• مشکی
 • سفید
 • سبز
 • آبی
 • قرمز
 • نارنجی
 • بنفش
 • طلایی
عضویت در خبرنامه
     • سيب سرخ براي دست چلاق خوب است؟!
     • سيب مرا خوردي تا قيامت ابريشم پس بده!
     • سيبي که بالا ميرود تا پائين بياد هزار تا چرخ مي خورد!
     • سيلي نقد به از حلواي نسيه!
     • سيم (نقره) بخيل وقتي از خاک در مي آيد که (خودش) در خاک باشد.
     • سيمرغ دگر است و سي مرغ دگر.
     • سيمرغ: پرنده ايست افسانه اي و اساطيري که گويند در پشت کوه قاف زندگي مي کند.