abbaszadegan ( تعداد مطالب : 13101 ) ( تعداد نظرات : 48 )


رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران پژوهش ها و گزارش های تحلیلی را نیاز جدی مدیریت شهری و بخصوص کمیسیون ها و حوزه های تخصصی شورا و شهرداری تهران عنوان کرد.
محمد سالاری در جلسه خود با رئیس و معاونان مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران ضمن تقدیر از به کارگیری تمام ظرفیت های مجموعه مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران در حل مسایل شهری با بیان این مطلب افزود: برنامه ریزی بر مبنای اقتضائات زمانی و مکانی، الزامات، محدودیت ها و ظرفیت های به وجود آمده، مولفه های اصلی تدوین خط مشی این سازمان هستند و مرکز مطالعات باید در انجام پژوهش ها و تهیه گزارش ها این موارد را مورد توجه قرار دهد.
وی با اشاره به اولویت های مدیریت شهری در این دوره، اولویت کیفی سازی، بخصوص در حوزه شهرسازی دانست و اثرات این رویکرد در ارتقای کیفی فضاهای شهری، تامین سرانه ها و حتی درآمدزایی برای شهرداری را یکی از خروجی ها اجرایی این طرح در بسیاری از محلات شهر تهران برشمردند و ادامه داد: یکی از موضوعاتی که اکنون برای تصمیم گیری ها در حوزه شهری باید به آن توجه بیشتری شود، ارائه پژوهش ها و گزارش های تحلیلی است. در جلساتی که با دوستان سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران نیز داشتم نیز به این موضوع اشاره کرده ام به رغم ظرفیت های خوبی که این سازمان در شهرداری تهران دارد، اما هر زمان که نیاز به گزارش های تحلیلی برای تصمیم گیری داریم خیلی نمی توانیم دریافتی از این مجموعه داشته باشیم.
رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران با تاکید بر ضرورت نیاز به گزارش تحلیلی یادآور شد: بعد از گذشت سال ها از اجرای طرح جامع و تفصیلی شهر تهران باید با صراحت اعلام کنیم روند توسعه آینده و آتی شهر به چه سمت و سویی باشد به عنوان مثال جمعیت پذیری و یا میزان بارگذاری ها در کدام مناطق بیشتر شده و تاثیرات آن در سرانه های خدماتی اکنون چگونه است؟ یا اینکه در نهایتا کیفیت زندگی در مناطق و محلات مختلف اکنون به در چه وضعیتی است و برای حل مشکلات محلات باید به چه شاخص هایی توجه کنیم و چه برنامه هایی را عملیاتی کنیم.
وی اضافه کرد: تمام این بررسی ها در صورتی که گزارش های تحلیلی در این زمینه وجود داشته باشد، میسر خواهد بود.
سالاری بیان کرد: همچنین طرح تفصیلی که قرار بوده در طول عملیاتی و اجرایی شدن منعطف باشد، ما باید در گذر زمان از این ظرفیت انعطاف پذیری بتوانیم در تصمیم گیری ها استفاده کنیم و براساس بازخوردی که از پایش و ارزیابی مبتنی بر پژوهش و گزارش های تحلیلی به دست می آوریم نسبت به تغییرات در مفاد طرح تفصیلی و تغییر میزان بارگذاری بهره ببریم. اما متاسفانه از این مسائل تنها در بازدیدهای منطقه ای و گزارش هایی که شهرداران، مدیران و شورایاری ها ارائه می دهند، میزان تاثیرگذاری این قوانین را متوجه می شویم. این در حالی است که به نظر می رسد مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران و سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری با آن ظرفیت های که دارند باید بتوانند گزارش های تحلیلی درباره موضوعات شهری در اختیار شورای شهر قرار دهند تا ما بر مبنای آن بتوانیم تصمیم گیری درستی داشته باشیم.
وی ضمن تاکید بر ضرورت عبور از برنامه ریزی های بلند مدت و سلب در کشور و مدیریت های شهری گفت: کشورهای توسعه یافته بیش از نیم قرن است به سمت برنامه ریزی های منعطف و غلتان و اقتضایی روی آورده اند و این در حالی است که کشور ما همچنان در مدار تهیه و تصویب برنامه های بلند مدت تصمیم می گیرد و این اشتباه استراتژیک است.
