تعداد مطالب : 3184
تعداد نظرات : 130
زمان آخرین مطلب : 1811روز قبل
روشنفکران و شجاعان در بین اشخاص خاموش ظاهرا خاموشند آنها در

 

واقع عاقلترین هستند چرا که روح ژرفی دارند و صافترین آبها در مقابل

آنها هیچ است...

پنج شنبه 23/12/1386 - 14:15
کار خیر را انجام دهید هر چند که آن را ارج ننهند...
پنج شنبه 23/12/1386 - 14:15
گروه کودکان سرگشته ی چرخ و فلک بازی

 

من از بازی این چرخ و فلک سردر گریبانم...

پنج شنبه 23/12/1386 - 14:14
یک چند به کودکی به استاد شدیم

 

یک چند به استادی خود شاد شدیم

پایان سخن شنو که ما را چه رسید

از خاک در آمدیم و بر باد شدیم....

پنج شنبه 23/12/1386 - 14:14
امروز تو را دسترس فردا نیست

 

واندیشه فردات به جز سودا نیست

ضایع مکن این دم ار دلت شیدا نیست

کین باقی عمر را بها پیدا نیست!!!!

پنج شنبه 23/12/1386 - 14:13

قَلبُ الأحمَق ِ فی لِسَانِهِ وَ لِسَانُ العَاقِل ِ فی قَلبهِی
قلب شخص نادان در زبان اوست و زبان شخص خردمند در قلب اوستی

چهارشنبه 22/12/1386 - 19:16
مَن أخلَصَ النِیةَ تَنَزَّهَ عَنِ الدَّنِیةِی
هر که نیت خود را خالص گرداند، از پستی دور ماندی
چهارشنبه 22/12/1386 - 19:16

صُولُ الکُفر ثَلاثَهٌ الحِرصُ وَ الاِستِکبارُ وَ الحَسَدُی
ریشه های کفر سه چیز است: حرص و خود بزرگ بینی و حسد ورزیدنی

چهارشنبه 22/12/1386 - 19:15
المؤمن یحتاج الی توفیق من الله ، و واعظ من نفسه ، و قبول ممن ینصحه
مؤمن نیاز دارد به توفیقی از طرف خدا ، و به پندگویی از طرف خودش ، و به پذیرش از کسی که او را نصیحت کند ی
چهارشنبه 22/12/1386 - 19:15

اَلتّاجِرُ الاَمینُ الصَدوقُ المُسلِم مَعَ الشُّهَداءِ یومَ القیامَةی
تاجر درستکار راستگوی مسلمان، روز رستاخیز با شهیدان استی

چهارشنبه 22/12/1386 - 19:15