تعداد مطالب : 104
تعداد نظرات : 94
زمان آخرین مطلب : 2912روز قبل

ای عشق

بیا دنیا بسازیم

نه با دنیا بسازیم...

يکشنبه 18/6/1386 - 16:28

عشق یعنی اینکه ما باور کنیم

یک دل دیگر ارادتمند ماست...

يکشنبه 18/6/1386 - 16:24

دوستی

بسته ی پیچیده به ربانها نیست که کسی روز تولد به کسی هدیه کند...

يکشنبه 18/6/1386 - 16:12
سعی کن خالق شرایط باشی نه مخلوق انها...
يکشنبه 18/6/1386 - 16:10

به تماشا سوگند و به اغاز کلام

که اگر باز ایی

چشم من فرش قدمهای تو است....

يکشنبه 18/6/1386 - 16:3

تبریک به همه ی استقلالی های گل. انشا ا... همیشه شاد باشید.

برد خوبی بود.

پنج شنبه 15/6/1386 - 19:5

دنیا مثه بازی گل یا پوچه

با تو گله. بی تو پوچه....

سه شنبه 13/6/1386 - 8:35

و عشق صدای فاصله هاست

صدای فاصله هایی که غرق ابهامند.....

سه شنبه 13/6/1386 - 8:31

عشق یعنی اینکه ما باور کنیم

یک دل دیگر ارادتمند ماست...

سه شنبه 13/6/1386 - 8:28

بزرگترین معضل فکری کودکان:

چرا کایکو دستمال قدرتش رو توی جیبش نمی ذاشت؟؟؟؟

دوشنبه 12/6/1386 - 19:40