تعداد مطالب : 34
تعداد نظرات : 21
زمان آخرین مطلب : 3036روز قبل

در حالي‌ که‌ موج‌ اعتراض‌ ها و انتقادها به‌ ناتواني‌ اشعالگران‌ در برقراري‌ امنيت‌ در عراق‌ به‌ طور فزاينده‌ اي‌ رو به‌ افزايش‌ است‌، جنايتکاران‌ تروريست‌ امروز در يک‌ اقدام‌ کم‌ سابقه‌ تروريستي‌ در نزديکي‌ بغداد ده‌ زن‌ شيعه‌ را به‌ طرز فجيعي‌ به‌ شهادت‌ رساندند.

به‌ گزارش‌ واحد مرکزي‌ خبر از بغداد‌ اين‌ زنها که‌ به‌ دليل‌ بسته‌ بودن‌ راه‌ اصلي‌ دجيل‌ ‌ بغداد از طريق‌ منطقه‌ هب‌ هب‌ عازم‌ بغداد بودند‌ در اين‌ منطقه‌ توسط تروريستهاي‌ مسلح‌ متوقف‌ و ربوده‌ شدند ‌
تروريستها ساعتي‌ بعد جنازه‌هاي‌ بدون‌ سر زنان‌ مظلوم‌ شيعه‌ را به‌ همراه‌ راننده‌ آنان‌ درحالي‌ که‌ جنازه‌ ها به‌ آتش‌ کشيده‌ شده‌ بود،‌ در اطراف‌ منطقه‌ هب‌ هب‌ رها کردند.

يکي‌ از اين‌ زنان‌ شيعه‌ تنها باقيمانده‌ يک‌ خانواده‌ ‌10‌ نفري‌ از شيعيان‌ دجيل‌ بود که‌ ‌9‌ نفر از اعضاي‌ خانواده‌ اش‌ در قتل‌ عام‌ شيعيان‌ در دجيل‌ به‌ دست‌ عوامل‌ صدام‌ معدوم‌ به‌ شهادت‌ رسيده‌ بودند.
گفتني‌ است‌ به‌ دليل‌ مسدود بدون‌ جاده‌ اصلي‌ دجيل‌ ‌ بغداد و بي‌ توجهي‌ نيروهاي‌ اشغالگر امريکايي‌ به‌ اين‌ موضوع‌ ‌ اين‌ منطقه‌ هر از چند گاهي‌ شاهد جنايات‌ دلخراش‌ تروريستها عليه‌ زنان‌ و کودکان‌ مظلوم‌ عراقي‌ است‌.(رجا نيوز)

دوشنبه 14/3/1386 - 12:57

ازدواج كنيد به هر وسيله اي كه        مي توانيد زيرا اگر زن خوبي گيرتان آمد بسيار خوشبخت خواهيد شد و اگر گرفتار يك همسر بد شويد فيلسوف بزرگي مي شويد .

 

سقراط

دوشنبه 14/3/1386 - 11:54
من تنها با مردي ازدواج مي كنم كه عتيقه شناس باشد تا هر چه پير تر شدم براي او عزيز تر باشم.
(آگاتاكريستي)
يکشنبه 13/3/1386 - 22:54

عاقل كسي است كه حرف هاي زيادي براي گفتن دارد ولي ترجيح مي دهد ساكت بماند.

يکشنبه 13/3/1386 - 22:49