تعداد مطالب : 160
تعداد نظرات : 59
زمان آخرین مطلب : 3027روز قبل

امام موسی صدر

امام موسی صدردر24اسفندسال1317درشهرمقدس قم ودریکی از خانواده های علم واجتهاد به دنیاآمد. خاندان صدریکی ازخانواده های بزرگ جهان شیعه است وآیت الله محمدباقرصدرنیز که توسط رژیم بعث عراق به شهادت رسید ازهمین خاندان برخاسته است. امام موسی صدر تحصیلات علوم دینی رادرشهرقم به اتمام رساند وپس ازآن دررشته حقوق از دانشگاه تهران فارغ التحصیل شد. درسال1338به دعوت علامه سیدعبدالحسین شرف الدین پیشوای شیعیان لبنان به این کشورعزیمت کردوپس از شرف الدین وبه توصیه ایشان مسئولیت رهبری شیعیان لبنان به عهدهی امام موسی صدرواگذارشد.

امام موسی صدر همراه باکارفرهنگی وفقرزدایی ازجامعه مسلمانان لبنان به ایجاد تشکیلات اسلامی برای احقاق حق مسلمانان ومبارزه موثربا صهیونیسم نیزاقدام نمود. مجلس عالی شیعیان لبنان، حرکت المحرومین و... ازتشکیلاتی بودند که باهمت ایشان ایجاد گردید.

امام موسی صدر درمدت20سال که درلبنان اقامت داشت تلاشهای فراوانی درجهت ارتقاءکمی وکیفی رفاه شیعیان وتقویت دین واعتقادات واخلاقیات آنان به عمل آورد. بابرنامه ریزیهای وی وحمایت اکثرجوانان شیعه لبنان مشاغل متعددی به وجودآمدوبسیاری اززنان ومردان لبنانی درآموزشگاهها، مراکز فنی وحرفه ای، کارگاهها ومدارس مشغول کاروتحصیل شدند. وی دراین مدت نقش موثری درمتشکل ساختن شیعیان لبنان ایفاکرد.

امام موسی صدر به شیعیان آموخت که اسرائیل شرمطلق است وهرگونه دادوستدی باصهیونیست ها حرام می باشد. اوسازمان نظامی امل راباهدف دفاع از جنوب لبنان دربرابرتعرضات صهیونیستها به وجودآورد.

جمعه 28/2/1386 - 9:59

یک مرد80ساله مصری بابیش از200بار ازدواج کردن خواهان ثبت نامش درکتاب رکوردهای جهان شد.

این مردمصری که یک پیشکاردرگروه های موسیقی سنتی مصر است اظهارکرده است:ابتدا درسال1947اغزدواج کرد وازآن زمان به بعد نیز بابیش از200زن دیگرازدواج کرده است که بیشترآنان خواننده وهنرپیشه بوده اند.

این مرد مصری همچنان به دنبال ازدواج دیگری است.

جمعه 28/2/1386 - 9:37

12دلیل خوب برای دویدن

1- تقویت دستگاه تنفس

2- بهبود فعالیتهای فکری

3- افزایش طول عمر

4- افزایش بافت استخوانی

5- کاهش چربی خون تاحدطبیعی

6- کاهش اضافه وزن

7- خواب راحت

8- غلبه برافسردگی

9- تقویت قلب

10- بهبود عمل گوارش

11- بهبود گردش خون

12- تنظیم فشار خون

جمعه 28/2/1386 - 9:30

ملاکها وشاخصهای رفتارعلوی

((براساس رهنمودهای مقام معظم رهبری))

1- تقوا،پارسایی وامانت

2- نزدیکی ودلسوزی نسبت به قشرهای ضعیف ومحروم

3- کارکرد درخشان برای خدا

4- استقامت درراه هدفهای متعالی

5- صدق وصراحت

6- قدرت وقاطعیت دربرابرزورگویان وناحق طلبان

7- بهره مندی کم ازمنابع اموال عمومی

8- بامردم وجامعه وکشورقهرنکردن

9- وسط میدان بودن وکارکردن

10- مبارزه بامقدس مآبیها ومتحجرانه وبی مبنا

11- حقیقت رابیان کردن،گرچه به مذاق جناح های مختلف خوش نیاید

پنج شنبه 27/2/1386 - 17:27

26اردیبهشت بازی امید ایران وامیداسترالیا.

