تعداد مطالب : 575
تعداد نظرات : 186
زمان آخرین مطلب : 3029روز قبل
نكته
كي فرق آدم و انسان و بشر را ميداند؟
فقط آدم آدمه
آدم بشر هم هست
بشر هم ميتونه آدم باشه هم انسان
همه ي انسانها بشرند
همه ي بشرها انسان نيستند
آدم هم بشره هم انسان
تنها بشري كه هم ادمه هم انسان آدمه
همه ي بشرها ادم نيستند
همه ي بشرها ميتونند انسان بشوند
آدم اولين بشري بود كه انسان شد
حالا فرقشونو فهميديد!!
^^^^^^^^^^درفش بنفش^^^^^^^^^^^^^^^
چهارشنبه 25/9/1383 - 20:50

طرفداراي خانوم نيكي كريمي نظر بدن
دوشنبه 23/9/1383 - 23:18
گفتم كي ام دهان و لبت كامران كنند
گفتا به چشم هر چه تو گويي چنان كنند


^^^^^^^^^^درفش بنفش^^^^^^^^^^^^^^^
جمعه 13/9/1383 - 1:47
آخه مطالب من چه عيبي دارند كه نمايش داده نمي شوند
آقا يا خانوم مسول مرا درياب؟
پنج شنبه 12/9/1383 - 2:29
كجايي؟؟؟؟ درفش بنفش ^ ^ ^ ^ ...............احسان
پنج شنبه 12/9/1383 - 0:52
سوال اگه يه روز عشقتون بذاره بره ديگه نياد چيكار ميكنيد؟ درفش بنفش . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . احسان
چهارشنبه 11/9/1383 - 23:48
:
دل مي رود زدستم صاحب دلان خدا را
..
.
.
.

درفش بنفش
چهارشنبه 11/9/1383 - 23:31
كي از رنگ بنفش خوشش مياد خيلي افسانه اي است مگه نه!! .......بنفش
چهارشنبه 11/9/1383 - 23:18
درفش بنفشم
چهارشنبه 11/9/1383 - 22:16

با سلام

ده هزار تومنی هم جدیدا اومده

کسی تا حالا دیده؟

پنج شنبه 3/4/1389 - 6:50