mansoor43 ( تعداد مطالب : 1673 ) ( تعداد نظرات : 1253 )

((یلدایان مبارک ))

هندوانه هندوانه قاچ قاچ از بهرهرمهمان نما

در شب یلـــــدا بزن فال و بیـــان آسان نما

دور هم در گِرد کرسی عشق را مهمان نما

قصه گو با دل بیـــان عشق گل دوران نما

یاد کن از نازنینانـی که رفتنـــد ســـــال قبل

گرچه سرداست وشب برفی کمی احسان نما

خاطره گل آفــرین یلدا نما شیرین چو شهد

اول فصل زمستان وصف گــــلِ انسان نما

فصل الوان رفتـــه و بــــرف و سفیدی آمده

دست ها بر آسمان و صــــد دعا کیوان نما

گر چه گرما دور و سرما گرد ما کرده وطن

چون شب یلداست جانا گـــــرم گل میدان نما

بی توقع گِرد کرسی حــــــرف با معنی بزن

قصه ی یلدا بگـــــو سینی بسی الـــوان نما

شب دراز و زلف یار و قصه قصه غصها

دور کن هر غصه و طنـــز و لطیفه جان نما

گاه آجیلــــی نگه ،گه قاچ قاچــــــی کن کدو

سنجدو کشکـــی بخــــــور قیمه بن دندان نما

شاد باشی خانـــواده شـــــادمان اخلاق راست

چون شب یلدا بلند است مهــــــر را چندان نما

شاد باشی و همـــی شادان کنــــــی ایل و تبار

گل شود زیبا به دوران دیو در زنــــــدان نما

فی البداهه: منصور مقدم 30/9/1395

زمان آخرین مطلب این کاربر: 1296روز قبل
سه شنبه 30/9/1395 - 15:55
mansoor43 ( تعداد مطالب : 1673 ) ( تعداد نظرات : 1253 )

گر خدا خواهد رساند کشتی بشکسته جاه

گر چه طوفانی بود بحر و نباشد تکه گاه

تیغ هم بارد چو باران و هـزاران راهزن

باز هم کشتی رسد بر مقصد و دلها براه

فی البداهه: منصور مقدم 28/9/1395

زمان آخرین مطلب این کاربر: 1296روز قبل
يکشنبه 28/9/1395 - 17:3
mansoor43 ( تعداد مطالب : 1673 ) ( تعداد نظرات : 1253 )

((بسیج‌ و فرهنگ‌ انتظار))

راد مردان بسیجی یـــاران روز یار/ منتظر بر قائم و آماده سازه کار زار/
این دلیران رادمرد روز پیکارنــد راد/ از ازل دل پاک دارند و نکودل استوار /
عالمی مشاق دیدار قمرروی نگار/ هربسیجی صبح و شب بین جانثار/
جانثارندتا که فرهنگ غنی انتظار/ گل کند درعالم و عالم شودزیبانگار/
بستری ســــازند که آید آن نگار/ اصل بودن زندگی محو لقای انتظار/
درتمام عرصه هادارندتلاش پایدار/ نا زمینه گل کنند بهر قــدوم پاک یار/
لشکرمخلص بسیج است پرتوان/ باتلاش وهمتش درکل عالم استوار /
درتمام عرصه هاجان برکف است / مکتبش قرآن وایمان شرافت افتخار /
زندگانی طی نمایدبا امیدو انتظار/ منتظربرقائم است وبردلیلش پایدار /
درجهان پرشراره مخلصان استوار/ برق غیرت می زنندبرخرمن بداعتبار/
هربسیجی درپی خورشیدعشق/ وردلب دارد دعابادل بسی لیل ونهار/
بی گمان خورشید مهر و همدلی/ سر زند ازمکه و شادی بیاردهر دیار/
روزشادی از بسیــج است یاروان/ گرد فرمانده بخوانند شعر روز یادگار/
شاعر و نویسنده: منصور مقدم /

زمان آخرین مطلب این کاربر: 1296روز قبل
پنج شنبه 4/9/1395 - 12:3
mansoor43 ( تعداد مطالب : 1673 ) ( تعداد نظرات : 1253 )

وقف گر سرلوحه ی رفتار شد

زندگی زیبــا و گل پنــدار شد

شادمان گرددیقین هر اجتماع

کو به وقفی مردمی را یار شد

فی البداهه: منصور مقدم 2/9/1395

زمان آخرین مطلب این کاربر: 1296روز قبل
سه شنبه 2/9/1395 - 17:36
mansoor43 ( تعداد مطالب : 1673 ) ( تعداد نظرات : 1253 )

گر نبودی نصرت حق در میان

بی گمان می مـــاند بیت ظلمان

دست حق ویران نمود بدخانه را

تا شود عبـــرت برای مفســـدان

فی البداهه: منصور مقدم 12/8/1395

زمان آخرین مطلب این کاربر: 1296روز قبل
چهارشنبه 12/8/1395 - 17:17
tavabam ( تعداد مطالب : 91 ) ( تعداد نظرات : 27 )

بنام خداوند آگاه و دانا

که او میداند عزادار حسین را

کی هست لایق و کی نالایق

شیخ جعفر شوشتری:

از عظمت معجزه قرآن آن است که برخلاف دیگر کتابها، تکرارش ملال آور نیست و بلکه لطفش هم بیشتر می شود. در مصیبت حضرت امام حسین (ع) نیز همین گونه است، زیرا هرچه خوانده یا شنیده شود باز هم تازه است. دیگرآنکه نگاه کردن به خط قرآن عین عبادت است و تلاوت و گوش دادن به آن هم عبادت. در مرثیه امام حسین(ع) نیز به همین صورت است، چه خواندنش و گوش دادنش باشد عبادت است و چه گریاندنش و گریه کردنش باشد نیز عبادت.

