تعداد مطالب : 104
تعداد نظرات : 94
زمان آخرین مطلب : 2910روز قبل

ما از ان پاک دلانیم که به دل کینه نداریم

یک شهر پر از دشمن و یک یار نداریم

سه شنبه 6/6/1386 - 14:5

کنم هر شب دعایی کز دلم بیرون رود مهرت

ولی اهسته تر گویم خدایا بی اثر باشد

دوشنبه 5/6/1386 - 13:26

هر که در سینه دلی داشت به دلداری داد

دل نفرین شده ی ماست که تنهاست هنوز

گر چه رفتی ز برم حسرت روی تو نرفت

در این خانه به امید تو باز است هنوز

دوشنبه 5/6/1386 - 13:18

من یه ماهیه کوچیک تو تنگ دل تو هستم مواظب دلت باش چون اگه بشکنه من میمیرم

 

دوشنبه 5/6/1386 - 12:55