تعداد مطالب : 160
تعداد نظرات : 59
زمان آخرین مطلب : 3027روز قبل

مقام معظم رهبری:

من ازجوانان تهذیب نفس،تحصیل علم وورزش می خواهم.

دوشنبه 31/2/1386 - 15:33

حضرت محمد مصطفی(ص) فرموده:

برتری قرآن برسایرکلامها، همچون بلندی مرتبه وعلوخداوند برسایرمخلوقات است.

دوشنبه 31/2/1386 - 15:30

آداب مسافرت دراسلام

1- فردقبل ازسفردورکعت نمازبگزاردوباخویشان خداحافظی کند.

2- اگربدهی یاقرض دارد، قبل ازسفربپردازد.

3- وقت خروج ازخانه ذکربگوید وسوره حمدبخواند(وآیت الکرسی)

4- صبح حرکت کند(حتی الامکان صبح جمعه مسافرت نکند)

5- وسایل شخصی خودراهمراه ببرد

6- برای سفرحدامکان همسفریارفیق خوب برگزیندوتنها به سفرنرود

7- نمازراازاول وقت به تاخیرنیندازد

8- تلاوت قرآن کریم وصدقه رافراموش نکند

9- درسفر،اوامربزرگترهارافرمانبردارباشد

10 درسفردسته جمعی تکروی نکند ومطیع تصمیمات جمع باشد

دوشنبه 31/2/1386 - 15:23

امام رضا علیه السلام:

1- هرکس طعام خودراباخوردن مقداری نمک شروع کند خداوند70مرض وبیماری راکه یکی ازآنها جذام است ازاوبرطرف می نماید.

رسول اکرم صلوات الله علیه:

2- وقتی که اشتهای به خوردن داری بخوروزمانی که هنوزاشتها به خوردن داری ازخوردن دست بکش.

امام علی علیه السلام:

3- ازپرخوری دوری کنید که موجب قساوت قلب، تنبلی درنماز وسبب تباهی بدن است.

رسول اکرم صلوات الله علیه:

4- ماکسانی هستیم که تاکاملا گرسنه نشویم غذانمی خوریم، ووقتی که می خوریم خودراسیر نمی کنیم.

امام جعفرصادق علیه السلام:

5- درحال راه رفتن چیزی نخورمگرآنکه ناچارشوی.

يکشنبه 30/2/1386 - 16:17

مقام معظم رهبری:

هنریک موهبت وعطیه الهی است، درمقابل این موهبت وعطیه الهی

تکلیف وجوددارد.

 

يکشنبه 30/2/1386 - 16:6

پژوهش های جدید نشان می دهد بین سلامتی وباورهای مذهبی دروجود افراد ارتباط مستقیم وجوددارد.

به گفته محققان هرچه باورهای مذهبی فرد قوی ترباشد سلامتی او به طور متوسط بیشتر ازسایرافرادی است که ازاعتقادات کمتری برخوردارند. به علاوه طول عمراین افرادنیز معمولا بیشتر است.

يکشنبه 30/2/1386 - 16:2

امام حسن عسکری(ع) فرمودند:

خنده بی جهت نشانه نادانی است.

يکشنبه 30/2/1386 - 15:57

شهید محسن کاوه:

مسیرتان رااز مسیراسلام جدانکنید. نگذارید دشمنان قرآن وآنان که نمی خواهند قانون خدابرزمین حاکم باشد برپیکرانقلاب واسلام ضربه بزنند.

يکشنبه 30/2/1386 - 15:55

یازده کارگردان ازسرتاسر جهان درباره حوادث یازده سپتامبر وحوادث پیرامون آن فیلم ساخته اند که سمیرامخملباف از ایران وآموس گیتای از اسراییل ازاین جمله اند.

این فیلم هادرقسمت های مختلف جهان فیلمبرداری شده . سایرکارگردانان این فیلم هاعبارتنداز: شون پن«آمریکا»، کن لوچ«انگلیس»، دنیس تانوویچ«بوسنی»، کلودللوش«فرانسه»، یوسف شاهین«مصر»، شوهی ایمامورا«ژاپن»، ادریسو دراگو«بورکینافاسو»، آلساندرو ایناریتو«مکزیک»ومیرانایر«هند».

يکشنبه 30/2/1386 - 15:46

امام جعفربن محمد(ع):

هرکس برای نماز جماعت به مسجد برود بهرهرقدمی که بر می دارد هفتاد هزارحسنه به اومی دهند وهفتاد هزاردرجه برای او بالا برند واگردرحال رفتن به مسجدبرای اقامه نماز جماعت بمیرد خداوند هفتاد هزار فرشته را موکل می کند که درقبرازاوعیادت کنند وبه اوبشارت دهند ودرتنهایی بااوانس گیرند وبرای اواستغفارکنند تاروزی که از قبربرانگیخته می شود.

يکشنبه 30/2/1386 - 15:32