تعداد مطالب : 85
تعداد نظرات : 62
زمان آخرین مطلب : 3029روز قبل

روز محشر وقت پرسيدن زمن رب الجلي  گفت تو غرق گناهي؟  گفتمش يا رب بلي  گفت پس آتش نميگيرد چرا جسم وتنت؟ گفتمش چون حك نمودم روي قلبم يا علي

دوشنبه 31/2/1386 - 10:15

هرگز فراموشم مکن،که در هر شرایطی ،هر کجا بودم و هر کجا بودی ، شانه هایم تکیه گاهی است برایت و دستانم همیشه به سویت دراز برای روزی که به دستی نیاز داشتی .اگر روزی تمام درها رابروی خودت بسته دیدی،بیاد بیاور که من هیچ گاه دری را که به رویت گشوده ام ،نخواهم بست

دوشنبه 31/2/1386 - 10:4

شايد ميشه بعضي هارومثل اشك از چشمات بيندازي اما نميتوني جلوي اشكهات كه با رفتن بعضي ها از چشمات جاري ميشه بگيري. هميشه غمگين ترين و رنج آورترين لحظات آدم توسط همون كسي ساخته ميشه كه شيرين ترين و بياد موندني ترين لحظات رو براي آدم بوجود آوردن

دوشنبه 31/2/1386 - 9:57

وقتي خدا بهت ميگه‹‹باشه››چيزي رو كه ميخواي بهت ميده وقتي ميگه ‹‹صبر كن››چيز بهتري بهت ميده وقتي ميگه ‹‹نه›› داره برات بهترينو برات آماده ميكنه

دوشنبه 31/2/1386 - 9:51

ما معتقديم عشق سر خواهد آمد بر پشت ستم كسي تبر خواهد زد سوگند به  هر چهارده آيه نور سوگند به زخم هاي سر شار غرور آخر شب سرد ما سحر ميگردد مهدي به ميان شيعه بر ميگردد

دوشنبه 31/2/1386 - 9:41

ارسال فايلها بدون استفاده از اينترنت فقط با خط تلفن:
Hyper Terminal  برنامه اي است كه توسط آن مي توانيد با استفاده از خط تلفن بدون نياز به اينترنت براي دوستان خود فايل ارسال كنيديا از آنها فايلي دريافت كنيدفقط كافي است كه هردو مودم داشته باشيد
فعال كردن برنامه Hyper Terminal :
start/all program/ accessorise/ communication/hyper terminal
پنجره connection description باز مي شود .
در كادر(name) يك نام براي اتصال و يك آيكن انتخاب كنيد و بعد ok كنيد . در پنجره connect to از منوي country/region نا كشور (ايران ) را وارد كنيد . د رباكسarea codeكد كشور (98) را وارد كرده و و شماره دوست خود را هم وارد كنيد و د رباكس connect using هم وسيله اتصال را كه همان مودم است را وارد كنيد و okرا بزنيد .
در پنجره connect رو يگزينه dial  كليك كنيد تا شروع به شماره گيري كند . تغييرات احتمالي ( كد كشور و شماره تماس و ......) را از طريق دكمه هاي modify  و  dialling properties  تنظيم كنيد .
تنظيمات فرد گيرنده:
د رپنجره hyper terminal از منوي call گزينه wait for a call را بزنيد تا فايلها ي دريافتي ارسال شوند .
 
بعد از اينكه در پنجره connect تنظيمات را انجام داديد و شماره گيري كرديد از منوي transfer گزينهsend file  را بزنيد و از طريق دكمهbrows فايل مورد نظر را از روي هارد خودتان انتخاب كنيد و د ركادر send file گزينهsend را بزنيد .
حتي مي تونيد در خود پنجره اصلي hyper terminal مستقيما متن خود را تايپ كنيد .
در پنجره connect از منوي transfer گزينه receive file را بزنيد تا جايي را براي دريافت و ذخيره فايلهاي دريافتي پيدا كنيد.
از منوي fileگزينه save را بزنيد تا اين ارتباط با اين شخص و با اين شماره هميشه ذخيره شود
براي قطع ارتباط روي گزينه disconnect كليك كنيد.
در صورت مفيد بودن اين اطلاعات به من ايميل بزنيد.
krdnpr@yahoo.com
ممنون

شنبه 22/2/1386 - 23:3

معرفت را بايد از آفتابگردان ياد گرفت .خورشيد غروب كرد و آفتابگردان خورشيد رادر آسمان جستجو ميكرد ناگهان ستاره اي چشمك زد آفتابگردان سرش را به زير انداخت و گفت گلها هرگز خيانت نمي كنند

شنبه 22/2/1386 - 14:39

مرداب براي به دست آوردن نيلوفر سالها ميخوابه تا آرامش نيلوفر به هم نخوره، پس اگه كسي رو دوست داري، براي داشتنش سالها صبر كن

شنبه 22/2/1386 - 14:35

فقط اومدم بهت بگم: وقتي دلتنگي . دلم بيشتر مي گيره... پس بخاطر دل منم که شده بخندد.. ميدوني که دلم چقدر برات نگرانه... ميدوني که توي دلم چقدر جا داري.. ميدوني که خيلي دوستت دارم : آمدي روياهايم را تعبير کني ، اما خود يکي از روياهايم شدي

شنبه 22/2/1386 - 14:32

عشق يعني مستي و ديوانگي عشق يعني با جهان بيگانگي عشق يعني شب نخفتن تا سحر عشق يعني سجده ها با چشم تر عشق يعني سر به دار آويختن عشق يعني اشک حسرت ريختن عشق يعني در جهان رسوا شدن عشق يعني مست و بي پروا شدن

جمعه 21/2/1386 - 22:40