197.jpg

16201293.jpg

16201134.jpg

16201291.jpg

16201195.jpg

16201294.jpg

 

16201296.jpg

16201036.jpg

دوشنبه 23/2/1387 - 15:53
یک استکان چای


 
"ینین" استاد ژاپنی در دوره "میجی"، یک استاد دانشگـاه را پذیرفت که می خواست از او در مورد ذن سوالاتی بکند.
ینین چای را در استکان مهمان خود سرازیر کرد و ادامه داد به ریختن آن. استاد دانشگاه که استکان چای را در حال سرازیر شدن می دید نتوانست جلوی خودش را بگیرد وگفت:
- استکان پر شده. دیگر جایی ندارد!
ینین به او گفت:
- مثل این استکان، تو هم از اعتقادات و تفکرات خودت پر شده ای. چطور می توانم به تو ذن را توضیح بدهم اگر که استکانت را از پیش خالی نکنی؟

دوشنبه 23/2/1387 - 15:48

دلائل افزایش نرخ تولد نوزادان پسر در طول دوران جنگ و نیز پس از آن
 افزایش جمعیت مردان در دوران پس از وقوع جنگیکی از معماهای بسیار جالبی که  دیر زمانی است ذهن دانشمندان را به خود مشغول گردانیده همانا پدیده افزایش نرخ تولد نوزاد پسر در دوران جنگ و نا آرامی می باشد.
به گفته پروفسور والتر ویلکاکس محقق دانشگاه کرنل در ایالات متحده نرخ تولد نوزاد پسر در طول جنگ های طولانی و مخرب به طور قابل توجهی نسبت به سطح پایه که همانا تولد 105 پسر در ازای هر 100 دختر می باشد افزایش می یابد.
 


دانشمندان مدتهاست به این نکته پی برده اند که در طول دوران جنگ های سخت و همچنین برای مدت زمانی پس از اتمام اینگونه جنگ ها نرخ تولد نوزادان پسر در مقایسه با میزان طبیعی آن که 105 پسر در ازای هر 100 دختر می باشد افزایش نشان می دهد.
 


این پدیده برای نخستین بار در سال 1954 میلادی و با تحقیق بر روی کودکان سفید پوستی که در طول دوران جنگ جهانی دوم در ایالات متحد متولد شده بودند مورد مطالعه قرار گرفت. این پدیده همچنین در سایر کشور های شرکت کننده در جنگ جهانی دوم نیز مشاهده شده بود و بدین واسطه برای نخستین بار پدیده "تأثیر بازگشت سربازان" نام گرفت (Returning Soldiers Effect).


 

با وجود افزایش قابل توجه نرخ تولد نوزادان پسر در طول دوران جنگ هیچ یک از دانشمندان آن زمان قادر به توجیه و نیز اثبات علمی چگونگی به وقوع پیوستن این پدیده نبودند.

 مشاهدات صورت گرفته نشاندهنده این امر بود که سربازانی که پس از خدمت در جبهه جان سالم به در برده و  به خانه های خود باز می گشتند اکثراً صاحب فرزند پسر می شدند.

 به نقل از ژورنال معتبر آکسفورد، مطالعه ای که بر روی سربازان بریتانیایی شرکت کننده در جنگ جهانی دوم انجام گرفت نشان داد که سربازان بریتانیایی که از میدان نبرد جان سالم به در برده و به وطن باز می گشتند بلند قد تر از سربازانی بوده اند که در جریان جنگ جان خود را از دست داده اند. مقایسه ای که بین سربازان بریتانیایی نجات یافته و نیز سربازان بریتانیایی که در جریان جنگ جان باخته بودند انجام گرفت نشان داد که به طور میانگین این سربازان یک اینچ بلند قد تر از گروه دیگر بوده اند. همچنین میانگین قد سربازان بریتانیایی نجات یافته 66.4 اینچ و میانگین قد سربازان جان باخته 65.5 اینچ گزارش شده است که این یک اینچ تفاوتی قابل توجه از نظر آماری می باشد.

 بر اساس ژورنال تکامل روانی خانواده احتمال تولد نوزاد پسر از والدین بلند قد تر بسیار بیشتر از احتمال تولد نوزاد پسر از والدین کوتاه قد تر می باشد. به عقیده دانشمندان یکی از علل افزایش نرخ تولد نوزاد پسر در دوران جنگ و پس از آن می تواند همین امر باشد.

به نقل از مجله معتبر تایمز، در زمان صلح نرخ تولد برابر با 105 پسر به 100 دختر می باشد حال آنکه در دوران جنگ این میزان به طرز اعجاب گونه ای به رقم 109 پسر به 100 دختر افزایش می یابد. سازمان بیمه متروپولیتان ایالات متحده این پدیده را تایید و بیان داشت که این پدیده تنها در طول دوران جنگ های طولانی مدت که بیش از یک سال به طول می انجامندبه وقوع می پیوندد.

