تعداد مطالب : 575
تعداد نظرات : 186
زمان آخرین مطلب : 3029روز قبل
حافظ سخن بگوي كه در صفحه ي جهان اين نقش ماند از قلمت يادگار عمر
دوشنبه 12/11/1383 - 23:50

***
***
***
ماشينو نگا!!!!
*
*
دوشنبه 12/11/1383 - 23:48
دهه ي فجر مبارك
دوشنبه 12/11/1383 - 21:26
في الجمله اعتماد مكن بر ثبات دهر
كه اين كار خانه ايست كه تغيير ميكند
دوشنبه 12/11/1383 - 21:14

*
*
*
اين عكس چه فيلميه؟
**
**
**
يکشنبه 11/11/1383 - 0:13

*
*
*
كي ميدونه اينجا كجاست؟؟؟؟؟
شنبه 10/11/1383 - 21:2

*
**
*
بگو ما هم بخنديم!!!!!
شنبه 10/11/1383 - 20:57

ا مين حيايي خيلي با حاله مگه نه؟
پنج شنبه 8/11/1383 - 2:0
نكته
واژه ي انسان عربيه
واژه ي بشر هم عربيه
واژه ي آدم هم عربيه
حالا ما ايرانيان فارسي زبان قبلا به جاي اين كلمه از چه واژه اي استفاده ميكرديم

.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.جواب..................................................................هومن!
سه شنبه 1/10/1383 - 17:20


قشنگه مگه نه
سه شنبه 1/10/1383 - 17:15