ایران2264 ( تعداد مطالب : 3065 ) ( تعداد نظرات : 548 )
ﻓﺮﺷﺘﮕﺎﻥ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺧﻮﺍﻧﺪﻥ ﺍﺳﺎﻣﯽ ﺟﻬﻨﻤﯿﺎﻥ ﺑﻮﺩﻧﺪ .
ﮐﻪ ﻧﺎﮔﻬﺎﻥ ﻧﺎﻣﺶ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺷﺪ ...
" ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﻣﺮﺍ ﺑﻪ ﺟﻬﻨﻢ ﺑﺒﺮﻧﺪ؟
ﺩﻭ ﻓﺮﺷﺘﻪ ﺍﻭ ﺭﺍ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺳﻮﯼ ﺟﻬﻨﻢ ﺑﺮﺩﻧﺪ .
ﺍﻭ ﺗﻤﺎﻡ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﺧﻮﺑﯽ ﮐﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﺍﺩﻩ ﺑﻮﺩ، ﺭﺍ ﻓﺮﯾﺎﺩ ﻣﯽ ﺯﺩ ...
ﻧﯿﮑﯽ ﺑﻪ ﭘﺪﺭﺵ ﻭ ﻣﺎﺩﺭﺵ، ﺭﻭﺯﻩ ﻫﺎﯾﺶ، ﻧﻤﺎﺯﻫﺎﯾﺶ، ﺧﻮﺍﻧﺪﻥ ﻗﺮﺁﻧﺶ
ﻭ ...
ﺍﻟﺘﻤﺎﺱ ﻣﯿﮑﺮﺩ ﻭﻟﯽ ﺑﯽ ﻓﺎﯾﺪﻩ ﺑﻮﺩ .
ﺍﻭ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﺭﻭﻥ ﺁﺗﺶ ﺍﻧﺪﺍﺧﺘﻨﺪ .
ﻧﺎﮔﻬﺎﻥ ﺩﺳﺘﯽ ﺑﺎﺯﻭﯾﺶ ﺭﺍ ﮔﺮﻓﺖ ﻭ ﺑﻪ ﻋﻘﺐ ﮐﺸﯿﺪ .
ﭘﯿﺮﻣﺮﺩﯼ ﺭﺍ ﺩﯾﺪ ﻭ ﭘﺮﺳﯿﺪ:
" ﮐﯿﺴﺘﯽ؟"
ﭘﯿﺮﻣﺮﺩ ﮔﻔﺖ:
" ﻣﻦ ﻧﻤﺎﺯﻫﺎﯼ ﺗﻮﺍﻡ ."
ﻣﺮﺩ ﮔﻔﺖ:
" ﭼﺮﺍ ﺍﯾﻨﻘﺪﺭ ﺩﯾﺮ ﺁﻣﺪﯼ؟
ﭼﺮﺍ ﺩﺭ ﺁﺧﺮﯾﻦ ﻟﺤﻈﻪ ﻣﺮﺍ ﻧﺠﺎﺕ ﺩﺍﺩﯼ؟
ﭘﯿﺮﻣﺮﺩ ﮔﻔﺖ:
ﭼﻮﻥ ﺗﻮ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻧﻤﺎﺯﺕ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺁﺧﺮﯾﻦ ﻟﺤﻈﻪ ﻣﯿﺨﻮﺍﻧﺪﯼ !
ﺁﯾﺎ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﯼ؟
ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻟﺤﻈﻪ ﺍﺯ ﺧﻮﺍﺏ ﭘﺮﯾﺪ .
ﺗﺎ ﺻﺪﺍﯼ ﺍﺫﺍﻥ ﺭﺍ ﺷﻨﯿﺪ ﻭﺿﻮ ﮔﺮﻓﺖ ﻭ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﺯ ﺍﯾﺴﺘﺎﺩ .
* ﻧﻤﺎﺯﺕ ﺭﺍ ﺳﺮ ﻭﻗﺖ، ﭼﻨﺎﻥ ﺑﺨﻮﺍﻥ ﻛﻪ ﮔﻮﯾﺎ ﺁﺧﺮﯾﻦ ﻧﻤﺎﺯﯼ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ
ﻣﯿﺨﻮﺍﻧﯽ .
ﺧﺪﺍ ﻣﻴﻔﺮﻣﺎﯾﺪ:
ﻣﻦ ﺗﻌﻬﺪﻯ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻨﺪﻩ ﺍﻡ ﺩﺍﺭﻡ ﻛﻪ ﺍﮔﺮ ﻧﻤﺎﺯ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻭﻗﺘﺶ ﺑﭙﺎ ﺩﺍﺭﺩ ﺍﻭ ﺭﺍ
ﻋﺬﺍﺏ ﻧﻜﻨﻢ ﻭ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺑﻬﺸﺖ ﺑﺒﺮﻡ
زمان آخرین مطلب این کاربر: 1554روز قبل
يکشنبه 21/10/1393 - 23:32
mo_1443 ( تعداد مطالب : 27021 ) ( تعداد نظرات : 2728 )

کودکی که نماز را کامل می‌خواند با کودکی که نماز را با عجله می‌خواند یکسان نیست، همچنین کودکی که تازه به نماز رو آورده با کودکی که چند سالی که در مسیر نماز قرار دارد، یکسان نیست، هر کدام از اینها باید به­ میزانی خاص تشویق شوند.
به گزارش به نقل از فارس، حجت‌الاسلام محمد داودی (عضو هیأت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه) گفت: تشویق و تنبیه اقسام گوناگونی دارد که آگاهی از آن برای استفاده بجا از آن‌ها ضرورت دارد. تشویق مادی یا غیر­مادی است، تشویق مادی آن است که برای ایجاد انگیزه در متربی برای تداوم در خواندن نماز، شیرینی، شکلات، دوچرخه، اسباب بازی، لباس و مانند آن را در اختیار او قرار دهیم، تشویق غیر­مادی آن است که به­ جای موارد فوق، از او تعریف و تمجید کنیم، او را الگو معرفی کنیم، نمایندگی کلاس را به او بدهیم و مانند آن.