محمد سالاری افزود: در زمان تصویب و تدوین برنامه توسعه سوم شهر تهران را تصویب می کردیم بارها به اعضای شورای شهر اعلام کردم درست است که شهر تهران نیاز به یک برنامه 5 ساله دارد که به عنوان یک قانون فرا دست از آن استفاده شود. اما اگر این برنامه 5 ساله چه در سطح ملی و چه در سطح محله ای اگر به نتیجه نمی رسند به این دلیل است که در فرآیند تدوین، حسابرسی مالی به منظور تعیین میزان بودجه لازم برای اجرای مفاد برنامه ها انجام نمی شوند و یا میزان تحقق پذیری آن بر اساس قوانین فرادست و الزاماتی که در این زمینه وجود دارد زیاد مورد توجه و بررسی قرار نمی گیرد به همین دلیل است که غالب این برنامه ها به صورت آرمانگرایانه تدوین می شود.
وی در همین خصوص افزود: به عنوان مثال در برنامه سوم توسعه شهر تهران به رغم اینکه برنامه ای جامع بوده و به مسائل کلیدی تاکید دارد اما اینکه ما به چه میزان بودجه ریزی نیاز داریم و اینکه آیا براساس اسناد فرا دست امکان تحقق این برنامه ها وجود دارد، یا خیر؛ هیچ وقت توجه نمی شود بعضا شاهد این مساله هستیم در فرایند اجرا نیز مدیران شهری بخش هایی از این برنامه ها را که خود فکر می کنند مناسب است و مورد علاقه آنهاست انجام دهند و به این ترتیب کلیت برنامه به انحراف می رود.
این عضو شورای شهر تهران ادامه داد: بارها اعلام کرد که باید در کنار برنامه 5 ساله توسعه شهر تهران به یک برنامه اولویت محور و تحقق پذیر از همان ابتدای این دوره تدوین می کردیم. اکنون با توجه به شرایط منابع درآمدی که در شهر تهران با آن روبه رو هستیم و بدهی هایی که از سال های گذشته وجود دارد محدودیت هایی برای تامین منابع در شهرداری تهران وجود دارد. به هر حال بخش های درآمدزای طرح تفصیلی هزینه شده از همه مهمتر اینکه امروز دیگر کسی به دنبال اجرای پروژه های بزرگ مقیاس مانند ساخت مال و مگامال در شهر تهران نیست چرا که در سال های گذشته بیش از اندازه کافی ساخته شده است. همچنین مدیریت شهری در دوره های گذشته بیش از حد از املاک و اراضی شهر تهران به عنوان دارایی استفاده کرده و به فروش رسانده است لذا بحث من این بود که باید براساس نیازی که محلات و مناطق شهر تهران دارند، یک برنامه اولویت محور و تحقق پذیری آن هم مبتنی بر نیازهای محلات و مناطق تدوین کنیم که اسناد فرادست امکان اجرای کامل آن را به ما بدهند. البته اکنون بعد ازدوسال شورا و شهرداری نسبت به این مهم تفاهم کردند که امیدواریم شهرداری تهران همه ظرفیت خود را در اجرای این برنامه اولویت محور و تحقق پذیر و 1000 پروژه محله ای مصوب به کار گیرد.
وی با بیان اینکه در یک سال گذشته در مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران مطالعات خوب و تاثیرگذاری در حال انجام است، یادآور شد: اما باید فرصت زمانی اجرای این مطالعات را نیز در نظر گرفت تا مدیران در آینده بتوانند این موضوعات را پیش ببرند. اگر ما رویکرد دوره پنجم شورای شهر تهران و همچین نگاه این دوره مدیریت شهری و مرکز مطالعات را تغییر نحوه اداره شهر تهران از کمی سازی به سوی کیفی سازی می دانیم، در شهر باید این کیفی سازی برای عموم جامعه شهری خروجی ملموسی داشته باشد. این در حالی است که می دانیم خروجی و نتایج در کیفی سازی در یک پروسه میان مدت و بلند مدت قابل رویت است و اما در همین مدت زمان باقی مانده بخش قابل توجهی از پژوهش ها و گزارشات ارائه شده در جلسه امروز با مدیران این مرکز قابلیت تحقیق دارد مشروط بر اینکه تمامی ظرفیت مرکز و همراهی های مدیریت شهری به این محورها معطوف گردد.
محمد سالاری با تاکید مجدد بر اینکه پژوهش هایی که در مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران انجام می شود، بخش زیادی از آن در یک بازده زمانی میان مدت و کوتاه مدت و در همین دوره باید به نتیجه برسد، گفت: این کار باعث می شود تا آیندگان و جامعه شهری رویکرد و استراتژی مبتنی بر کیفی سازی و ارتقاء کیفیت توسط مجموعه مدیریت شهری را بصورت عینی مشاهده نمایند و از آیندگان نیز آن ها را مطالبه کنند.
وی افزود: خوشبختانه نگاه شهردار تهران مطالعاتی است و دکتر حناچی می تواند در مدت زمان باقی مانده اگر با شورای شهر تهران همراهی کند کارنامه خوبی را از خود به یادگار بگذارد به این دلیل که مبنای فکری ایشان پژوهش محور و کیفی سازی و توجه به هویت شهر است.

