تعداد مطالب : 85
تعداد نظرات : 62
زمان آخرین مطلب : 3026روز قبل
تنهايي، جايي است که خداوند با تو سخن مي گويد و تو خداوند درونت مي شوي
شنبه 12/3/1386 - 23:58

* تنها انسان هاي نيرومند و متعالي پوزش مي طلبند. *

شنبه 12/3/1386 - 23:45
 

خواستم عشق رو تو دستام بگيرم ، ولي جا نشد . پس گذاشتمش تو جيبم ، ولي جا نشد . در كيفمو باز كردم ، ولي جا نشد . تصميم گرفتم ببرمش توي اتاق ، ولي جا نشد . بنابراين يه خونه براش گرفتم ، ولي جا نشد . با خودم گفتم : يه باغ ! آره ! ولي جا نشد . پس گذاشتمش توي قلبم ، حالا ديگه جاش خوبه خوبه ... تازه مي فهمم اين كه مي گن دل آدم مي تونه از دنيا هم بزرگتر باشه يعني چي!

 

شنبه 12/3/1386 - 23:42
 

اگر قرار است براي چيزي زندگي خود را خرج كنيم ، بهتر آن است كه آن راخرج لطافت يك لبخند كنيم ( شكسپير)

شنبه 12/3/1386 - 23:36
 

بگذار که در حسرت ديدار بميرم... در حسرت ديدار تو بگذار بميرم... دشوار بود مردن و روي تو نديدن... بگذار بدلخواه تو دشوار بميرم... بگذار که چون ناله مرغان شباهنگ... در وحشت و اندوه شب تار بميرم... بگذار که چون شمع کنم پيکر خود آب.... دربستر اشک افتم و ناچاربميرم... ميميرم از اين درد که جان دگرم نيست... تا از غم عشق تو دگر بار بميرم... تا بوده ام اي دوست وفادار تو هستم... بگذار بدانگونه وفادار بميرم...

 

شنبه 12/3/1386 - 23:30
 

از خدا خواستمت...نه از خودت... اگه يه روزي ترو ازم بگيره هيچي نميتونم بگم چون خودش ترو داد و خودشم گرفته... اگه يه روزي نشه که ديگه باتو باشم ... ميام اينجا فقط مينويسم: خدا نخواست ما باهم باشيم... ولي بدون اون روز، روز مرگ عشق منه

شنبه 12/3/1386 - 23:21
 

به او بگوييد دوستش دارم به او که قلبش به وسعت درياييست که قايق کوچک دل من در آن غرق شده . به او که مرا از اين زمين خاکي به سرزمين نور و شعر و ترانه برد . و چشمهايم را به دنيايي پر از زيبايي باز کرد...

شنبه 12/3/1386 - 23:18
 

تقصير دلم چيست اگر روي تو زيبا ست حاجت به بيان نيست كه از روي تو پيدا ست من تشنه ي يك لحظه تماشاي تو هستم افسوس كه يك لحظه تماشاي تو روياست

شنبه 12/3/1386 - 23:15
 

خيلي زمان مي بايست بگذره تا آدم بفهمه که بتونه جاي زخمهايي که حماقت خودش به روحش وارد کرده رو پيدا کنه

شنبه 12/3/1386 - 23:13

زندگي رسم خوشايندي است زندگي بال و پري دارد با وسعت مرگ پرشي دارد اندازه عشق زندگي چيزي نيست ، كه لب طاقچه عادت از ياد من و تو برود

يکشنبه 6/3/1386 - 22:51