در تنبیه تقسیم رایج این است که آن را به بدنی و غیر­ بدنی تقسیم می‌کنند و تنبیه بدنی را معادل کتک زدن می‌گیرند، اما به نظر می‌رسد که تقسیم تنبیه به مادی و غیر­مادی جامع‌تر و کامل‌تر است، تنبیه مادی آن است که از عاملی مادی برای بازداشتن متربی از رفتار نامطلوب استفاده شود. این عامل مادی ممکن است کتک زدن باشد که دردی را بر جسم متربی تحمیل می‌کند، ممکن است محروم کردن از شکلات و شیرینی، محروم کردن از غذای مورد علاقه، نخریدن لباس دلخواه، محروم کردن از تماشای فیلم مورد علاقه یا موارد مشابه باشد، روی ترش کردن، از خود راندن، قهر و قطع رابطه، سرزنش کردن، تحقیر، دشنام، محروم کردن از مقام و موقعیت اجتماعی و مانند آن همگی نمونه‌هایی از تنبیه غیر­مادی هستند.

*شرایط تشویق و تنبیه

تشویق و تنبیه در هدایت فرزندان به نماز در صورتی مؤثر و کارآمد است که با رعایت شرایط آن اعمال شود، در غیر این صورت، نه تنها مفید نیست، بلکه می‌تواند ما را از هدف دور کند. مهم‌ترین شرایط تشویق و تنبیه به این شرح است:

اول؛ تشویق بعد تنبیه

زیرا تشویق است که متربی را به سوی نماز سوق می‌دهد و به حرکت وا می‌دارد و تنبیه تنها بازدارنده است نه به حرکت درآورنده.

دوم؛ تشویق و تنبیه رفتار کنید نه شخصیت را

والدین باید رفتار و عمل فرزندان را تشویق یا تنبیه کنند، نه شخصیت فرزند را. آنان به­ خصوص در مقام تنبیه باید به­ گونه‌ای عمل کنند که فرزندشان احساس کند به علت ترک نماز تنبیه شده است؛ نه به علت شخصیتش. حتی گاهی لازم است این مطلب را صریح به فرزند خود گوشزد کنند تا اعتماد عزت نفس و شخصیت او آسیب نبیند.

سوم؛ برخوردی متناسب با عمل او داشته باشید

کودکی که نماز را کامل و در اول وقت می‌خواند با کودکی که نماز را با عجله و آخر وقت می‌خواند یکسان نیستند، همچنین کودکی که تازه به نماز رو آورده با کودکی که چند سالی است که در مسیر نماز قرار دارد یکسان نیستند. هر کدام از اینها باید به­ نوع‌ و میزانی خاص تشویق شوند، کسی که نمازش را در اول وقت می‌خواند، در مقایسه با کسی که نمازش را در آخر وقت می‌خواند، باید بیشتر تشویق شود، همچنین فرزندی که تازه به نماز رو آورده، هرچند نماز را ناقص و در اول وقت به جا نیاورد، در مقایسه با فرزندی که دو سال از او جلوتر است، باید بیشتر تشویق شود؛ چرا که او فعالیت بیشتری انجام داده و پیشرفت بیشتری داشته است. این مطلب در مورد تنبیه هم صادق است.

چهارم؛ برخورد به­ هنگام داشته باشید

فرزند خردسال ما هنگامی که برای اولین بار نماز پدر یا مادرش را تقلید می‌کند، اگر بلافاصله تشویق شود، این رفتار در او تثبیت می‌شود؛ اما اگر با فاصله و مثلاً بعد از دو روز تشویق شود، از تأثیر این تشویق کاسته خواهد شد.

تنبیه نیز همین گونه است، فرزندی که نماز خود را مرتب می‌خوانده، در صورتی که عمداً و بدون دلیل موجهی نمازش را ترک و به آن بی‌توجهی کند، اگر در همان هنگام به او تذکر داده شود، این تذکر می‌تواند مؤثر باشد؛ اما اگر فاصله زیاد شد، به همان میزان از تأثیر آن کاسته خواهد شد.

پنجم؛ دلیل برخوردتان روشن باشد

تشویق و تنبیه هنگامی حرکت دهنده و باز دارنده است که فرزند ما بداند برای کدام کارش تنبیه یا تشویق شده است؛ اما اگر بیشترین تشویق و شدیدترین تنبیه صورت بگیرد، ولی فرزند ما نداند برای چه چیزی تشویق یا تنبیه شده هیچ تأثیری نخواهد داشت. بنابراین، در هنگام تشویق و تنبیه باید به فرزند گوشزد شود که برای کدام رفتار تشویق یا تنبیه شده است.