زمان آخرین مطلب این کاربر: 4ساعت و 42دقيقه قبل
دوشنبه 13/5/1399 - 17:31
abbaszadegan ( تعداد مطالب : 13101 ) ( تعداد نظرات : 48 )


معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری منطقه 4 تهران از توزیع مخازن پسماند خشک در ادارات، سازمان ها و مجتمع های مسکونی خبر داد و گفت: آموزش تفیک زباله ها از مبدا و آموزش شهروندان از مهمترین اقدامات منطقه 4 در ادارات، سازمان ها و مجتمع های مسکونی است.
به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه 4 ، "حمیدرضا فرخی" در این باره گفت: به منظور افزایش سطح مشارکت مردمی به ویژه کارکنان سازمان ها و ادارات و نیز ترویج فرهنگ تفکیک زباله از مبدا از ابتدای سال جاری تاکنون حدود 110 مخزن زباله و کارتن پلاست مخازن 120 لیتری، 240 لیتری، 1100 لیتری و تعدادی کیسه های زیست تجزیه پذیر در مجتمع های مسکونی، ساختمان های تجاری و سازمانها توزیع شد.
معاون خدمات شهری با بیان اینکه این طرح ابتدا از ساختمان های شهرداری آغاز شد، گفت: توزیع حدود 1320 مخزن کارتن پلاست به ادارات سطح منطقه و توزیع حدود 1560 مخزن در ادارات و ساختمان های وابسته به شهرداری ازجمله سرای محلات از اقدامات چند ماه گذشته به شمار می رود.
فرخی با اشاره به نقش بالای آموزش شهروندی در کاهش زباله های تولیدی است، خاطرنشان کرد: آموزش اصناف، شهروندان و دانش آموزان از جمله اقداماتی است که با هدف كاهش تولید زباله و تفكیك زباله از مبدأ در دستور کار قرار دارد.
معاون خدمات شهری در پایان گفت: متاسفانه به علت شیوع ویروس کرونا امروزه آموزش چهره به چهره به افراد میسر نبوده و مدیریت شهری با استفاده از آموزش های مجازی و توزیع بروشور و نصب بنرهای آموزشی این دغدغه را سامان بخشیده است.

