• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
تعداد مطالب : 486
تعداد نظرات : 677
زمان آخرین مطلب : 3048روز قبل
آنچه را داریم و از آن لذت می بریم، چنان كه باید ارج نمی نهیم و قدر آن را نمی شناسیم و چون از دست برود به ارزش آن پی می بریم. در این هنگام است كه به این حقیقت دست می یابیم كه تا مالك چیزی هستیم از مالكیت خود بی خبریم.((ویلیام شكسپیر))
چهارشنبه 23/11/1387 - 20:59
آنان كه می خواهند خوب زندگی كنند باید به حقیقت نزدیك شوند؛ زیرا پس از نیل به مقام حقیقت یابی است كه دست از غم و اندوه دنیا برمی دارند.((افلاطون))
چهارشنبه 23/11/1387 - 20:58
اگر كسی استعداد طبیعی داشته باشد باز هم باید برای موفقیت تمرین كند و آماده شود.((جان ماكسول))
چهارشنبه 23/11/1387 - 20:56
دست طبیعت در هر دل پاك این احساس شریف را گذاشته است كه به تنهایی نمی تواند خوشبخت شود و باید سعادت خود را در خوشبختی دیگران بجوید.((گوته))
چهارشنبه 23/11/1387 - 20:55
همیشه باید مراقب سه چیز باشیم : وقتی تنها هستیم مراقب افكار خود، وقتی با خانواده هستیم مراقب اخلاق خود و زمانی كه در جامعه هستیم مراقب زبان خود.((مادام داستال))
چهارشنبه 23/11/1387 - 20:54
تمام سرمایه فكری و دانش باید تسلیم یك عظمت اخلاقی و روحی گردد، وگرنه دانش مانند رودی خواهد بود كه نتوانسته خط سیر خود را بپیماید و به دریا بریزد و با وضعی اندوه بار در صحرا و ریگزارها فرو می رود.((موریس مترلینگ))
چهارشنبه 23/11/1387 - 20:52

مهد پرورش خرد، آغوش عقل نیست، بلكه دامان عشق است. نهال خرد باید در كوزه عشق كاشته شود و با آب احساسات آبیاری گردد.((موریس مترلینگ))

چهارشنبه 23/11/1387 - 20:50
باید كنترل ترحم خود را به طور كامل در دست داشته باشی. وگرنه ترحمی كه كنترلش از دست شخص خارج شود، بیشتر از بی رحمی زیان می رساند.((؟))
چهارشنبه 23/11/1387 - 20:44

آمارگر فرانسوی

یک آمارگر فرانسوی با صبر و حوصله پس از سال ها تحقیق بالاخره آماری تهیه کرد که نشان می دهد یک فرد هشتاد ساله در مدت عمر خود چه کرده است. 

اعداد و ارقامی که وی درباره نحوه گذراندن هشتادسال عمریک انسان بدست آورده حقیقتا قابل توجه است.درطول این مدت فقط پنج سال تحصیل کرده است ، یک سال ازعمرش راصرف آرایش،هفت سال راه رفتن،شش ماه سربازی،پنج سال وقت گذرانی (انتظار) ،سیزده سال کار،ده سال استراحت چهار سال خوشی وتفریح، بیست وهشت سال و شش ماه خواب  و شش سال را نیز صرف غذا خوردن نموده است.

چهارشنبه 23/11/1387 - 15:37
تمامی گناهان به طور پنهانی صورت می گیرد. آن زمان كه درك كنیم خداوندِ حق گواه بر افكار ما است، شاید رها و آزاد شویم.((مهاتما گاندی))
چهارشنبه 23/11/1387 - 14:40
مورد توجه ترین های هفته اخیر
فعالترین ها در ماه گذشته
(0)فعالان 24 ساعت گذشته