ششم؛ برخوردی ویژگی­‌های رشدی او داشته باشید

تشویق و تنبیه باید متناسب با ویژگی­‌های شخصیتی فرزند در مرحله خاصی از رشد باشد که فرزند در آن قرار دارد، برای توضیح باید به این مطلب توجه داشت: هنگامی که انسان نیازی را در خود احساس کند برای تأمین آن به فعالیت می‌پردازد و آنچه انسان را به حرکت در می‌آورد همین احساس نیاز است. از سوی دیگر، نیازهای انسان همگی از یک جنس نیستند و همه آن‌ها در یک زمان و در یک مرحله از رشد بروز و ظهور پیدا نمی‌کنند. چنان­ که مازلو گفته است:

«انسان پنج نوع نیاز دارد، اولین نوع نیاز انسان نیازهای فیزیولوژیک از قبیل نیاز به غذا، آب، دمای مناسب و درد نداشتن است، این نیازها در واقع نیازهای حیاتی است که بدون تأمین آن‌ها انسان نمی‌تواند به زندگی خود ادامه دهد، نیازهای نوع دوم نیازهای ایمنی است که پس از تأمین نیازهای دسته اول بروز و ظهور پیدا می‌کند. انسان علاوه بر نیاز به غذا و آب و ...، به این نیز نیاز دارد که زندگی و موقعیت خانوادگی و شغلی و اجتماعیش در معرض تهدید و نابودی نباشد، نیاز نوع سوم نیاز به محبت و تعلق‌پذیری است که پس از تأمین نیازهای نوع اول و دوم بروز و ظهور می‌یابد، هر انسانی نیاز دارد با دیگران ارتباط و به خانواده، محله و جامعه‌ای تعلق داشته باشد. چنانکه نیاز دارد کسانی را دوست بدارد و متقابلاً کسانی هم او را دوست بدارند، همچنین هر انسانی دوست دارد از عزت نفس، اعتماد به نفس و شایستگی برخوردار بوده و مورد توجه دیگران قرار بگیرد. این چهارمین نوع نیاز یعنی نیاز به احترام است. بالاترین نیاز که در هر انسانی وجود دارد نیاز به خودشکوفایی است، هر انسانی دوست دارد استعدادهای خود را شکوفا کرده و وجود خود را رشد داده به کمال برساند».[۱]

معمولاً در دوران کودکی نیازهای نوع اول اهمیت بیشتری دارد، آب نبات، بستنی، اسباب بازی و مانند آن، در این دوره می‌تواند ابزار تشویق باشند. از طرفی محروم کردن از این امور می‌تواند تنبیهی برای او باشد. همچنین نیازهای ایمنی و نیاز به محبت و تعلق‌پذیری نیز در این دوره برای کودک مهم است و به همین جهت، محبت کردن، پذیرفتن کودک و در مقابل قهر کردن، از خود راندن و نپذیرفتن برای تشویق و تنبیه قابل استفاده است.

به موازات رشد کودک، نیازهای نوع اول برای او کم اهمیت و نیازهای دیگر مهم­‌تر می‌شود، به تدریج که فرزند ما بزرگ­تر می‌شود و وارد دوره نوجوانی و جوانی می‌شود نیاز به احترام هم برای او مهم می‌شود و دوست دارد مورد احترام دیگران قرار بگیرد و تحسین و قدردانی شود. در این دوره تشویق‌­های مادی تأثیر چندانی ندارد و گاه ممکن است عکس­‌العمل منفی او را به دنبال داشته باشد و آن را به­ گونه‌ای تحقیر خود بداند.

در مراحل بالاترِ رشد، نیاز به خودشکوفایی نیز برای وی اهمیت پیدا می‌کند، کسی که به این مرحله رسیده باشد، هیچ­ یک از موارد پیشین برایش چندان اهمیت ندارد و آنچه او را به حرکت در می‌آورد و انگیزه رفتار او می‌شود، نتایجی است که رفتارهای او بر رشد و تکامل او دارد.

پس از روشن شدن انواع و شرایط تشویق و تنبیه به بیان شیوه‌های تشویق و تنبیه در هدایت فرزندان به نماز می‌پردازی، از آنجا که برخی شیوه‌های تشویق و تنبیه مشترک و بیشتر آن‌ها با یکدیگر متفاوت است، نخست شیوه‌های خاص تشویق، پس از آن شیو‌ه‌های خاص تنبیه و در پایان شیوه‌های مشترک تشویق و تنبیه را بیان می‌کنیم.

*شیوه‌های تشویق

-تحسین زبانی

-اعلام رضایت و محبت

-دعای خیر

خداوند متعال به پیامبر(ص) دستور می‌دهد تا به افرادی که زکات مال خود را می‌پردازند دعای خیر کند و بر آنها درود بفرستد که این کار مایه آرامش آنها می‌شود، «خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَهً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَکِّیهِمْ بِها وَ صَلِّ عَلَیْهِمْ إِنَّ صَلاتَکَ‏ سَکَنٌ‏ لَهُمْ وَ اللَّهُ سَمِیعٌ عَلِیم‏»[۲] دعای خیر شما برای فرزند نشان دهنده بیشترین رضایت و محبت به فرزند است و تأثیری قاطع در تداوم رفتار مطلوب در فرزند دارد.

-دادن هدیه

آنچه مهم است دادن هدیه است و مبلغ و ارزش مادی آن چندان مهم نیست. بنابراین، والدین در هدیه دادن باید از خرید هدیه‌های گرانقیمت و تجملاتی بپرهیزند، زیرا این کار هم سطح توقعات کودک را بالا می‌برد، هم از نظر اقتصادی خانواده را دچار مشکل می­‌کند.