همچنین به نقل از مجله تایمز، این پدیده می تواند علل دیگری نیز به استثنای دلایل ذکر شده در فوق داشته باشد که از جمله آنها می توان به وضعیت تغذیه ای مادران در طول دوران جنگ اشاره نمود. کمبود مواد غذایی یکی از نتایج دوران جنگ بوده و به گفته دانشمندان احتمال تولد نوزاد پسر از مادرانی که از تغذیه کافی برخوردار نمی باشند افزایش می یابد.


این موضوع هم اکنون اثبات گردیده است که احتمال پسر شدن فرزند اول به مراتب بیش از احتمال دختر شدن آن می باشد. به دلیل شرایط نا بسامان در طول دوران جنگ ممکن است بسیاری از خانواده ها به داشتن یک فرزند در طول آن دوران و نیز در دوران پس از آن قناعت کرده که این یک فرزند به احتمال زیادتر پسر است تا دختر.
 

همچنین به علت افزایش احتمال جان باختن یکی از والدین در جریان حمله های جنگی احتمال تک فرزندی ماندن حتی در دوران پس از خاتمه جنگ نیز افزایش خواهد یافت که به گفته محققین این تک فرزند در اکثر مطالعات "پسر" گزارش شده است.

همچنین نرخ سقط جنین در دوران جنگ و همچنین در زنان شاغل که تحت فشارهای کاری می باشند بیشتر می باشد. به گفته دانشمندان نرخ سقط جنین دختر در طول دوران جنگ افزایش بیشتری نسبت به نرخ سقط جنین پسر از خود نشان می دهد که علت این امر نیز هنوز به درستی مشخص نشده است.

 همچنین به گفته یکی از پیشکسوتان علوم زیستی افزایش نرخ تولد نوزاد پسر در طول دوران جنگ می تواند به علت میل نا آگاهانه والدین به صاحب شدن فرزندان پسر و در نتیجه جبران مردان از دست رفته در جریان جنگ باشد.

به عقیده محققین هرچند که افزایش نرخ تولد نوزاد پسر در طول دوران جنگ به واقع منجر به افزایش تعداد مردان در نسل بعد خواهد گشت و مسلما بر روی جمعیت نسل مردان دوران جنگ بی تأثیر می باشد، ولیکن این پدیده به صورت کلی نشاندهنده میل نا خوداگاهانه بشر جهت ایجاد توازن مابین جمعیت زنان و مردان می باشد.

زیرا که بر پایه تکامل زیستی و نیز انتخاب طبیعی جمعیت مردان همواره بیش از جمعیت زنان بوده و مادر طبیعت نیز با قصد حفظ نسل بشر موجبات تولد تعداد بیشتری از پسران در طول دوران جنگ را فراهم می آورد.

همان طور به عقیده پروفسور وان فیرکز محقق به نام آلمانی، در کشور آلمان که یکی از کشور های شرکت کننده در جریان جنگ جهانی دوم بوده است، تعدا مردان جوان در نسلی که فرزندان آن حاصل شرایط جنگ بوده اند به مراتب و به طور چشمگیری بیش از تعداد زنان جوان در آن کشور بود .

هرچند که به اعتقاد آقای دکتر وان فیرکز افزایش نرخ تولد نوزادان پسر در طول دوران جنگ کمکی به افزایش مردان نسل جنگ ننموده و تنها منجر به افزایش تعداد مردان در نسل بعد خواهد گشت، با این وجود تأثیرات ناخوداگاهانه و میل والدین به صاحب شدن فرزند پسر را می توان یکی از دلایل عمده این پدیده به شمار آورد.

هم اکنون ثابت شده است که میل والدین به صاحب شدن فرزند پسر و یا دختر می تواند به واقع بر روند تشکیل جنین تأثیر گزار و موجبات تشکیل جنین مذکر و یا مؤنث را فراهم آورد. شایان ذکر است که از زمانی که قانون مبتنی بر تک فرزندی بودن در کشور چین به تصویب رسیده است نرخ تولد نوزاد پسر در این کشور به طرز بی سابقه ای افزایش یافته است. به عقیده محققین میل باطنی پدر و مادران چینی به داشتن فرزند پسر می تواند تنها یکی از عوامل این افزایش بی سابقه باشد(البته دلایل بی شماری وجود داشته که در این مقاله به ذکر آنها نخواهیم پرداخت).

به گفته آقای خالید ملک مامور سازمان ملل متحد در کشور چین در صورت ادامه این روند در کشور چین، در ظرف 5 سال آینده جمعیت مردان جوان مابین سنین 25 تا 35 سال بیش از 60 میلیون بیشتر از جمعیت زنان در همین گروه سنی خواهد گشت و این امر موجب مشکلات فراوانی در جامعه چین خواهد شد.
 


هر چند که پدیده افزایش نرخ تولد نوزاد پسر در دوران جنگ پدیده ایست ثبت شده و نیز مستند اما با این وجود فرضیه ها و نظرات محققین تا به امروز در توجیح و نیز اثبات علمی این پدیده رضایت بخش نبوده اند اما با این حال تمامی دلایل ذکر شده در این مقاله می توانند تا حدودی در افزایش نرخ تولد نوزاد پسر در دوران جنگ و پس از آن تأثیر گزار باشند.