گاه از این همه نیاز

از این همه نتوانستن دلم به رنج می آید .

از اینکه نمیدانم چرا هستم و چگونه باید باشم .

و از همه تنهایی هایم گریزانم .

و این همه ترس که نمی گذارد آن چه درونم را به اتش کشید فریاد بزنم .

از این بعض که سالها نترکید بیزارم .

انسان بودن سخت است .

سخت است شبیه هیچ کس نباشی فقط شبیه خودت باشی.

سخت است که تنها خودت ، تنها مخاطب خودت باشی و هیچ کس نپرسد چرا و برای چه می نویسی.

درد است که می بینی هیچ کس شبیه خودش نیست و اگر باشد تنهاست .

رنج می کشم از این همه فریب از این همه دروغ .

رنج می کشم از این همه دکانی که به اسم عشق و عقیده و ایمان گشودند.

خسته ام از این همه تکرار از این همه سلام بی پایان و از عادت زیستن بیزارم .

خسته ام از خودم از همه آنهایی که هیچ گاه خدا به یادشان نمی آید .

خسته ام از این همه جهل از این همه ریا .

بیزارم از همه آنهایی که نمی دانند و خودشان را به دانستن می زنند و بدم می آید از همه آنهایی که می دانند و خود را به ندانستن می زنند .

گاه به همه باورهایم کافر می شوم و به هست بودنم شک می کنم .

گاه از این همه سکوت دلم می گیرد و دهانی می شویم برای گفتن حرف دیگران .

تا که قرآن بر نیزه باشد و علی فقط یک شعار باشد ، تا که سیاهپوش حسین باشیم .

امام حسین ( ع ) بیشتر از آنکه تشنه آب باشد تشنه لبیک بود ، افسوس که به جای افکارش زخمهایش را نشانمان دادند و  بزرگترین دردش را بی آبی نامیدند .

شریعتی چه زیبا گفت : و حسین آن که عظمت رنج و شکوه شهادتش ، هر رنجی را آسان می سازد و هرمصیبتی را حقیر.

خیلی وقت بود که گریه نکرده بودم.


داریوش دوسرانی (tavabam)

ایمیل: darioush_13432000@yahoo.comزمان آخرین مطلب این کاربر: 1509روز قبل
دوشنبه 12/7/1395 - 16:8
mansoor43 ( تعداد مطالب : 1673 ) ( تعداد نظرات : 1253 )

(( نامه ای به پدر آسمانی ))

سلام پدر شهیدم

خاطرات گفتار دل انگیزت را در دل مرور می کنم وبرگ برگ نصایح ثمینت را بارها و بارها در به خار می آورم .هربار که برگی از خاطراتت را با شوق جان ورق می زنم به حسن صلابت راهت ایمان می آورم و می دانم که اگر گام در راه نهادی راه را سنجیده ای و به عاقبت راه اندیشیده ای .آری پدر بزرگوارم کاشکی من هم پای رفتن داشتم و همچون یاران با وقارت در دل سنگر می نشستم و دعای فتح و ظفر را زمزمه می کردم .در فراق دیدارت می سوزم.اگر امروز پای در سنگر مدافعان حرام گذاشته ای. لبیک به هل من ناصر ینصرنی دُر دانه ی حضرت زهراء (س) گفته ای . آرزو دارم در سرای همدلی شهیدان راه حق واصل امر الهی گردی .

دیدار رخت بود به دل محبوبم            مشتاق توام نگر به مهری خوبم

والسلام

نویسنده و شاعر منصور مقدم

زمان آخرین مطلب این کاربر: 1296روز قبل
دوشنبه 12/7/1395 - 15:3
mansoor43 ( تعداد مطالب : 1673 ) ( تعداد نظرات : 1253 )

 این بماند یادگــار اندر جهانی ماندگار

نام نیکان تا ابــد شد ماندگار و یادگار

همتی بایدکه سازیم این سرا ومرز بوم

دست یاری هم بخواهـم از کریم کردگار

فی البداهه: منصور مقدم 9/7/1395 

زمان آخرین مطلب این کاربر: 1296روز قبل
جمعه 9/7/1395 - 17:33
mansoor43 ( تعداد مطالب : 1673 ) ( تعداد نظرات : 1253 )

قدر این بنیان مرصوصی که در وحی است بدان

نکته ها دارد بیا با جـان بدان  با جــان بخــوان  

استـواری گر کنـی در راه دیـــن  با صبر و حلم

 نصرت آید بهر دین  هم دوستــــی  با عرشیان

فی البداهه:منصور مقدم 4/7/1395 

زمان آخرین مطلب این کاربر: 1296روز قبل
يکشنبه 4/7/1395 - 15:48
mansoor43 ( تعداد مطالب : 1673 ) ( تعداد نظرات : 1253 )

((حقوق بشر واقعی))

کل دنیا هست ملل،نی صاحبان زور و زَر

کی حقوق زورمندان شد حقـوقی از بشر

زور مندان اهل خدعه اهل نیرنگ و ریا

بهر حرص مال دنیـــا سازمانند بی بصر

با وتوحق می خورند و مال مردم برهوا

در تمام این جهـان آتش بپا و درد سر

هست آمریکا وچند کشورحقوق کل مال؟

ننگ ونفرت بر هیمن افکار شر بی اثر

دریقین مردم ولی نعمت به عالم برترند

انتظارند برحقوقی درجهـان دوراز ضرر

کل عالم دوست دارند گل عـدالت بندگی

بی گمان خواهان منجی باغدیرندهمسفر

فی البداهه: منصور مقدم 29/6/1395

زمان آخرین مطلب این کاربر: 1296روز قبل
دوشنبه 29/6/1395 - 10:56
  • تعداد رکورد ها : 6885