-وعده دادن

همیشه نمی‌توان منتظر ماند تا فرزند گام جدیدی در نماز بردارد و به همین جهت، گاه لازم است در پیمودن مسیر رشد تسریع شود. در این موارد می‌توان از «وعده» استفاده کرد؛ به این صورت که به فرزند بگوییم اگر نمازت را سر وقت بخوانی، اسباب بازی مورد علاقه‌ات را برایت می‌خرم. این کار می‌تواند عاملی برای تسریع در پیشرفت فرزند در نماز باشد. البته وعده‌ای داده شود که قابل اجرا برای والدین باشد و حتماً به وعده خود عمل کنید. پیامبراکرم(ص) فرمود: کودکان را دوست بدارید و نسبت به آنان مهربان باشید و به وعده‏‌ای که به آنان داده‌اید، وفا کنید.[۳]

در پایان توجه به این نکات نیز لازم است که به تدریج باید از تشویق‌های مادی به سوی تشویق­‌های معنوی حرکت کرد و از دفعات تشویق کاست تا نماز برای فرزند درونی شود. به عبارت دیگر، نباید به­ گونه‌ای از ابزارهای تشویق استفاده کنیم که فرزند ما تنها برای دستیابی به جایزه و تحسین و مانند آن نماز بخواند. تشویق باید به منزله ابزاری برای هل دادن فرزند به نماز و شروع­‌کننده باشد، نه به منزله عامل اصلی تداوم آن، به عبارت دیگر، تشویق باید استارت باشد، نه موتور محرکه.

مرحوم آیت الله بروجردی می‌فرمودند: در دوران نوجوانی هنگامی که پیش از اذان صبح برای نماز بیدار می‌شدم، والدین مقداری پول زیر سجاده‌ام می‌گذاشتند؛ ولی هنگامی که پیش از اذان بیدار نمی‌شدم، چیزی زیر سجاده نبود. همین باعث شد که من نماز شب را ادامه بدهم، اما به تدریج که لذت نماز شب را درک کردم آن را ترک نکردم.[۴]

* شیوه‌های تنبیه

چنان­که پیش از این گفته شد، تنبیه بازدارنده است و برای جلوگیری از رفتار نادرست و تثبیت آن استفاده می‌شود. برای مثال، اگر قبلاً نماز را در اول وقت می‌خوانده، اکنون در اول وقت نخواند؛ یا گاهی نماز صبحش قضا بشود؛ یا نماز را در برخی موارد نخواند. در این­ گونه موارد برای جلوگیری از تکرار این رفتارها که در واقع نوعی انحراف و عقب‌گرد است باید از تنبیه استفاده کرد. در اینجا برخی از مراحل و شیوه‌های تنبیه را بیان می‌کنیم.

-تغافل و چشم‌پوشی

لزومی ندارد به محض مشاهده اولین سستی در امر نماز به فرزند هجوم برد و تنبیه کرد. زیرا ممکن است به خود بیاید و به مسیر صحیح بازگردد. علاوه بر این که این کار مانع اصطکاک و برخورد والدین با فرزند هم می‌شود. البته، اگر تغافل مؤثر واقع نشد، نوبت تذکر است.

-تذکر

تذکر به­ معنای یادآوری است. تذکر نیز مراتبی دارد. در گام اول والدین بایستی به صورت عمومی و بدون اشاره به شخص خاطی درباره ضرورت نماز و لزوم پایبندی به آن سخن بگویند. اگر تذکر عمومی مؤثر واقع نشد، نوبت تذکر خصوصی است. والدین باید بسیار نرم و با محبت و به صورت مخفیانه به فرزند خود یادآوری کنند که نماز دستور الهی است و در هیچ وضعیتی نباید تعطیل شود. اگر تذکر مخفیانه کارگر نیفتاد، می‌توانند به صورت آشکار به او تذکر دهند.

-محروم کردن

هنگامی که هیچ یک از موارد فوق مؤثر واقع نشد، والدین می‌توانند او را از دیدن برنامه مورد علاقه‌اش یا از بازی کردن با اسباب بازی مورد علاقه‌اش باز دارند و به او بگویند: در صورتی می‌تواند از این برنامه‌ها استفاده کند که وظیفه نماز خود را (متناسب با انتظاراتی که از او وجود دارد) انجام دهد. روشن است که در محروم کردن نیز باید گام به گام حرکت کرد و به یکباره او را از همه چیز محروم نکرد.

-قهر کردن

قهر در واقع نوعی محروم کردن است، محروم کردن از ارتباط و محبت والدین، در این شیوه نیز لازم است والدین به تدریج و گام ­به­ گام اقدام کنند. در مرحله اول باید به فرزند خود روی‌ترش کنند و چندان با روی باز با او برخورد نکنند و حتی جواب سلام او را ندهند.

یکی از اصحاب امام کاظم(ع) از فرزند خود نزد امام شکایت کرد. امام(ع) فرمود: «لَا تَضْرِبْهُ وَ اهْجُرهُ وَ لَا تُطِل»؛[۵]‏ او را نزن، با او قهر کن ولی طولانی نباشد!

-تنبیه بدنی

تنبیه بدنی اگر با رعایت شرایط انجام شود، می‌تواند نقش مهمی در اصلاح رفتار ایفا کند. به همین جهت، تنبیه بدنی یکی از شیوه‌های تربیت مورد توجه است. البته باید توجه داشت که این شیوه آخرین شیوه و در صورت ناکارامدی دیگر شیوه‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد.

