• مشکی
 • سفید
 • سبز
 • آبی
 • قرمز
 • نارنجی
 • بنفش
 • طلایی
عضویت در خبرنامه
     • سخن خودت را کجا شنيدي؟ آنجا که حرف مردم را شنيدي!
     • سخن تلخ از دل تلخ برمي خيزد.
     • سر بريده سخن نمي گويد!
     • سر بزرگ را بلاي بزرگ باشد!
     • سر بشکند در کلاه، دست بشکند در آستين!
     • سر بي گناه، پاي دار مي رود اما بالاي دار نمي رود!
     • سر بي خيال فقط در گور ميسر است.
     • سر پيري و معرکه گيري؟!
     • سر تراشي را از سر کچل مي خواهد ياد بگيرد!
     • سر را با پنبه مي برد!