تعداد مطالب : 160
تعداد نظرات : 59
زمان آخرین مطلب : 3027روز قبل

مقام معظم رهبری:

فتوحات مادرمیادین جنگ ازجمله آزادسازی خرمشهرباتقواامکان پذیرشد

روزآزادی خرمشهررابه عنوان یک یادبود وافتخارملی میهنی باید گرامی داشت.

پنج شنبه 3/3/1386 - 13:14

خرمشهرراخداآزادکرد.

خرمشهرشهرلاله های خونین است.

فتح خرمشهر یک مساله عادی نیست، بلکه مافوق

طبیعت است.

خداوند پرچم پرافتخار لااله الا الله رابرفرازآن شهرخرم که بادست پلید جنایتکاران به خون کشیده شده وخونین شهرنام گرفت، به اهتزازدرآورد.

پنج شنبه 3/3/1386 - 13:9

فتح خرمشهرفتح خاک نیست فتح ارزش های اسلامی است.

«امام خمینی»

پنج شنبه 3/3/1386 - 13:4
شورای جهانی اعجاز علمی قرآن وسنت نبوی درنظردارد شبکه ای ماهواره ای، به ویژه درمورد مسائل مرتبط بااعجاز علمی قرآن وسنت نبوی راه اندازی کند.
پنج شنبه 3/3/1386 - 13:0

ترجمه قرآن مجید به زبان ارمنی بااستقبال بی نظیری درارمنستان مواجه شده است.

بسیاری ازاندیشمندان، نماینده های گروه های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی ودینی وهمچنین رسانه های خبری ارمنستان ازنخستین ساعات انتشارترجمه قرآن به زبان ارمنی هرروزبه رایزنی فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران مراجعه کرده وخواهان دریافت آن هستند.

پنج شنبه 3/3/1386 - 12:56

تحقیقات انجام شده دردانشگاه پرینستون حاکی ازآن است که فقدان خواب می تواندتولید سلولهای جدید مغزی رامتوقف کند.

تحقیقات دانشمندان آکادمی علوم آمریکا نشان داده است که هیپوکامپ مغز مستقیما دراثرنخوابیدن دریک دوره طولانی مدت تحت تاثیر قرار می گیرد.

پنج شنبه 3/3/1386 - 12:50

دانشمندان اعلام کردند: قلدری کودکان الزاما ریشه دررفتارهای خانوادگی آنها نداشته وبامسائل ژنتیکی مرتبط است. این مسئله که رفتارکودکان نتیجه عملکردژنی یا حاصل تربیت آنهاست، سالهاموردتوجه دانشمندان بوده است.

اماتحقیقات تازه نشانگراین است که کودکانی که تمایل به رفتارهای قلدرانه دارند، به طورژنتیکی مستعد بروزاین حالات هستند.

پنج شنبه 3/3/1386 - 12:46

  سلام به همه تبیانی های عزیز

3خردادسالروزآزادسازی

خونین شهر

برهمگی مبارک

 

پنج شنبه 3/3/1386 - 12:38

تحقیقات پزشکی درمصرثابت کرده است ادای نماز وعبادت عمرراطولانی می کند.

به گفته محققان عبادت ازمهمترین عوامل ترشح هورمون ملاتونین یاهورمون جوانی است که موجب تأخیردرظهورنشانه های پیری می گردد.

آرامش روحی وروانی که درنتیجه عبادت ودوری گزیدن ازهیجان ها وعادت های رفتاری بد فراهم می شود وهمچنین روش غذایی ومعیشتی مناسب مهمترین عوامل ترشح این هورمون هاهستند.

چهارشنبه 2/3/1386 - 16:26

ابن مطیرمی گوید:

روزی مولای متقیان علی علیه السلام به بازارکرباس فروش هارفت ودرمقابل یکی ازمغازه هاایستاد وگفت:آقای فروشنده! من دوعدد پیراهن می خواهم. آن مردوقتی به مولانگاه انداخت اوراشناخت وبی درنگ ازجاپریدوعرض کرد: فدایت شوم یاامیرالمؤمنین! این مغازه وهرآنچه درآن است متعلق به شماست. وقتی امام احساس کرد که مغازه دارممکن است پول پیراهن راازاونگیرد یااینکه ارزانترحساب کند، سریعا ازآن مغازه بیرون رفت.

جان هابه فدایت یاعلی

چهارشنبه 2/3/1386 - 16:19