در آموزه‌های دینی نیز گرچه تنبیه بدنی یک شیوه رایج تربیت به شمار نیامده، اما استفاده از آن با رعایت شرایط خاص و در آخرین مرحله، اجازه داده شده است. پیامبر اکرم(ص) می‏فرماید: «مُرُوهُم بالصَّلوهِ وَ اضْرِبُوهُم عَلَیها لِعَشْر»؛[۶] فرزندانتان را به نماز امر کنید و در ده سالگی آنها را برای نماز بزنید. در روایتی که پیش از این از امام موسی کاظم(ع) نقل کردیم، امام(ع) به جای زدن، قهر را توصیه می‌کند و این نشان می‌دهد که زدن، آخرین شیوه است.

*شرایط تنبیه بدنی

۱-تنبیه به انگیزه اصلاح

والدین نباید برای انگیزه‌های دیگری مانند عقده‌گشایی و تشفی­ خاطر و انتقام‌گیری به تنبیه فرزند خود اقدام کنند. چرا که در این صورت، هم اثر تربیتی تنبیه کم می‌شود، هم فرزند از والدین متنفر شده و چه­ بسا حس انتقام‌جویی نیز در او بر‌انگیخته شود. بنابراین، والدین یا مربی باید در حالت عادی و نه در حالت خشمگینی و ناراحتی اقدام به تنبیه کنند.

۲-بیان دلایل تنبیه

این توضیحات موجب می‌شود اثر بازدارندگی و اصلاحی تنبیه بدنی افزایش پیدا کند و در ضمن از اثرات مخرب تنبیه بدنی مانند پیدایش احساس بیزاری و حس انتقامجویی در فرزند جلوگیری شود.

۳-به اندازه بودن

هدف از تنبیه به رخ کشیدن قدرت والدین یا آسیب زدن به کودک نیست؛ هدف اصلاح رفتار اوست. بر اساس آموزه‌های دینی، تنبیه نباید از سه ضربه بیشتر باشد و در برخی روایات تا پنج و شش ضربه هم اجازه داده شده و از سوی دیگر نباید به­ گونه‌ای باشد که موجب سرخی یا کبودی بدن کودک بشود. همچنین قسمت­های حساس بدن مانند صورت و سر نباید در معرض تنبیه بدنی قرار بگیرد. از مجموع این روایات فهمیده می‌شود که تنبیه بدنی باید به­ گونه‌ای باشد که فرزند متوجه اوج ناراحتی ما و بزرگ بودن اشتباهش شود.

۴-در حضور دیگران نبودن

تنبیه بدنی نباید در حضور دیگران انجام شود که این موجب تحقیر و شکسته شدن شخصیت کودک می‌شود.

۵-ثبات

هرگاه از کودک رفتار ناشایست صادر شد، باید تنبیه شود. تنبیه نا منظم، در کودک نوعی حیرت و سرگردانی به وجود می‌آورد؛ او نمی‌داند که آیا این رفتار نادرست و مستحق تنبیه است یا درست و غیر­مستحق تنبیه و به همین امر از اثر تنبیه می‌کاهد.

۶-آماده کردن واسطه

در تنبیه نباید پدر و مادر هر دو به تنبیه فرزند خود بپردازند. پیش از اقدام به تنبیه والدین باید با یکدیگر هماهنگ باشند، به­ گونه‌ای که یکی از آن‌ها واسطه شود و از دیگری بخواهد تا از تنبیه صرف نظر کند و او این کار را مشروط به تعهد فرزند به ادای نماز بداند. اگر فرزند تعهد کرد، تنبیه لغو می‌شود؛ ولی اگر پافشاری کرد و تعهد نکرد، پس از اولین ضربه، واسطه جدی‌تر وارد شود و وساطت کند و تنبیه تمام شود.

زمان آخرین مطلب این کاربر: 1911روز قبل
يکشنبه 21/10/1393 - 17:33
رامین الهامی ( تعداد مطالب : 20040 ) ( تعداد نظرات : 2175 )

قال رسول الله - صلى الله علیه وآله -:


تحترقون تحترقون فاذا صلیتم الفجر غسلتها، ثم تحترقون تحترقون فاذا صلیتم الظهر غسلتها، ثم تحترقون تحترقون فاذا صلیتم العصر غسلتها، ثم تحترقون فاذا صلیتم المغرب غسلتها، ثم تحترقون فاذا صلیتم العشاء غسلتها، ثم تنامون فلایكتب علیكم حتى تغسلوا؛

اعمالتان ، شما را به دوزخ رهنمون مى سازد و گویى آتش شما را در بر گرفته است تا آن كه نماز بامداد را به جاى آورید و بدین گونه گناهان شما پاك مى گردد، پس گناهان باز شما را به دوزخ مى راند، تا آن كه نماز ظهر را به جاى آورید و بدین ترتیب گناهانتان را پاك كنید.باز ارتكاب گناهان شما را مستوجب آتش مى كند تا آن كه نماز عصر را به جاى آورید و گناهانتان را بدین صورت پاك كنید.و بدین ترتیب نماز مغرب گناهان عصر را مى زداید و نماز عشاء گناهان پیش از خود را پاك مى كند، سپس به خواب مى روید و تا آن گاه كه از خواب برخیزید بر شما گناهى نوشته نخواهد شد.


