تعداد مطالب : 575
تعداد نظرات : 186
زمان آخرین مطلب : 3029روز قبل
بزرگترین مشكل ها در جایی نهفته است كه ما هرگز انتظارش را نداریم.((گوته))
پنج شنبه 3/4/1389 - 6:49
اگر هر روز راه را عوض كنی هرگز به مقصد نمی رسی.((بالانش))
پنج شنبه 3/4/1389 - 6:48
عیبهای دیگران را نباید با انگشت كثیف نشان داد.((مثل ایتالیائی))
پنج شنبه 3/4/1389 - 6:47
تنها یك راه برای خوشبختی وجود دارد؛ اینكه به روشی با خودتان و دیگران ارتباط برقرار كنید كه برای شما، توانایی، شادمانی، خودباوری، شایستگی و توانمندی به همراه داشته باشد.((آنتونی رابینز))
سه شنبه 18/3/1389 - 4:53
چنانچه به راستی خواهان آن باشید كه به خودباوری و بی‌گمانی راستین برسید، بی‌شك راه آن را خواهید یافت.((آنتونی رابینز))
سه شنبه 18/3/1389 - 4:52
برترین ویژگی بشری، مردانگی است.((چارلز دیكنز))
سه شنبه 18/3/1389 - 4:51
گذشته، آینده، عظمت و عشق – اگر آنها از تو تهی هستند تو خود از آنها تهی هستی.((والت ویتمن))
سه شنبه 18/3/1389 - 4:51
آوایی كه از ژرفای وجودمان می شنویم، روح امیدوار را ناامید نخواهد كرد.((ویلیام شكسپیر))
سه شنبه 18/3/1389 - 4:50
عشق این توانایی را می دهد كه بگویید پوزش می خوا هم.((كن بلانچارد))
سه شنبه 18/3/1389 - 4:49
فضیلت شرط سعادت است و شرارت یا گناه نتیجه حساب نادرست است.((جورج سارتن))
سه شنبه 18/3/1389 - 4:48