mansoor43 ( تعداد مطالب : 1673 ) ( تعداد نظرات : 1254 )

 از مرام راد مردان شهید باید که درس آموختن

 تا جهـــان زیبا شود از بهــــر بــــــودن انجمن  

جان نثار  راه دیــــــن کردند و رفتند زین جهان 

 یاد شان با دل کنیم  هــــــم با مرام ، هم سخن 

فی البداهه: منصور مقدم 20/11/1394 

زمان آخرین مطلب این کاربر: 1235روز قبل
سه شنبه 20/11/1394 - 16:15
mansoor43 ( تعداد مطالب : 1673 ) ( تعداد نظرات : 1254 )

در طبیعت هر چه باشد با غـریزه همـــدم است


اصل حیوانی چنین است دور از درد و غم است


دور از وجــدان و اخـــلاق نکـــو  نــوع پـــــروری


خصلت حیوان همیـن است،دور مهـر آدم است


فی البداهه: منصور مقدم 14/11/1394

زمان آخرین مطلب این کاربر: 1235روز قبل
چهارشنبه 14/11/1394 - 16:8
mansoor43 ( تعداد مطالب : 1673 ) ( تعداد نظرات : 1254 )

 باز باران  است و جنش انقلاب

فجر نور است و پدید مهر ناب

همدلــــی باید که پاید این عزیز

 حفظ این مهر و یقین عین ثواب

 فی لبداهه: منصور مقدم 13/11/1394


زمان آخرین مطلب این کاربر: 1235روز قبل
سه شنبه 13/11/1394 - 17:57
mansoor43 ( تعداد مطالب : 1673 ) ( تعداد نظرات : 1254 )

قطع باران است چــرا ای نازنین

گفتمش غمین مباش یــــار غمین

لطف حق خواهدرسیدازغیب زود

گر که اهل دل شـــویم با دل یقین

فی البداهه: منصور مقدم 10/11/1394

زمان آخرین مطلب این کاربر: 1235روز قبل
شنبه 10/11/1394 - 17:28
mansoor43 ( تعداد مطالب : 1673 ) ( تعداد نظرات : 1254 )

 قدر بــــاید داشت تا روز دگر

دورسازی هر فراق و درد سر

قدر گر نشناس و جهل و عناد

بی گمان شر آیدت از این ثمر

فی البداهه : منصور مقدم 7/11/1394  

زمان آخرین مطلب این کاربر: 1235روز قبل
چهارشنبه 7/11/1394 - 15:38
mansoor43 ( تعداد مطالب : 1673 ) ( تعداد نظرات : 1254 )

نا امیدی از کریم لطف آن رب رحیــم

نی ز مسلـــــم  آن شیــــطان  رجیـم

چون ائمه شافعندو هم دعا عین کلید

گر نیکــــو باشیـــم  جنت مــی رسیم

فی البداهه: منصور مقدم 5/11/1394

زمان آخرین مطلب این کاربر: 1235روز قبل
دوشنبه 5/11/1394 - 15:41
mansoor43 ( تعداد مطالب : 1673 ) ( تعداد نظرات : 1254 )

نعمت ایــــــزد فراوان و سپاسش بی شمار

لیک کمتربین مردم هست شکری در شمار

شکر گر دارند مـــردم نعمتش افزون شود

فضل ورحمت نعمت  وافررسـد لیل و نهار

فی البداهه: منصور مقدم 4/11/1394

زمان آخرین مطلب این کاربر: 1235روز قبل
يکشنبه 4/11/1394 - 16:4
mansoor43 ( تعداد مطالب : 1673 ) ( تعداد نظرات : 1254 )

 گفتگو گر می کنی با مردم  نیکو سزاست

چون که حـــق گویند و حـــــق امر خداست

مؤمنان شیرین بیانند و دادن چون زهر مار

صحبت مؤمن شنو کن گفتگو با اهل راست

فی البداهه: منصور مقدم 30/10/1394 

زمان آخرین مطلب این کاربر: 1235روز قبل
چهارشنبه 30/10/1394 - 15:41
mansoor43 ( تعداد مطالب : 1673 ) ( تعداد نظرات : 1254 )

 ازبهر حفظ این وطن نقشی ز تار پود زن

  باغی  بکار از گل بــــه عــــالم عـود زن  

بایـــد تلاشی پایدار با علم دین با جان کنی

 گرددوطن چون گلستان کارکه آردسود زن 

فی البداهه :منصور مقدم 29/10/1394 

زمان آخرین مطلب این کاربر: 1235روز قبل
سه شنبه 29/10/1394 - 16:36
mansoor43 ( تعداد مطالب : 1673 ) ( تعداد نظرات : 1254 )

یاد بیضاء
یاد بیضاء می کنم وآن شاعر نیکو سرشت
جایگاهش بی گمان در آن جهان باغ بهشت
گفت از تربیت و شــــــــاخ وبُنی عین عسل
عین زارع در جهانی تخم نیکـی، پاک کشت

فی البداهه: منصور مقدم جونقانی

جـــونقان ماند به نیکی ای یلان /
جونقانی، جونقان آباد بادا هر زمان /
خوش بمانید و بخوانید این سخن /
مهد علم و دین یقین این جونقان/
فی البداهه . شاعر جونقانی منصور مقدم
چشمه های جونقان
صفا در جونقان با چشمـه سـاران / بقای این زمـین از لطف یــزدان/
چه خوش باشد كنار چشمه صالی/ هـــوای دلــكش فصــــل بـهاری/
عجب حوض قشنگی حوض ماهی/ چه آب دلنشین چه با صــفائـی /
همان آق چشمه باشد نزد ایـن ده/ زآبش زنـده گــردد جـان مـرده/
سراب است چشمه ای درباغ بكان/ همـان آب گــوارا پــر ورد جان/
زاسكندر نشانه چشمه ای هســت/ كه هرهشیارخوردآبش شده مست/
شمال جونقـان و چشـمـه بـلـبـل/ بهاران آب سـرشارش خـورد گل /
یـكــی چشـمـه بنـام كـربلا ئی / بـودنـامـش نمـایان هـر كـجا ئی/
گزم نامیده اند آن چشمه دیگر/ بــود آبــش مثال در و گـو هــر/
چه بوده از ازل این چشمه سـاران/ ز بــاران و ز بــاران و ز بــاران/
شاعرونویسنده: منصورمقدم جونقانی

زمان آخرین مطلب این کاربر: 1235روز قبل
يکشنبه 20/10/1394 - 17:28
  • تعداد رکورد ها : 6884