haji bina ( تعداد مطالب : 10350 ) ( تعداد نظرات : 586 )

زمان آخرین مطلب این کاربر: 5ساعت و 44دقيقه قبل
شنبه 29/4/1398 - 1:15
haji bina ( تعداد مطالب : 10350 ) ( تعداد نظرات : 586 )

زمان آخرین مطلب این کاربر: 5ساعت و 44دقيقه قبل
شنبه 29/4/1398 - 1:13
haji bina ( تعداد مطالب : 10350 ) ( تعداد نظرات : 586 )

زمان آخرین مطلب این کاربر: 5ساعت و 44دقيقه قبل
شنبه 29/4/1398 - 1:8
haji bina ( تعداد مطالب : 10350 ) ( تعداد نظرات : 586 )

زمان آخرین مطلب این کاربر: 5ساعت و 44دقيقه قبل
شنبه 29/4/1398 - 1:6
haji bina ( تعداد مطالب : 10350 ) ( تعداد نظرات : 586 )

زمان آخرین مطلب این کاربر: 5ساعت و 44دقيقه قبل
شنبه 29/4/1398 - 1:3
haji bina ( تعداد مطالب : 10350 ) ( تعداد نظرات : 586 )

سخن سردبیر

شاه ملعون پس از فرار و بازگشتش در سال 32 بدنبال تغییرات در ایران بود.و برای این منظور دو گروه قوی و قدرتمند را هدف خویش قرار داد: روحانیت وخانواده های سنتی و اشرافی. و برای این منظور با کمک آمریکا انقلاب سفید را طرح ریزی کرد.تا قدرت نفوذ مالکان و کشاورزان را بشکند .

همینطور شاه با نفوذ در دانشگاه ها سعی میکرد تا طبقه

روشنفکر و گشته مرده غرب را پدید آورده تا در آینده از او و نظرات غربگرایانه اش و تاج و تختش دفاع کند و ابزاری برای ترویج بیحابی و برهنگی در جامعه باشند

از طرفندهای شاه برای توسعه بیحابی درجامعه آن بود که به مقامات توصیه کرده بود تا در مراسم با همسران خود بیحجاب ظاهر شوند.تا مردم را به بیحجاب شدن ترغیب نمایند.

شاه در ارتباط با اسرائیل و امریکا گوش بفرمان و غلام حلقه بگوش انها بود.

و در اینراه مصونیتهایی نیز برای آنها در نظر میگرفت.

که برای مردم و بخصوص حضرت امام خمینی(ره) چنین امری غیرقابل قبول بود.و در رابطه با اعمال فساد انگیز رژیم شاه . امام خمینی بر سر رژیم شاه فریادش را بلند کردو پس از سخنرانی پرشور امام.رژیم ایشان را دستگیر کرد

ابتدا قصد داشتند که امام را از میان بردارند.اما پس از

آنکه علما و مراجع از امام حمایت کردند.و رأی به مرجعیت ایشان دادند. امام خمینی را به ترکیه تبعید کردند.

در قیام 15 خرداد عده کثیری ، در سراسر ایران بدست مزدوران شاه خائن .شهید شدند.که به این خاطر امام خمینی 15 خرداد را برای همیشه .عزای عمومی اعلام فرمودند. یاد و خاطره شهدای 15 خرداد گرامی باد و راه همه این عزیزان قویتر و پر صلابتر از همیشه . ادامه خواهد داشت.

زمان آخرین مطلب این کاربر: 5ساعت و 44دقيقه قبل
شنبه 29/4/1398 - 1:1
haji bina ( تعداد مطالب : 10350 ) ( تعداد نظرات : 586 )

حضرت علی علیه السلام میفرمایند:

گشایش در مال از نعمتهاست و

برتر از گشایش در مال؛

تندرستی است و

برتر از تندرستی

، دل را پاک نگاه داشتن است.

«تحف الغقول ص343»

زمان آخرین مطلب این کاربر: 5ساعت و 44دقيقه قبل
شنبه 29/4/1398 - 0:57
haji bina ( تعداد مطالب : 10350 ) ( تعداد نظرات : 586 )

زمان آخرین مطلب این کاربر: 5ساعت و 44دقيقه قبل
شنبه 29/4/1398 - 0:55
haji bina ( تعداد مطالب : 10350 ) ( تعداد نظرات : 586 )

زمان آخرین مطلب این کاربر: 5ساعت و 44دقيقه قبل
شنبه 29/4/1398 - 0:49
haji bina ( تعداد مطالب : 10350 ) ( تعداد نظرات : 586 )

حضرت علی علیه السلام میفرمایند:

مردم:

به فرمانروایان خود شبیه ترند؛

تا به پدران خود.

«تحف العقول ص355»

زمان آخرین مطلب این کاربر: 5ساعت و 44دقيقه قبل
شنبه 29/4/1398 - 0:47
  • تعداد رکورد ها : 647574