دوشنبه 23/2/1387 - 15:45
تصاویر منتشر نشده از سردار شهید «اسكندرلو»

آلبوم تصاویر سردار شهید «حاج حسین اسكندرلو» در پایگاه اینترنتی ساجد منتشر شده‌است.

به مناسبت سیزدهم اردیبهشت‌ماه سالروز شهادت سردار شهید حاج «حسین اسكندرلو»، فرمانده گردان حضرت علی‌اصغر(ع) از لشكر 10 سیدالشهدا(ع) كه سال 1365 در منطقه فكه در نبرد با ارتش بعث به شهادت رسید، آلبوم تصاویر منتشر نشده آن شهید بزرگوار، در سایت ساجد قرار گرفت.

داشتن یاد، نام و خاطره دلاورمردان سال‌های ارزشمند دفاع مقدس، فعالیت خود را توسط «بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس» آغاز كرده‌است.

این سایت درپی تدابیر سردار پاسدار «میر فیصل باقرزاده»، ریاست بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس، از پاییز سال 1384 راه‌اندازی شده تا پایگاه اینترنتی‌ای برای كاربران و مخاطبان فرهنگ جبهه باشد.

سایت ساجد هشت سال دفاع مقدس را در قالب گزارش ، مقاله و عكس در اختیار كاربران قرار‌داده است.

بخش اصلی سایت وسط صفحه به سه قسمت مناسبت‌ها، اخبار و مقالات اختصاص دارد كه مهم‌ترین بخش فعالیت دست اندركاران سایت است.


آلبوم تصاویر سردار شهید «حاج حسین اسكندرلو» را در پایگاه اینترنتی ساجد  ببینید!

 

منبع:خبرگزاری قرآنی ایران (ایکنا)

شنبه 14/2/1387 - 15:25
استفاده از ماده کربنی فولرن در حافظه های فلاش
محققان موفق شدند با استفاده از ماده کربنی "فولرن" قدرت حافظه های فلاش را در مراحل نوشتن و یا حذف اطلاعات تقویت کنند.
حافظه های فلاش به حافظه هایی می گویند که در تلفنهای همراه، دوربینهای دیجیتالی و در بسیاری دیگر از دستگاههای الکترونیکی مصرفی به کار می روند.
اکنون دانشمندان نشان دادند که با کمک ماده کربنی "فولرن" می توان تا حد چشمگیری قدرت این حافظه های افزایش داد. فولرنها مولکولهایی هسنتد که تنها از اتمهای کربن تشکیل شده اند. در حقیقت فولرنها مولکول‌هایی شبکه ای با شکل هندسی بیست ‌وجهی هستند‌. این مولکول‌ها می‌توانند در اشکال C60 ،C70 و C78 و ... باشند. C60 از گرما دادن گرافیت تشکیل می‌شود.
حافظه فلاشی که با قطع جریان الکتریکی پاک نمی شوند حتی بدون جریان برق نیز عمل می کنند. "صفر" و "یک"هایی که واحدهای اطلاعات دو گانه "صفر و یک" را نشان می دهند در مداری که محتوی یک ترانزیستور جزیره ای است و با یک لایه نازک اکسید سیلیسیوم عایق شده است حرکت می کنند.
برای نوشتن و یا پاک کردن این اطلاعات در حافظه، جریان برق بیش از حد پمپاژ می شود و الکترونها در ترانزیستور جریان می یابند اما با گذشت زمان بخشی از این الکترونها می توانند غیرقابل استفاده شوند به طوری که در حال حاضر سازندگان حافظه های فلاش برای این محصولات یک تضمین 10 ساله می دهند. جریان برق لازم برای عملیات پاک کردن و یا نوشتن اطلاعات نسبتا بالا است و به پتانسیلهای مختلفی برای عملکرد آنها نیاز است. مرحله به مرحله این فشار می تواند مدارات حافظه های فلاش را ضعیف کند.
اکنون این دانشمندان که نتایج یافته های خود را در مجله Applied Physics Letters منتشر کرده اند موفق شدند با استفاده از این فولرنها رزونانسهایی ایجاد کنند که جریان برق را در طول مراحل نوشتن و یا پاک کردن اطلاعات در فشار بالا تقویت می کند. به این ترتیب فشار به کار رفته می تواند کم شود و در نتیجه عملکرد، توان و عمر این حافظه ها افزایش یابد.

منبع:نسیم رضوان
شنبه 14/2/1387 - 15:10

الهی! چه عزیز است او که تو او را خواهی ور بگریزد او را در راه آیی، طوبی آنکس را که تو او رایی. آیا که تا از ما خود کرایی؟ترا که داند؟ که ترا تو دانی! ترا نداند کس، ترا تو دانی و بس. ای سزاوار ثناء خویش و ای شکر کننده ی عطاء خویش، رهی بذات خود از خدمت تو عاجز و به عقل خود از شناخت منت تو عاجز، و به توان خود از سزای عقل تو عاجز.

شنبه 14/2/1387 - 15:2