mansoor43 ( تعداد مطالب : 1673 ) ( تعداد نظرات : 1253 )

لن تنالوا بِر بخــوان عبـــرت بگیر

تُنفقـــوا بنگر بجــــان چون پند پیر

مال خــوب انفـــاق کن در هر زمان

پیش ازآنکه بسته باشی چون اسیر

فی البداهه: منصور مقدم 17/7/1394

زمان آخرین مطلب این کاربر: 1295روز قبل
جمعه 17/7/1394 - 12:49
mansoor43 ( تعداد مطالب : 1673 ) ( تعداد نظرات : 1253 )

 تبت یدابخوانیداهریمنان برانید

هــر آیه آیه قرآن راه خدا بدانید

فـــــرض است  دیـــن و قـــرآن

بادل همه مسلمان راه خدابمانید

فی البداهه: منصور مقدم 16//7/1394

زمان آخرین مطلب این کاربر: 1295روز قبل
پنج شنبه 16/7/1394 - 17:36
mansoor43 ( تعداد مطالب : 1673 ) ( تعداد نظرات : 1253 )

با دعـــــا خــــوانید ابـــابیـــــلی دگر

تاکه سجیـــــل آورد بــــر بــــی بصر

اهـــل خـــدعه با ز نیــــرنگــــی جدید

کیدشان تضلیل خواهیدبادعائی سربسر

فی البداهه: منصور مقدم 15/7/1394

زمان آخرین مطلب این کاربر: 1295روز قبل
چهارشنبه 15/7/1394 - 17:43
mansoor43 ( تعداد مطالب : 1673 ) ( تعداد نظرات : 1253 )

 عید قربان بود منا غرق دعا

حاجیان درحال رمی بودن منا

ناگهان دستی زشیطان شدپدید

دور کرد آن زائران را از صفا

فی البداهه: منصور مقدم 14/7/1394

زمان آخرین مطلب این کاربر: 1295روز قبل
سه شنبه 14/7/1394 - 17:44
mansoor43 ( تعداد مطالب : 1673 ) ( تعداد نظرات : 1253 )

فریاد زدل که تشنه لب با احرام

حجاج شیهـــد شــدند جمله گمنام

شد شاهد این امر خـدا روز جزا

در روز قیامت ند سیراب ز جام

فی البداهه: منصور مقدم ۱۳/۷/۱۳۹۴

زمان آخرین مطلب این کاربر: 1295روز قبل
دوشنبه 13/7/1394 - 20:35
mansoor43 ( تعداد مطالب : 1673 ) ( تعداد نظرات : 1253 )

خون دل جاری زچشمان کرده ام یاران زغم

دوستــــانم در منــا هجــرت نمــــودند با الم  

تسلیت بـــر اهل دل باد این مصیبت دوستان

همــدلی با بازمانده ایــــن نوا، این اشک یم

فی البداهه: منصور مقدم 12/7/1394

زمان آخرین مطلب این کاربر: 1295روز قبل
يکشنبه 12/7/1394 - 18:6
mansoor43 ( تعداد مطالب : 1673 ) ( تعداد نظرات : 1253 )

 زائران لب تشنه جان دادندچون شاه شهید

خلعت احــــرام بــرتــــن زائــــران قد رشید

شـــــادمان حـال عبادت ذکر یارب یا حسین

بی قراران شاد رفتنــــد در جنان هنگام عید

فی البداهه: منصور مقدم 11/7/94

زمان آخرین مطلب این کاربر: 1295روز قبل
شنبه 11/7/1394 - 17:48
mansoor43 ( تعداد مطالب : 1673 ) ( تعداد نظرات : 1253 )

نیست برتر ازغــــدیرعیدی بدان

روز اکمال است و روز دین بیان

دست حــق بالا شده روز غــــدیر

شدعلی مولای مردم انس و جان

فی البداهه: منصور مقدم 9/7/1394

عید غدیر خم مبارک باد

زمان آخرین مطلب این کاربر: 1295روز قبل
پنج شنبه 9/7/1394 - 12:16
mansoor43 ( تعداد مطالب : 1673 ) ( تعداد نظرات : 1253 )

حضرت صادق چنین فرموده یار

زائر مکــــــه اگر جان کرد نثار

روز محشــر در امان لطف حق

حال وی لبیک گـــو بـــــا افتخار

فی البداهه: منصور مقدم 8/7/1394

یا د و خاطر در گذشتگان روز عید قربان منا را گرامی می داریم روحشان شاد شادی روحشان صلوات.

زمان آخرین مطلب این کاربر: 1295روز قبل
چهارشنبه 8/7/1394 - 19:14
mansoor43 ( تعداد مطالب : 1673 ) ( تعداد نظرات : 1253 )

ناامیدی حربه ی شیطان دون است دوستان

آخــــــرین حربه که می سوزد تمام بوستان

دل اگر امیدوار حــــق بود در هــــر مـــکان

کید شیطان سوخته  در دل امیــدی پر توان

فی البداهه: منصور مقدم 7/7/1394

زمان آخرین مطلب این کاربر: 1295روز قبل
سه شنبه 7/7/1394 - 19:17
  • تعداد رکورد ها : 6885