• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
تعداد مطالب : 484
تعداد نظرات : 241
زمان آخرین مطلب : 3738روز قبل

 

 

 

 

 

 

 

 

يکشنبه 26/7/1388 - 19:31

Traditional Persian outdoor teahouse

 

Saayeh khosh - southern Iran

 

Sobatan Village - Ardebil

 

 

يکشنبه 26/7/1388 - 19:22

Margoon waterfall - Fars

 

Outskirts of Shiraz - Iran

 

Oroumieh Lake - N.W. Iran

 

Ramsar - Northern Iran

Village of Roodbarak - Norhtern Iran

 

White Bridge - Ahwaz, South-Western Iran

يکشنبه 26/7/1388 - 19:19

Mansion in Mazanderan - Northern Iran

 

Parandegan   Park in Isfahan

 

A serene Lake in Guilan, Northern Iran

 

Latian Lake near Tehran

 

 

يکشنبه 26/7/1388 - 19:13

Chehel Sotoun Palace Pavilion - Isfahan

 

Aali Qaapou - Isfahan , Iran

 

Lahijan - Guilan Province , Iran

 

Asalem - Khalkhal - Northern Iran

 

Niasar - Kashan , Iran

يکشنبه 26/7/1388 - 19:10

Winter night in Isfahan

 

Baghe Shazdeh - Kerman , Iran

 

Waterfalls near Shiraz - Iran

 

 

Oroomieh Lake - North-Western Iran

 

 

يکشنبه 26/7/1388 - 18:40

Izeh - South-Western Iran

 

 

 

Layalestan - Gilan, Northern Iran

 

 

Bagh-e Eram Palace & Gardens - Shiraz

Cottage in northern Iran

 

 

 

يکشنبه 26/7/1388 - 18:36

 

 

 

يکشنبه 26/7/1388 - 18:28

در یک مهمانی خانم ژولی پایش به سنگی خورد
وبا پشقاب غذا در دستش به زمین خورد، علت زمین
خوردنش کفش جدید ش بود که هنوز به آن عادت نکرده بود.
دوستان کمک کرده و او را از زمین بلند و بر نیمکتی
نشاندند و جویای حالش شدند.جواب داد حالش خوب است وناراحتی ندارد.
مهماندار پشقاب جدیدی با غذا به ایشان داد....
خانم ژولی بعد از ظهر خوبی را به اتفاق دوستانش گذراند
و بسیار راضی به اتفاق همسرش به خانه برگشت..
 

چند ساعت بعد همسر ژولی به دوستانی که در
مهمانی بودند تلفن کرد و اطلاع داد که
ژولی را به بیمارستان برده اند.
خانم ژولی در ساعت 18 همان روز در بیمارستان
فوت کرد و پزشگان علت مرک را سکته مغزی

A..V.C (Accident vasculaire cébral)

تشخیص دادند..
 

یک متخصص اعصاب (نرولوگ ) می گوید:
بعد از یک ضربه مغزی که منجر به خون ریزی
رگی در ناحیه مغز شده،اگر شخص ضربه دیده را
در زمانی کمتر از سه ساعت به بیمارستان برسانند
امکان بر طرف کردن حادثه و نجات شخص بسیار
زیاد است. ولی همواره باید قادر به تشخیص حادثه
بود و این عمل بسیار ساده است.

 
پزشک متخصص می گوید مهمترین وظیفه تشخیص
حادثه خون ریزی مغزی است و بعد از تشخیص و قبل از
سه ساعت باید شخص را به پزشک  رساند.

 
متخصص می گوید یک شاهد حادثه با آشنا بودن به علائم خون ریزی مغزی می تواند با سه سئوال ساده از مریض به سهولت او را نجات دهد.اگر در آن گاردن پارتی یک نفر سئوالهای زیر را از ژولی کرده بود حتما" ژولی زیبا و جوان اکنون زنده بود..
 
1 ــ از بیمار یا شخص ضربه مغزی خورده بخواهید به خندد.

2 ــ از بیمار یا شخص ضربه خورده بخواهید دو دستش را بالا نگه دارد.

3 ــ از بیمار یا شخص ضربه خورده بخواهید یک جمله ساده را تکرار کند.
مثلا" بگوید خورشید در آسمان بسیار خوب می درخشد. 
 

اگر بیمار یا شخص ضربه خورده قادر به انجام یکی از این کارها نباشد باید فوری اورژانس را خبر کرده و بیمار را به بیمارستان منتقل کرده و به مسئول مربوطه عدم اجرای یک یا چند اعمال فوق را اطلاع داده تا ایشان پزشک را در جریان گذارد.

دوشنبه 20/7/1388 - 21:29

 

بزرگترین مرکز خرید دنیا در چین

 

بزرگترین معبد کاتولیکای دنیا در ساحل عاج

 

بزرگترین مسجد دنیا در پاکستان

 

بزرگترین هواپیمای ایرباس دنیا

دوشنبه 20/7/1388 - 16:54
مورد توجه ترین های هفته اخیر
فعالترین ها در ماه گذشته
(0)فعالان 24 ساعت گذشته