(مستدرك الوسائل ، ج 1، ص 183. بحارالانوار، ج 82، ص 224

زمان آخرین مطلب این کاربر: 742روز قبل
يکشنبه 21/10/1393 - 11:12
zeynab92 ( تعداد مطالب : 26 ) ( تعداد نظرات : 0 )
بسم الله الرحمن الرحیم
نماز مقبول و آثار آن
دراین نوشتار سعی داریم به آثار ی چند ازآثار فراوان فریضه نماز بپردازیم . بنظر شما نماز مقبول درگاه الهی چه آثاری دارد ؟ جواب این سوال در زیر بیان شده است .
نماز دارای آثار روحی معنوی ، جسمی، دنیوی اخروی و......فراوانی است كه در زیر به برخی از آن اشاره كوتاهی شده است .
نورانیت دل وروح :
كسى كه شرایط قبولى نماز را رعایت كند، چهره اش در عالم معنا و ملكوت هم چون خورشید مى‌درخشد و این درخشش را كسانى كه چشم باطن بین داشته باشند، در همین دنیا مى‌بینند. ممكن است امثال من و شما این درخشش را نبینیم، اما هستند كسانى كه چشم دلشان به آن عالم باز است و به محض نگاه كردن به چهره كسى متوجه مى‌شوند كه وى اهل معصیت است یا اهل عبادت. نورانیت دل و روح، یكى از آثار تكوینى عبادت است: فذلك یُشْرِقُ نورُهُ مِثْلَ الشَّمْسِ. خداوند ظلمت‌هاى زندگى را براى بنده‌اى كه نمازش را قبول كرده است، روشن مى‌سازد: اَجْعَلُ لَهُ فى الظُّلْمَةِ نوراً. خداوند در قرآن مى‌فرماید: یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اتَّقُوا اللّهَ وَ آمِنُوا بِرَسُولِهِ یُؤْتِكُمْ كِفْلَیْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ وَ یَجْعَلْ لَكُمْ نُوراً تَمْشُونَ بِهِ وَ یَغْفِرْ لَكُمْ وَ اللّهُ غَفُورٌ رَحِیمٌ؛1‌اى كسانى كه ایمان آوردید، اینك خداترس شوید و به رسولش نیز ایمان آورید تا از رحمتش شما را دو بهره نصیب گرداند و براى شما نورى قرار دهد كه بدان راه سپرید و بر شما ببخشاید و خدا بسیار آمرزنده و مهربان است.. 1
صفای درونی :
نماز بهترین عامل و قالبى است كه ذكر خداوند در آن تجلى مى یابد و باعث رشد، ثبات و دوام ذكر مى شود و انسان را از پلیدى ها و پلشتى ها بازمى دارد، خداوند فرمود: «...إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهى عَنِ الْفَحْشاءِ وَ الْمُنْكَرِ وَ لَذِكْرُ اللهِ أَكْبَرُ...؛ نماز [انسان را] از زشتى ها بازمى دارد و قطعاً یاد خدا بالاتر است2
همچنین مقام معظم رهبری میفرمایند : هرچه نماز گزاران متوجه وخاشع وذاكر بیشتر شوند، ظلمات، خودخواهیهاوخودكامگیهاو بد دلی ها وآزمندیها وتجاوزگریها وحسادتها و بدخواهیها كمتر می شود . 3
وامام خمینی(رح) نیز فرموده اند: نماز خوب فحشا ومنكر را از یك ملتی بیرون می كند . 4
انسان در دنیا خواه ناخواه با كسانى مواجه مى‌شود كه با برخوردهاى نابخردانه شان، صبر و تحمل را از انسان مى‌گیرند. بسیار مشكل است كه انسان بتواند در این شرایط خودش را كنترل نماید. اما خداوند به كسانى كه نمازشان را پذیرفته است، بردبارى و حلمى عطا مى‌فرماید كه در مقابل افراد نابخرد بتوانند خودشان را كنترل كنند: و فى الجَهالةِ حِلماً. خداوند مادامى كه ادامه حیات به نفع چنین بنده‌اى باشد، او را به وسیله فرشتگانش حفظ مى‌كند: اَكْلاَُهُ بِعزَّتى و اَسْتَحْفِظُهُ ملائكتى. و درخواست او را اجابت مى‌كند: یَدْعُونى فَأُلَبّیهِ و یَسأَلُنى فَاُعْطیهِ. چنین بنده‌اى هم چون گل‌ها و میوه‌هاى بهشتى كه هیچ گاه پژمرده و پوسیده نمى‌گردند، همیشه با طراوت و سرزنده است: فَمَثَلُ ذلك العبدِ عندى كمَثَلِ جَنّاتِ الفِردَوسِ لا یُسْبَقُ اَثْمارُها و لا تَتَغَیَّرُ عَنْ حالِها. تفسیر عقلانى این مطلب این است كه بنده آن چنان با آموزه‌هاى دینى خو گرفته است كه هیچ گاه این حالت او تغییر نخواهد كرد؛ یعنى این حالات در او ملكه شده و به صورت صفتى ثابت براى نفس و روحش درآمده است.5
تقرب به خدا:
یكی دیگر از فواید نماز مقبول این است كه انسان را به قرب می رساند، ویكی از علتهایی كه دستور داده شده كه شبانه روز پنج نوبت نماز به جا آورید ، به خاطر این است كه باهرنمازی میتوان به درگاه الهی نزدیك شویم واگر می خواهیم سریع به مقصور برسیم ، از طریق نماز كامل وواقعی میسر است. 6
امام كاظم (ع) می فرمایند: بهترین چیزی كه بنده بعد از شناخت خدابه وسیله ی آن به درگاه الهی تقرب پیدا می كند، نماز است . 7
پیامبراكرم (ص) نیز میفرمایند : همانا نماز خواندن وسیله ی نزدیكی مومن به خداست . 8
امام علی (ع) فرمودند: نماز، برترین تقرب است . 9
یادخدا:
بزرگترین عبادت ومهمترین پیوند با خالق هستی ونیز موثرترین راه برای فراموش نكردن یاد او ، نماز است .
خداوند متعال خطاب به حضرت موسى(علیه السلام)فرمود: «وَ أَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْرِی؛ و نماز را براى یاد من برپا دار».. 9
نماز فرد را به یاد خدا می اندازد، یادخدا به او نفس مطمئنه می دهد ونفس مطمئنه اورا به مقام بندگان خاص و بهشت جاویدان میرساند. نماز را برای اینكه به یاد من باشی به پای دار؛ زیرا نماز جزبرای یاد خدا نیست ، با اینكه مراد این است كه نماز رابه پای دار تا من هم در مدح وثنا به یادتو باشم . 10
(( اولین اثر عبادت كه انسان را به خدا نزدیك میكند تسلط برخود است . ازاینجا شما بفهمید كدام عبادت قبول است وكدام قبول نیست . عبادت بدون اینكه انسان را به خدا نزدیك كند عبادت نیست . یعنی باور نكنید كه انسان عبادت كند ولی به خدا نزدیك نشود وعبادتش را هم درست انجام داده باد، چنین چیزی محال است . عبادت ، مركب تقرب و نزدیك شدن به خداوند است . آن وقت عبادت بنده وجنابعالی قبول است كه ما را به خدا نزدیك كند . وباورنكنید كه انسان به خدا، این كانون لایتناهی هستی نزدیك بشود ولی بر بصیرت و ایمان وروشنایی اش افزوده نشود ، برقدرت وحیات واراده وتسلطش افزوده نشود . )) نماز برای این است كه بنده یادش نرود خدایی دارد ، نماز برای این است كه ما همیشه یادمان باشد كه بنده هستیم . یعنی چشم بینایی در بالای سر ما وجود دارد ، در قلب ما وجود دارد ، در تمام جهان وجود دارد . 11
