تعداد مطالب : 101
تعداد نظرات : 28
زمان آخرین مطلب : 3071روز قبل

دل مــــا بدور رویت زچمن فـــــراغ دارد

که چو سروپای بندست وچولاله داغدارد

یامهدی( عج )

يکشنبه 13/8/1386 - 22:27