• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
تعداد مطالب : 486
تعداد نظرات : 677
زمان آخرین مطلب : 3048روز قبل
از پدری پرسیدند: آیا درست است که می گویند زمانی فرا خواهد رسید که پسرها بزرگتر از  پدرشان خواهند شد! گفت : اتفاقا" این موضوع سخت ذهن مرا به خود مشغول داشته  است البته کاری به استعداد                  و نبوغ پسرها ندارم منظور من سن وسال آنهاست. پرسیدند به چه دلیل؟ گفت: به این دلیل که برایتان شرح می دهم: 

وقتی 30 سال بودم فرزندمان متولد شد.یعنی 30 برابر او سن داشتم.

 وقتی 2 ساله شد من 32 سال داشتم یعنی 16 برابر او سن داشتم. وقتی 3ساله شد من 33 سال داشتم یعنی 11 برابر او سن داشتم. وقتی 5 ساله شد من 35 سال داشتم یعنی 7 برابر او سن داشتم. وقتی 10 ساله شد من 40 سال داشتم یعنی 4 برابر او سن داشتم. وقتی 15 ساله شد من 45 سال داشتم یعنی 3 برابر او سن داشتم . وقتی 30 ساله شد من 60 سال داشتم یعنی فقط 2 برابر او سن داشتم. پدر متفکر در ادامه سخنانش گفت: می ترسم اگر به همین منوال پیش برود او بزودی از من جلو بزند و بشود پدر من و من هم بشوم  پسر او!
چهارشنبه 23/11/1387 - 22:29
اگر باید از تپه بالا بروید، تصور نكنید كه درنگ، تپه را كوچكتر می كند.((؟))
چهارشنبه 23/11/1387 - 21:12
ما باید در زندگی دارای هدف عالی بوده و افق بالاتری را بنگریم زیرا بدون هدف زیستن ثمره ای جز خستگی ندارد.((فرانسوا ولتر))
چهارشنبه 23/11/1387 - 21:10
برای رسیدن به هر هدف مهم، باید دست از آسایش شست.((اسمیت))
چهارشنبه 23/11/1387 - 21:9
زندگی گره ای نیست كه در جست و جوی گشودن آن باشیم، [ بلكه ] حقیقتی است كه باید آن را تجربه كرد.((سورن كی یر كگارد))
چهارشنبه 23/11/1387 - 21:7
كسی كه می خواهد رازی را حفظ كند باید این واقعیت را كه رازی دارد، پنهان كند.((گوته))
چهارشنبه 23/11/1387 - 21:3
به دوستی ای كه بعد از عشق بین دو نفر حكمفرما می شود باید باور داشت.((الكساندر دوما))
چهارشنبه 23/11/1387 - 21:2
نخستین چیزی است كه انسان باید به جستجوی آن بپردازد. ابزار شناخت راستی همان قدر ساده است كه سخت به نظر می رسد.((گاندی))
چهارشنبه 23/11/1387 - 21:1
اگر چیزی را می دانی، باید بدانی كه آن را می دانی و اگر چیزی را نمی دانی، باید بدانی كه آن را نمی دانی؛ دانستن حقیقی همین است و بس.((كنفوسیوس))
چهارشنبه 23/11/1387 - 21:0
اگر چیزی را می دانی، باید بدانی كه آن را می دانی و اگر چیزی را نمی دانی، باید بدانی كه آن را نمی دانی؛ دانستن حقیقی همین است و بس.((كنفوسیوس))
چهارشنبه 23/11/1387 - 21:0
مورد توجه ترین های هفته اخیر
فعالترین ها در ماه گذشته
(0)فعالان 24 ساعت گذشته