تعداد مطالب : 101
تعداد نظرات : 28
زمان آخرین مطلب : 3029روز قبل

بابا دم همه مسئولین تبیان

گرم مطالب بعضی هارو

به دقیقه رو میکنید  ولی......

چهارشنبه 10/11/1386 - 9:31

التماس دعــــا.

مهدی ازخرم آباد

maceha

سه شنبه 9/11/1386 - 17:17

داماد زشت و با شخصیت بهتر از داماد

خوش صورت و بی لیاقت است.

لهستانی    maceha

سه شنبه 9/11/1386 - 17:14

زن مطیع فرمانروای قلب شوهر است.

انگلیسی       maceha

سه شنبه 9/11/1386 - 17:12

زن و شوهر اگر یکدیگر را بخواهند

در کلبه خرابه هم زندگی میکنند.

آلمانی         maceha

سه شنبه 9/11/1386 - 17:10

قبل از رفتن به جنگ یکی دوبار و پیش

از رفتن به خواستگاری سه بار واسه

خودت دعا کن. دانشمندان لهستانی

maceha

سه شنبه 9/11/1386 - 17:7

لیاقت داماد به قدرت بازوی اوست.

چینی      maceha

سه شنبه 9/11/1386 - 17:4

هر چه متاهلان بیشتر شوند جنایتها

کمتر می شوند. ولتر    maceha

سه شنبه 9/11/1386 - 17:3

ازدواج قراردادی است که در همه جای

دنیا اعتبار دارد.  مارک تواین

maceha

سه شنبه 9/11/1386 - 17:0

زنا شوئی غصه های خیالی و موهوم

را به غصه نقد و موجود تبدیل می کند.

آلمانی           maceha

سه شنبه 9/11/1386 - 16:58