تعداد مطالب : 390
تعداد نظرات : 403
زمان آخرین مطلب : 3034روز قبل

حضرت علی(علیه‌السلام):

 در آن هنگام که مستحبات به واجبات ضرر وارد می‌کند آن مستحبات را ترک کنید.
سه شنبه 30/7/1387 - 16:50

حضرت علی(علیه‌السلام):

 مواظب باش دوستی تو دربارة دوستت حدی داشته باشد، زیرا روزی برسد که با تو خصومت بورزد. همچنین توجه کن دشمنی تو دربارة دشمنت اندازه‌ای داشته باشد زیرا ممکن است روزی فرا رسد که دوستت گردد.
سه شنبه 30/7/1387 - 16:49

حضرت علی(علیه‌السلام):

 وفا نسبت به مردم غدار (حیله‌گر و بی‌وفا) نزد خدا بی‌وفایی و مکرپردازی است و حیله‌گری و بی‌وفایی با مردم غدار، نزد خداوند وفا است.

 

سه شنبه 30/7/1387 - 16:49

حضرت علی(علیه‌السلام): چ

 تندخویی نوعی از جنون است زیرا شخص تندخود از کار خود پشیمان می‌گردد و اگر ندامتی حاصل نکرد پس جنون او مستحکم است.
سه شنبه 30/7/1387 - 16:47

حضرت علی(علیه‌السلام):

 تلخی دنیا، شیرینی آخرت است  و شیرینی دنیا تلخی آخرت.
سه شنبه 30/7/1387 - 16:46

حضرت علی(علیه‌السلام):

 من خداوند سبحان را با بر هم زدن تصمیم‌ها و گشودن‌گره‌ها و شکستن همت‌ها شناختم.
سه شنبه 30/7/1387 - 16:46

حضرت علی(علیه‌السلام):

 برترین اعمال، عملی است که نفس اماره‌ات را با وجود اکراهش به انجام آن وادار کنی.
سه شنبه 30/7/1387 - 16:45

حضرت علی(علیه‌السلام):

 برای خدا در هر نعمتی حقی است پس هر کس آن حق را ادا کند خداوند به نعمت او می‌افزاید و اگر درادای آن حق کوتاهی ورزد، به خطر زوال نعمت دچار می‌شود.

 

سه شنبه 30/7/1387 - 16:45

حضرت علی(علیه‌السلام):

 ایمان معرفت قلبی است و اقرار به زبان و عمل با اعضاء  و جوارح.
سه شنبه 30/7/1387 - 16:45

حضرت علی(علیه‌السلام):

 هر کس که حیا به او لباس پوشاند، مردم عیب او را نبینند. 
سه شنبه 30/7/1387 - 16:44