تعداد مطالب : 160
تعداد نظرات : 59
زمان آخرین مطلب : 3027روز قبل

سلاطین عثمانی، غالبا برای تاج وتخت خود وفرزندانشان برادران خودرا می کشتند. نوه سلیمان معروف به مرادسوم پنج تن ازبرادران خودراکشت ومحمدسوم آخرین پسر برادراو دریک جنایت تاریخی پانزده برادر خودرابه قتل رسانید ویه سیاهچال انداخت. همچنین عبدالحمید اول بیست وهفت سلطان عثمانی را40سال درسیاهچال زندانی کردوسرانجام عقلش راازدست داد.

گفتنی است چهاررقیب امیریالیسم حکومت عثمانی ترکیه کشورهای:

اتریش- روسیه- فرانسه وبریتانیا بودند.

چهارشنبه 2/3/1386 - 12:33

1- آب ازآب تکان نمی خورد.

2- آب که یک جامی ماند می گندد.

3- آب جاری خودش چاله راپیدامی کند.

4- آب که ازسرگذشت چه یک نی چه صدنی.

5- آب درکوزه وماتشنه لبان می گردیم.

چهارشنبه 2/3/1386 - 12:28

دراسلام نوشیدن آب نیز دارای آداب خاصی است که عبارتنداز:

1- بسم الله گفتن پیش ازنوشیدن آب والحمدلله گفتن پس ازآن.

2- درروز ایستاده ودرشب نشسته آب خوردن.

3- آشامیدن آب به سه نفس.

4- یادکردن امام حسین وخاندان ویاران اوونفرین برقاتلان آن حضرت.

5- زیاد آب نوشیدن مکروه است.

6- نوشیدن آب پس از صرف غذای چرب مکروه است.

7- آب نوشیدن بادست چپ مکروه است.

موفق وموید باشید

چهارشنبه 2/3/1386 - 12:18

امام صادق علیه السلام می فرماید:

هنگامی که نمازگزاربه نماز می ایستد رحمت خداوند ازاطراف آسمان به سوی اطراف زمین براوفرود می آیدوملائکه اورااحاطه می کنند وملکی اوراندامی دهد: اگراین نمازگزاربدانددرنماز چه هاهست هرگز نمازش راتمام نمی کند.

«اصول کافی ص73»

چهارشنبه 2/3/1386 - 12:9

گرآدمی نشودصخره اراده دیو

فرشته رشک برد برکمال انسانی

توسرو باغ جهانی وبزم وجود

ولی چه سود که مقدار خودنمی دانی!

سه شنبه 1/3/1386 - 16:19

درجهان مهرحقیقت زینب است           مشعل صبح هدایت زینب است

دختربانوی آب وآفتاب                    محرم اسرارعصمت،زینب است

کهکشان عشق وایثاروکلام                تابش مهروفضیلت زینب است

خطبه خوان خون،زبان مرتضی         ذولفقار عشق وغیرت زینب است

خواهرتوفان سرخ کربلا                  مادرصبرومصیبت زینب است

وصف زینب وصف یک ناممکن است   عاشقان تفسیرحیرت زینب است

سه شنبه 1/3/1386 - 16:13

میلاد پرمیمنت حضرت زینب کبری(س)

وروز پرستارراخدمت تمامی پرستاران دلسوزو

مهربان ایران زمین تبریک عرض می کنم

سه شنبه 1/3/1386 - 15:53

زیباترین آواز: اذان

زیباترین بانگ: تکبیر

زیباترین کلام: لااله الا الله

زیباترین ستون: نماز

زیباترین سوره: حمد

زیباترین آیه: آیت الکرسی

زیباترین مسجد: مسجد الاقصی

زیباترین دین: اسلام

زیباترین مذهب: شیعه

زیباترین حرف: حق

سه شنبه 1/3/1386 - 15:48

دختر مرتضی امیرعرب             گوهردرج معرفت زینب

بضعه مصطفی رسول کریم         آن سرافراز واجب التعظیم

اختر تابناک برج حیا                  زیوردوش ودامن زهرا

عنصرش ازبدایع ملکوت             گوهرش ازخزانه لاهوت

همچوبلبل بساحت گلشن               نغمه آموز ازحسین وحسن

سینه اش لوح علم الاسماء             دل اوگنج سرما اوحی

دیده اش سرغیب رادیده                درگلستان وحی بالیده

قبله جان، حریم خانه او                 توتیاخاک آستانه او

عقل رانیست درحریمش بار         عشق ازو یافت گرمی بازار

نینوا عرصه کرامت او                 فاستقم رمز استقامت او

خاک اوقبله خلایق بود                   سینه اش مخزن حقایق بود

عاشقان رابه منزل دلدار                 رهنما بود وکروان سالار

کاخ بیداد وکفرویران می ساخت          رایت داد برفلک افراخت

دست عزمش چو فاتح خیبر              کرد بنیان کفر زیر وزبر

از سراپرده مقدس ذات                      برروانش تحیت وصلوات

«پنجم جمادی الاول سالروزمیلاد عقیله بنی هاشم حضرت زینب(س)

وروز پرستار گرامی باد

عید همتون مبارک

سه شنبه 1/3/1386 - 13:4

شمع...

آنکه می سوزد وذره ذره آب شدن خویش رامی بیندتاروشنگرمحفلی باشد.

آنکه خرمن عمرخویش رابه دست آتش ودود می دهد تاازشیره جانش روشنی بیافرینند.

آنکه باروشنی اش محفلی برای پروانه هابرپامی کند،شمع نام داردونام دیگرش شهیداست.

«شهداشمع محفل دوستانند»

امام خمینی

 

سه شنبه 1/3/1386 - 12:47