زمان آخرین مطلب این کاربر: 4ساعت و 42دقيقه قبل
دوشنبه 13/5/1399 - 17:20
abbaszadegan ( تعداد مطالب : 13101 ) ( تعداد نظرات : 48 )

‍ 

 معاون خدمات شهری شهرداری تهران گفت: به دنبال ضرورت ایجاد داشبورد مدیریتی برای این معاونت، این پروژه در اداره کل برنامه ریزی و توسعه شهری تعریف و هم اکنون پس از راه اندازی ، آماده بهره برداری است.

 به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل معاونت خدمات شهری شهرداری تهران، مجتبی یزدانی با اعلام این مطلب گفت: با بهره برداری از پروژه های فناوری اطلاعات در سطح سازمان ها و شرکت های این حوزه و فراهم نمودن بستر اطلاعاتی مناسب ، از ابتدای سال جاری کار روی پروژه راه اندازی داشبورد مدیریتی آغاز شد و این سیستم هم اکنون آماده بهره برداری می باشد.

 یزدانی در ادامه افزود: این داشبورد مدیریتی در واقع یک سامانه اطلاع رسانی آنلاین و آفلاین است که مدیران ارشد در لحظه می‌توانند آخرین شاخص‌های مدیریتی شهر و شهرداری را مشاهده کنند و در واقع تسهیل گر بستر تصمیم گیری برای مدیران خواهد بود.

 وی در خصوص اهمیت و لزوم استفاده از ابزارهای فناورانه نظیر داشبوردهای مدیریتی برای مدیران ارشد در شهرداری گفت: از آنجا که دامنه وظایف در شهرداری بسیار گسترده است و خدمات مختلفی توسط این نهاد به شهروندان ارایه می شود، فرایند تصمیم گیری برای مدیران امر پیچیده ای است و وجود سامانه ای مانند داشبورد مدیریتی کمک می کند تا شاخص های مشخص و مدونی برای طبقه بندی و سنجش آمار و اطلاعات ایجاد شود.

 یزدانی تاکید کرد: با کمک این ابزار فرآیند جمع آوری، پردازش و ارائه گزارشات آماری مکانیزه می شود و امکان مدیریت متوازن و نظام مند در کلیه حوزه ها ایجاد می شود.

 به گفته یزدانی مزیت این اتفاق، تسهیل در امر تصمیم گیری های کلان و استفاده از شاخص های مختلف در مدیریت خدمات شهری تهران است.

 وی با بیان این که امکان دریافت گزارش های کلان، تجمیعی و مقایسه ای به همراه تحلیل روندها و پیش بینی رویدادها و شرایط آینده از دیگر امکانات این ابزار مدیریتی است، تصریح کرد: هدف اصلی ما از ایجاد داشبورد و سامانه های مدیریتی، بهره گیری مدیران ارشد شهرداری به صورت مستقیم از آمار و اطلاعات در جهت تصمیم سازی های کلان است.

 وی در پایان اظهار امیدواری کرد: کلیه سازمان ها و شرکت ها و ادارات حوزه معاونت خدمات شهری شهرداری تهران همچنان با رویکرد اصلاح و ارتقاء کیفیت داده های ثبتی در سامانه های مربوطه؛ گامی بلند به منظور ساماندهی آمار و اطلاعات بردارند.

زمان آخرین مطلب این کاربر: 4ساعت و 42دقيقه قبل
دوشنبه 13/5/1399 - 17:13
abbaszadegan ( تعداد مطالب : 13101 ) ( تعداد نظرات : 48 )

طرح معبر پاک در شمال تهران با هدف حفظ محیط زیست و زیباسازی شهری، با مشارکت شهروندان و تبدیل مخازن پلاستیکی به فلزی اجرایی شد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه یک مانی جعفریان معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری این منطقه با حضور در طرح معبر پاک که به همت شهرداری ناحیه پنج منطقه یک در خیابان های شهید قاسمی و گلستان جنوبی در محله کاشانک اجرا شد ضمن رونمایی از این طرح گفت: برای داشتن محله و منطقه ای پاک باید از تمامی ظرفیت های موجود استفاده کنیم و این طرح را از کوی صاحبقرانیه به سایر محلات تسری دهیم و حمایت مردم را در مشارکت طرح های شهری بدست آوریم.