پس یكی از آثار نماز این است كه همواره یاد خدا دردل وذهن بنده میماندوترمز او در برابر انجام گناه میشود . پیامبر فرمودند: نماز، نور مومن است، نماز نوری از خداوند است . 12
قبولی اعمال دیگر :
پیامبر خدا فرمودند: نماز ستون دین ونخستین عمل انسان است كه در آن می نگرند. پس اگر صحیح بود ، اعمالش را می بینند واگر صحیح نبود، بقیه كارهایش هم دیده نمیشود . 13
پوشاندن خطاها:
ابوایوب انصاری : پیامبر همواره می گفت : هرنماز، خطاهای پیش از خود را می زداید . 14
بازدارنده گناهان : امام صادق فرمودند:نماز بازدارنده ای الهی است،زیرا نمازگزار را تا آنگاه كه در نماز است از گناهان باز میدارد . خدای میفرماید: همانا نماز ازكار زشت وناپسند باز می دارد . 15
امام جعفر صادق : فرمودند: كسی كه دوست دارد بداند نمازش مورد قبول درگاه الهی واقع شده است یا نه، ببیند آیا نمازش اورا از زشتی ها وگناه بازداشته است یا خیر ؟ زیرا نمازش به همان مقدار كه او را از گناهان مانع شود مورد قبول درگاه خداوند قرار می گیرد . 16
امام خمینی فرمودند : اگر نماز ما بویی از عبودیت داشت، ثمره اش خاكساری وتواضع وفروتنی بود ، نه عجب وخودفروشی وكبر وافتخار، كه هریك برای هلاكت وشقاوت انسان سببی مستقل وموجبی منفرد است 17
نماز عامل رستگارى
نماز عامل فلاح و رستگارى است چرا نماز باعث فلاح و رستگارى مى شود؟ پاسخ این است كه دلبستگى هاى مادى، خود به خود نه فقط انسان را در رسیدن به سعادت یارى نمى رسانند، بلكه ممكن است سدّ راه وى شوند. البته اگر نیازمندى هاى مادى با انگیزه متعالى و الهى همراه گردند، باعث رسیدن به سعادت مى شوند. نیازمندى ها و تعلقات مادى از اوان طفولیت در انسان ظاهر مى شود و كودك پس از تولد با احساس گرسنگى میل خود به غذا را نشان مى دهد و از همین مرحله، دلبستگى به خوردنى ها در او پدید مى آید. البته رفته رفته این تعلقات فزونى مى گیرند و انسان به مرحله اى مى رسد كه دل بستگى به مقام، ریاست و شهرت دنیوى نیز در او پدید مى آید.یكى از محرّك هاى اصلى انسان براى تأمین خواسته ها و نیازهاى مادى، لذتى است كه براى انسان حاصل مى شود. چنین لذتى علاوه بر آنكه موقتى است، رنج و زحمت فراوانى را به انسان تحمیل مى كند؛ مثلا انسان با احساس گرسنگى به دنبال غذا مى رود؛ ولى با زحمت و تلاش غذا را به دست مى آورد و در هنگام خوردن غذا نیز، باید متحمل زحمت و رنج شود؛ او پس از سیر شدن نیز، احساس رخوت و سنگینى مى كند. لذّت وى منحصر به زمانى است كه اعصاب ویژه زبانْ مزه و طعم غذا را درك مى كنند. بنگرید كه انسان براى رفع این نیاز ضرورى بدن كه حیات وى در گرو آن است و اگر غذا نخورد مى میرد، چقدر تلاش مى كند، و در پرتو تلاش ها و زحمت هاى فراوانى كه متحمل مى شود، تنها لذتى موقتى برایش حاصل مى گردد. تأمین سایر تعلقات و نیازهاى مادى نیز، با رنج و تلاش فراوان همراه است و از لذت هاى محدود و زودگذرى برخوردارند.اكنون با توجه به اینكه هدف نهایى انسان قرب خداوند است و راه رسیدن به آن، توجه به خداوند و اطاعت از اوست، آیا صَرف عمر و انرژى براى رسیدن به خواسته هاى مادى و پرداختن به رقابت هاى سالم و غیر سالم دنیوى و مشكلات فراوان، باعث غفلت از خداوند و مانع دستیابى به قرب الهى نمى شود؟ در هر صورت ضرورت هاى زندگى مادى كه گریزى از آنها نیست، دست و پاى انسان را بسته اند و مانع حركت او به سوى كمال و قرب خداوند مى شوند. 18
نماز، عامل رهیدن از تعلقات مادى و غیر الهى
بهترین عاملى كه مى تواند انسان را از دام تعلقات مادى برهاند، یاد خداست، و بهترین جلوه یاد خدا در نماز تحقق مى یابد. بنابراین اگر گفته مى شود كه «نماز عامل فلاح و رستگارى است»؛ یعنى نماز مى تواند انسان را از آلودگى ها و تعلقات مادى و از اسارت شیطان و خواسته هاى حیوانى برهاند و او را به مسیر اصلى حیات انسانى كه همان مسیر تكامل معنوى انسانى است، هدایت كند..
پی نوشتها :
1- سوره حدید (57)، آیه 28
2- سوره عنكبوت آیه 45
3- مقام معظم رهبری- كتاب طنین ولایت - ص 174
4- امام خمینی - كتاب طنین ولایت - ص 170
5- پندهای امام صادق(علیه السلام) به ره‌جویان صادق مؤلف: آیت‌الله محمدتقی مصباح یزدی ص243
6- كتاب 550 اثار وبركات نماز - عباس عزیزی- ص37
7- تحف العقول- ص455
8- كنزالعنال- حدیث18907
9- سوره طه (20)،آیه 14.
10- غررالحكم- 1682
11- كتاب تفسیر ایات نماز - ص 248
12- شهید مرتضی مطهری -كتاب ازادی معنوی - فصل عبادت ودعا ص-66-67
13- مستدرك الوسائل - 3/92/3098نقل از لب اللباب
14- التهذیب 2/237/936
15- مسند ابن حنبل- 9/132/23562
16- التوحید 166/4
17- نورالثقلین -ج4- ص162
18- امام خمینی- كتاب آداب الصلوة- ص 48
19- پندهای امام صادق(علیه السلام) به ره‌جویان صادق مؤلف: آیت‌الله محمدتقی مصباح یزدی ص77-78
سیده اعظم الشریعه موسوی بهرام آبادی
کارشناسی مددکاری اجتماعی
زمان آخرین مطلب این کاربر: 2081روز قبل
شنبه 20/10/1393 - 21:56
bahaar88 ( تعداد مطالب : 38737 ) ( تعداد نظرات : 5230 )
زمان آخرین مطلب این کاربر: 1980روز قبل
شنبه 20/10/1393 - 12:20
bahaar88 ( تعداد مطالب : 38737 ) ( تعداد نظرات : 5230 )

