تعداد مطالب : 390
تعداد نظرات : 403
زمان آخرین مطلب : 3034روز قبل

حضرت علی(علیه‌السلام):

 چه بد توشه‌ای است برای معاد، دشمنی با بندگان
سه شنبه 30/7/1387 - 16:43

حضرت علی(علیه‌السلام):

 اگر انسان بردباری نیستی، خود را به شکیبایی و بردباری وادار کن، زیرا اندک است شماره مردمی که خود را به قومی شبیه کنندو از افراد آن قوم نشوند.
سه شنبه 30/7/1387 - 16:42

حضرت علی(علیه‌السلام):

 طمعکاری بردگی جاودانی است.

 

سه شنبه 30/7/1387 - 16:42

حضرت علی(علیه‌السلام):

 لجاجت و مقاومت بی دلیل، تدبیر و اندیشه را از بین می‌برد.
سه شنبه 30/7/1387 - 16:41

حضرت علی(علیه‌السلام):

 با پاداش‌دادن به نیکوکار، بدکار را از انجام کار بد بازدار. 
سه شنبه 30/7/1387 - 16:39

حضرت علی(علیه‌السلام):

 هرکس جهات و ابعاد آراء و نظریات را بفهمد، جاهای خطا و اشتباه‌کاری را میشناسد.
سه شنبه 30/7/1387 - 16:38

حضرت علی(علیه‌السلام):

 اطاعت هیچ مخلوقی در جایی که نافرمانی خالق در آن باشد جایز نیست.
سه شنبه 30/7/1387 - 16:38

حضرت علی(علیه‌السلام):

 هرکس خودرأیی را انتخاب کند، هلاک می‌گردد و هرکس با مردم مشورت کند، با آنان در خردهایشان شریک می‌گردد.
 
سه شنبه 30/7/1387 - 16:36

حضرت علی(علیه‌السلام):

 هر کس خود را در معرض تهمت قرار بدهد نباید کسی را که به او بدگمان می‌شود را ملامت کند. 
سه شنبه 30/7/1387 - 16:36

حضرت علی(علیه‌السلام):

 هر کسی که از کردار قومی خرسند باشد مانند کسی است که در آن کردار با آنان همراه است و برای هر کس که در یک کار باطل وارد می‌شود، دو گناه است: گناه عمل به آن باطل و گناه رضایت به آن.
سه شنبه 30/7/1387 - 16:35