• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
تعداد مطالب : 486
تعداد نظرات : 677
زمان آخرین مطلب : 3048روز قبل
خدا آزادی را به كسانی می دهد كه در جستجوی آن هستند.((وبستر))  
چهارشنبه 23/11/1387 - 11:45
آزادی یعنی مسؤولیت؛ برای همین است كه بیشتر انسانها از آن وحشت دارند.((جرج برنارد شاو))
چهارشنبه 23/11/1387 - 11:40
خردورزان همیشه به راه آزادگان و راستان می روند.((بزرگمهر))
چهارشنبه 23/11/1387 - 11:39
ذهن شما كه آزاد باشد، همیشه برای هر چیزی آماده است و همه چیز را به گشادگی می پذیرد. در ذهنِ یك تازه كار امكانات بسیاری هست، اما در ذهن استاد كار، شدنی ها اندك اند.((شونریو سوزوكی))
چهارشنبه 23/11/1387 - 11:39
اگر حسد در پی آن است كه خویشتن را به چنگ و دندان بدرد؛ او را در نیت خیر خود آزاد بگذار.((گوته))
چهارشنبه 23/11/1387 - 11:38
در جهان ذهن، ما ارواحی جدا از جسم و آزاد از قانون و عسرت و اضطراب هستیم. بنابراین در زمین مسرتی وجود ندارد كه با آنچه ذهنی والا و پرثمر در لحظه ای فرخنده در خود می یابد برابری كند.((شوپنهاور))
چهارشنبه 23/11/1387 - 11:36
زندگی هیشه همچون رودخانه است و تو در چیزی وامانده ای و متوقف شده ای : شوهر، زن، دوست. هرگاه كسی وامانده شود خشمگین می شود، زیرا هیچ كس دوست ندارد آزادی اش را از دست بدهد.((اشو))
چهارشنبه 23/11/1387 - 11:35
بزرگترین دلخوشی انسان، آزاد بودن است.((اشو))
چهارشنبه 23/11/1387 - 11:32
هرگز، هرگز حتی برای یك لحظه آزادی ات را از دست نده و هرگز آزادی كسی را سلب نكن؛ از نظر من دین یعنی همین.((اشو))
چهارشنبه 23/11/1387 - 11:31
انسان براستی دیندار همیشه آزاد می ماند و به كسانی كه در سر راهش قرار می گیرند كمك می كند تا آزاد باشند.او هرگز بر كسی سلطه نمی جوید و هرگز به كسی اجازه نمی دهد كه بر او سلطه جوید.((اشو))
چهارشنبه 23/11/1387 - 11:30
مورد توجه ترین های هفته اخیر
فعالترین ها در ماه گذشته
(0)فعالان 24 ساعت گذشته