• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
تعداد مطالب : 486
تعداد نظرات : 677
زمان آخرین مطلب : 3048روز قبل

رابطه طول انگشتها و استعداد ریاضی اشخاص   

میان طول انگشتهای دست با استعداد ریاضی اشخاص ارتباط وجود دارد. به استناد بررسی های انجام شده اگر انگشت کوچک فرد یا همان انگشت مخصوص حلقه ازانگشت سبابه ی او بلندتر باشد وی استعداد بیشتری در ریاضی دارد. این موضوع نیز به ترشح هورمون تستسترون بستگی دارد که دوران جنینی در رحم مادر ترشح می شود هرقدر ترشح این هورمون بیشتر باشد طول انگشت دوم از انگشت سبابه بیشتر خواهد بود و در نتیجه فرد استعداد بیشتری در ریاضی خواهد داشت. البته باید به این مسئله نیز توجه داشت که هورمون تستسترون در رشد مغز نیز تاثیر گذار است و نمی توان گفت فقط طول انگشتها مبین استعداد بیشتر ریاضی است.

چهارشنبه 23/11/1387 - 22:51
 دانش این است که بدانید وبدانید که می دانید و بدانید که نمی دانید.((؟))
چهارشنبه 23/11/1387 - 22:46
وظیفه و كار ما این نیست كه دلواپس فاصله های دور و مبهم و ناشناخته ای كه در پشت ابر و تاریكی پنهان شده اند باشیم، بلكه باید وقت خود را صرف آن چیزهایی بكنیم كه در دسترس ما قرار گرفته اند.((توماس كارلایل))
چهارشنبه 23/11/1387 - 22:37
هر كس خواهان موفقیت است باید یاد بگیرد كه ناكامی جزء حتمی فرایند پیشرفت است.((برادرز))
چهارشنبه 23/11/1387 - 22:36
عشق نیز باید آموخته شود.((نیچه))
چهارشنبه 23/11/1387 - 22:35
باید بیش از پیش بیاموزم كه ضرورت چیزها عین زیبایی ذاتی است. بدینسان، من در شمار كسانی خواهم بود كه چیزها را زیبا می سازند.((نیچه))
چهارشنبه 23/11/1387 - 22:35
باید بدانیم كه بزرگترین آزمون استقلال، همان حفظ خویشتن است.((نیچه))
چهارشنبه 23/11/1387 - 22:34
زندگی برای هیچ كس آسان نیست. اما كه چه؟ باید پشتكار و از همه مهمتر اعتماد به نفس داشته باشیم. باید باور كنیم كه هر یك برای انجام كاری استعداد داریم و آن كار باید انجام شود.((ماری كوری))
چهارشنبه 23/11/1387 - 22:33
معنایی در زندگی نیست؛ معنا را باید خلق كرد.((اوشو))
چهارشنبه 23/11/1387 - 22:33
آرمان را نمی توان قرض گرفت، خرید یا گدایی كرد، بلكه باید از درون انسان بجوشد و بالا بیابد.((جان ماكسول))
چهارشنبه 23/11/1387 - 22:32
مورد توجه ترین های هفته اخیر
فعالترین ها در ماه گذشته
(0)فعالان 24 ساعت گذشته