تعداد مطالب : 233
تعداد نظرات : 50
زمان آخرین مطلب : 2882روز قبل
امیدوارم با آمدن پاییز هر یك برگي كه از درخت می افته یه دونه از غم هاي توي دلتون كم بشه و دیگه هیچ وقت ناراحت نباشيد. پاییزتون مبارك
چهارشنبه 30/8/1386 - 9:57
دنيا چو حباب است و ليکن چه حباب              نه بر سرآب بلکه بر روی سراب
چهارشنبه 30/8/1386 - 9:24

خدايا چنان زيستنی به من عطا کن که هنگام مرگ بر بيهودگيش حسرت نخورم.

چهارشنبه 30/8/1386 - 9:13