درحالی که ازحدود یک ماه پیش تمامی اخبار تیم امید ایران حول محورمحرومیت5جلسه ای وینکوبگوویچ ازنشستن روی نیمکت تیم می چرخیدوهمه ازاین خبرمطلع شده بودند،آقای خیابانی گزارشگربازی ازاین مسئله اطلاع نداشتند!!!

هنگامیکه تلویزیون بگوویچ راایستاده روی سکوهانشان دادخیابانی گفت:بله،بگوویچ رامی بینیم تابرای بهتردیدن بازی ونظارت بیشتربربازی ازبالامشغول تماشای مسابقه است!این نکته خیلی جالب ودرعین حال تاسف برانگیزاست که چطورآقای خیابانی که درزمره گزارشگران برترصداوسیماقراردارد این چنین موجب تحیرهمگان شود.چنددقیقه بعد به خیابانی اطلاع دادند که اشتباه کرده است واونیز گفته خودرا درست کرد.

امادراین بین یک سوال ازآقای خیابانی دارم:

کجای دنیا وکدام مربی برای بهتر دیدن بازی به سکوهامی رود؟حال آنکه بالعکس، هنگام محرومیت مربیان ازنشستن برروی نیمکت باشگاه ها برای بخشش آنها فرجام خواهی می کنند.

آیابهترنیست گزارشگران تلویزیون باآمادگی یک مسابقه ورزشی را گزارش کنندتاباعث جذب بیننده شودنه دفع او؟

پنج شنبه 27/2/1386 - 17:18

یک مخترع استرالیایی کارروزانه شستشوی لباسها را برای مردم کشورهای جهان سوم بسیارآسانترکرد.

دوتن ازدانشجویان استرالیایی یک تشت مکانیکی ساخته اند که هزینه آن کمتر از25 دلاراست. این ماشین لباسشویی ارزان،محکم،قابل حمل وبدون نیاز به آب وبرق می باشد.

این ماشین لباسشویی به دلیل ساده بودن تعمیرات آن درکشورها فقیر جهان سوم قابل استفاده خواهد بود.

پنج شنبه 27/2/1386 - 13:13

ازامام صادق (ع) پرسیدند:خانه مهدی درکجا خواهد بودو مومنین در کجا خواهندبود؟

حضرت فرمود: مقر حکومت او شهر کوفه است ومحل حکومتش مسجد کوفه است وبیت المال ومحل تقسیم غنائم در مسجد سهله واقع درزمینهای صاف ومسطح وروشن نجف وکوفه است.

برای تعجیل درفرج امام زمان صلوات

پنج شنبه 27/2/1386 - 13:4

چنانکه دراحادیث امام صادق(ع) ملاحظه شده درآخرالزمان حدود یکصد نوع گناه وانحراف اخلاقی ،اجتماعی ، اقتصادی ، سیاسی وفرهنگی مانند:

1- رشوه خواری

2- قماربازی

3- شرابخواری

3- زیاد شدن زنا

4- قطع رحم

5- سنگدل شدن مردم

6- اهتمام به شکم وشهوت

7- ازبین رفتن شرم

8- ندادن خمس وزکات

9- کم فروشی

10- بی اعتنایی به نماز

11- آراستن مساجد

12- عدم احترام به بزرگترها

13- پیروی ازثروتمندان

14- چاپلوسی

15- تملق

16- ریا

و...

به وجود می آید.

اللهم عجل لولیک الفرج

پنج شنبه 27/2/1386 - 12:53

فراگیرشدن ظلم وجور

فراگیری ظلم وجور،ازنشانه های معروف ظهورحضرت مهدی است که درروایات زیادی به چشم می خورد:یملاالله به الارض قسطا وعدلا بعد ماملئت ظلما وجورا.(( خداوند به وسیله مهدی زمین راپراز عدل وداد می سازد،پس از آنکه ازظلم وستم پرشده باشد.))

پنج شنبه 27/2/1386 - 12:40

حضرت مهدی(عج)فرمودند:((علامه ظهوری کثره الهرج والمرج والفتن))،((از نشانه های ظهورمن، زیاد شدن هرج ومرج هاست.))

پنج شنبه 27/2/1386 - 12:34