vahidz9 ( تعداد مطالب : 95 ) ( تعداد نظرات : 13 )
ایا میدانید دانشمندان معتقدند هسته سیاه چاله ها از یک اتم هم کوچکتر است
زمان آخرین مطلب این کاربر: 2791روز قبل
پنج شنبه 30/1/1386 - 23:25
vahidz9 ( تعداد مطالب : 95 ) ( تعداد نظرات : 13 )
ایا میدانید علت چشمک زدن ستارها جو زمین است نه خود ستاره
زمان آخرین مطلب این کاربر: 2791روز قبل
پنج شنبه 30/1/1386 - 23:25
vahidz9 ( تعداد مطالب : 95 ) ( تعداد نظرات : 13 )
ایا میدانید کلاغ و دراکوب و عقاب باهوش ترین پرندگان هستند
زمان آخرین مطلب این کاربر: 2791روز قبل
پنج شنبه 30/1/1386 - 23:25
vahidz9 ( تعداد مطالب : 95 ) ( تعداد نظرات : 13 )
ایا میدانید حافظه ي ماهي قرمز فقط 3 ثانيه است
زمان آخرین مطلب این کاربر: 2791روز قبل
پنج شنبه 30/1/1386 - 23:25
vahidz9 ( تعداد مطالب : 95 ) ( تعداد نظرات : 13 )
ایا میدانید خرچنگهاي ماده پس از جفتگيري، زوج خود را ميکشند و ميخورند.
زمان آخرین مطلب این کاربر: 2791روز قبل
پنج شنبه 30/1/1386 - 23:24
vahidz9 ( تعداد مطالب : 95 ) ( تعداد نظرات : 13 )
ایا میدانید مار ناشنوا ست و محيط اطراف خود را با ارتعاشاتي که از زمين دريافت ميکند احساس ميکند
زمان آخرین مطلب این کاربر: 2791روز قبل
پنج شنبه 30/1/1386 - 23:23
vahidz9 ( تعداد مطالب : 95 ) ( تعداد نظرات : 13 )
ایا میدانید از بین 2800 نوع مارهای امروزی، تنها 300 نوع آنها سمی یا خطرناک اند
زمان آخرین مطلب این کاربر: 2791روز قبل
پنج شنبه 30/1/1386 - 23:23
vahidz9 ( تعداد مطالب : 95 ) ( تعداد نظرات : 13 )
ایا میدانید مورچه های دیگر هم میتوانند مسیر لانه را به دیگر مورچه ها نشان دهند
زمان آخرین مطلب این کاربر: 2791روز قبل
پنج شنبه 30/1/1386 - 23:23
vahidz9 ( تعداد مطالب : 95 ) ( تعداد نظرات : 13 )
ایا میدانید جثه عنكبوت هاي ماده از نرها بزرگتر است
زمان آخرین مطلب این کاربر: 2791روز قبل
پنج شنبه 30/1/1386 - 23:23
vahidz9 ( تعداد مطالب : 95 ) ( تعداد نظرات : 13 )
ایا میدانید در جهان بيش از 30 هزار نوع عنکبوت وجود دارد
زمان آخرین مطلب این کاربر: 2791روز قبل
پنج شنبه 30/1/1386 - 23:23
  • تعداد رکورد ها : 652068