• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
تعداد مطالب : 486
تعداد نظرات : 677
زمان آخرین مطلب : 3048روز قبل
زندگی را هر گونه كه نگاه می كنی زیبا است.((گوته))
پنج شنبه 24/11/1387 - 14:29
هر كسی چیزی را می بیند كه آن را در قلب خود حمل می كند.((گوته))
پنج شنبه 24/11/1387 - 14:29

خوشبخت كسی است كه راه قدردانی از خدمت دیگران را می داند و شادی دیگران را به قدر شادی خود حس می كند.((گوته))
پنج شنبه 24/11/1387 - 14:28
طوفان های حوادث، اخلاقیات و روحیات انسان را تقویت می كند.((گوته))
پنج شنبه 24/11/1387 - 14:27
كار ما نمایانگر قابلیت های ما است.((گوته))
پنج شنبه 24/11/1387 - 14:26
هر كس با استعدادهایی آفریده شده كه باید آنها را به كار بندد. به كار بستن آنها، بزرگترین سعادت در زندگی هر فرد است.((گوته))
پنج شنبه 24/11/1387 - 14:25
تاریخ بشر حكایت انسانهای عادی است كه بر ترس خود چیره شده و كارهای شگفت انگیزی انجام داده اند.((برایان تریسی))
پنج شنبه 24/11/1387 - 14:13
هر موفقیت بزرگی نتیجه هزاران تلاش كوچك و عادی است كه مورد توجه و ستایش دیگران قرار نمی گیرد.((برایان تریسی))
پنج شنبه 24/11/1387 - 14:12
هر انسان عادی تنها از یك دهم استعدادها و قدرت فكری خود استفاده می كند.((ویلیام جیمز))
پنج شنبه 24/11/1387 - 14:12
كسی كه پا را از مرز زندگی عادی فراتر می نهد، آرزویی بزرگ در دل دارد.((جان ماكسول))
پنج شنبه 24/11/1387 - 14:10
مورد توجه ترین های هفته اخیر
فعالترین ها در ماه گذشته
(0)فعالان 24 ساعت گذشته