نماز
زمان آخرین مطلب این کاربر: 1980روز قبل
شنبه 20/10/1393 - 12:17
bahaar88 ( تعداد مطالب : 38737 ) ( تعداد نظرات : 5230 )
زمان آخرین مطلب این کاربر: 1980روز قبل
شنبه 20/10/1393 - 12:16
bahaar88 ( تعداد مطالب : 38737 ) ( تعداد نظرات : 5230 )
داستانهای نماز

مستخفین به نماز

ملا محمد تقى برغانى قزوینى ، شهید محراب

1-  اهتمام على علیه السّلام به نمازاول وقت

بوستان ابوطلحه ، صدقه اى به خاطر حواس پرتى

امام رضا (ع ) و نماز اول وقت به جماعت

زمان آخرین مطلب این کاربر: 1980روز قبل
شنبه 20/10/1393 - 12:16
bahaar88 ( تعداد مطالب : 38737 ) ( تعداد نظرات : 5230 )
  • سخن در باره نماز 
زمان آخرین مطلب این کاربر: 1980روز قبل
شنبه 20/10/1393 - 12:16
bahaar88 ( تعداد مطالب : 38737 ) ( تعداد نظرات : 5230 )

واجبات نماز

واجبات نماز، یازده چیز است :


هفتم : ذکر

بعضى از واجبات نماز، رکن است و بعضى دیگر غیر رکن .
ارکان نماز
نیّت
قیام
تکبیرة الاحرام
رکوع
سجود (دو سجده )
غیر ارکان نماز
قرائت
ذکر
تشهد
سلام
ترتیب
موالات
فرق بین ارکان نماز و غیر ارکان
اگر انسان ارکان نماز را بجا نیاورد و یا اضافه کند، عمداً باشد یا اشتباهاً، نماز، باطل است ، ولى غیر ارکان را اگر اشتباهاً کم یا زیاد کند، نماز باطل نیست .
برچسب ها :
زمان آخرین مطلب این کاربر: 1980روز قبل
پنج شنبه 18/10/1393 - 11:9
  • تعداد رکورد ها : 664