( تعداد مطالب : 7 ) ( تعداد نظرات : 12 )


تو ميداني وهمه مي دانند كه زندگي از تحميل لبخندي بر لبان من ، از آوردن برق اميدي در نگاه من ، از بر انگيختن موج شعفي در دل من عاجز است .

تو ميداني وهمه مي دانند كه شكنجه ديدن بخاطر تو ، زنداني كشيدن بخاطر تو و رنج بردن بپاي تو تنها لذت بزرگ من است.

از شادي تست كه برق اميد در چشمان خسته ام مي درخشد. و از خوشبختي تست كه هواي پاك سعادت را در ريه هايم احساس مي كنم.

نمي توانم خوب حرف بزنم، نيروي شگفتي را كه در زير اين كلمات ساده و جمله هاي ضعيف و افتاده پنهان كرده ام،درياب ! درياب !

من ترا دوست دارم ، همه زندگيم و همه روزها وشبهاي زندگيم،‌هر لحظه زندگيم بر اين دوستي شهادت مي دهند، شاهد بوده اند وشاهد هستند،‌

آزادي تو مذهب من است،

خوشبختي تو عشق من است،

آينده تو تنها آرزوي من است.


دكتر علي شريعتي

زمان آخرین مطلب این کاربر: 3064روز قبل
شنبه 26/2/1383 - 22:19
( تعداد مطالب : 1 ) ( تعداد نظرات : 0 )
سلام
با تشكر از شما پيشنهادي داشتم:مي خواستم درخواست كنم بخشي نيز براي قيمت هاي روز اتومبيل و سكه و فيش تلفن همراه و در صورت امكان گوشي هاي همراه ايجاد نماييد.
ممنون(محمد-ع)
زمان آخرین مطلب این کاربر: 3064روز قبل
جمعه 16/3/1382 - 19:1
  • تعداد رکورد ها : 62222