از امیر مؤمنان (علیه السلام): دو رکعت نماز بخوان ، در رکعت اول حمد وهزار بار توحید و در رکعت دوم حمد و یک بار توحید بعد تشهد بخوان و سلام بده و دعاى فرج بخوان و بگو:

(اى آن که چشم ها نتواندش دید و گمان ها نتوان او را یافت ، وصف گویانتوصیفش نتوانند کرد، و زمانها در او تغییرى نتواند داد، اى آن که ازحوادث نترسد، و طعم مرگ نچشد. اى آن که از فوت هراسى ندارد و گناهان بوىضررى نرساند، و آمرزش از او نکاهد، اى آن که وزن ذرات کوه هارا مى داند و بر گنجایش دریاها و عدد قطرات باران ، و برگ درختان ، و راهروى مورچه آگاه است ، آسمانى آسمان دیگر و ارضى ارض دیگر راو سطح دریا عمق دریا را و کوه اندوخته هاى درون خود را از نظر او نمى تواندبپوشاند، دیدگان خائن و نهفته هاىدل و آنچه شب بر آن ظلمت و روز بر آن پرتو افکند مى داند، از تو مسئلت مىکنم به اسم مخزون و مکنون در علم غیبت که اختصاص به خودت دارد واسمهایت را از آن برآورده اى ، که تو خدایى هستى که جز تو خدایى نیست ویکتاى بى شریکى ، و به اسمى از تو که چون تو را بدان خوانندجواب دهى ، و اگر از تو بدان سؤ ال کنند عطا کنى ، و به حق انبیاى مرسل تو وبه حق نگهداران عرش و به حق ملائکه مقرب تو و به حقجبرئیل و میکائیل و اسرافیل و عزرائیل ، و به حق محمد (صلى الله علیه و آلهو سلم) وآل او که بر محمد (صلى الله علیه و آله و سلم) و آل او درود فرستى ، و قسمتبهتر عمرم را در آخر قرار دهى و بهترین اعمالم را آخرین آنها قراردهى و از تو مغفرت و خشنودى تو را مسئلت مى کنم اى ارحم الراحمین).http://payegahnamaz.tebyan.net/weblog/payegahnamaz/default.aspx?DateArchive=&Query=&TopicID=0&PageIndex=1


برچسب ها : نمازهای مستحبی

منبع: کتاب مکارم الاخلاق، عبدالرحیم عقیقی بخشایشی