وی با اشاره به اجرای گام اول این طرح ضمن تشکر و قدردانی از مشارکت فعالانه و خوب شهروندان کوی صاحبقرانیه برای تامین مخازن فلزی، گفت: در گام نخست کلیه مخازن پلاستیکی به فلزی تبدیل و برای اولین بار در شمال تهران زیر مخزنی بتنی اجرا شد .

مجید صالحی سرپرست شهرداری ناحیه پنج نیز با اشاره به اینکه در طرح معبر پاک، بیش از یک هزار واحد ساختمانی این محدوده مشارکت خواهند کرد گفت: در طرح معبر پاک بزودی مخازن سه گانه بازیافت (کاپ) در کنار مخازن پسماند تر قرار خواهد گرفت و در گام بعدی مخازن سه گانه طرح کاپ به داخل منازل شهروندان قرار می گیرد و خودروهای ملودی بازیافت نسبت به جمع آوری زباله های خشک اقدام می نمایند.

زمان آخرین مطلب این کاربر: 4ساعت و 42دقيقه قبل
دوشنبه 13/5/1399 - 17:11
abbaszadegan ( تعداد مطالب : 13101 ) ( تعداد نظرات : 48 )

جاذبه های گردشگری منطقه در قالب کلیپ و اینفوگرافی به منظور غنی سازی اوقات فراغت شهروندان در بحران کرونا به همت اداره گردشگری منطقه15 در فضای مجازی معرفی می شود.

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه 15، اکبر مختاری معاون اجتماعی و فرهنگی منطقه با اعلام این خبر گفت: این طرح گردشگری مجازی با هدف آشنایی شهروندان با جاذبه و ظرفیت های گردشگری منطقه در اینستاگرام معاونت اجتماعی فرهنگی منطقه به آدرس Instagram.com/moavenat.ejtemaee15 و کانال این معاونت به آدرسhttp://t.me/Ejf15 برگزار می شود.

او در ادامه به برگزای مسابقه عکاسی تحت عنوان «جاذبه گردشگری محله من» اشاره کرد و گفت: این مسابقه برای عموم شهروندان آزاد است و علاقه مندان می توانند تصاویر خود را از دو طریق ذکر شده ارسال و در پایان از برگزیده این رویداد گردشگری با اهدای جوایز نفیس تقدیر می شود.

مختاری ادامه داد: واحد گردشگری منطقه تمام تلاش خود را بکار بسته تا با اجرای برنامه های جذاب و خوشایند در فضای مجازی روحیه و اوقات فراغت شهروندان را در این روزهای سخت ارتقا دهد.

معاون اجتماعی و فرهنگی منطقه در پایان به اجرای برنامه قرآنی 1454 با همکاری شبکه قرآن و معارف سیما در کوشک امیرسلیمانی اشاره کرد و گفت: این برنامه به مناسبت هزار و چهارصد و پنجاه و چهارمین سال نزول قرآن به منظور معرفی هرجه بیشتر این عمارت تاریخی به شهروندان ضبط می شود و از تمامی شبکه سیما پخش می شود.زمان آخرین مطلب این کاربر: 4ساعت و 42دقيقه قبل
دوشنبه 13/5/1399 - 17:8
abbaszadegan ( تعداد مطالب : 13101 ) ( تعداد نظرات : 48 )


 معاونت حمل و نقل و ترافیک در راستای فرهنگسازی ر رفتارهای  صحیح ترافیکی ، کارگاه آموزش مجازی "روانشناسی درترافیک" ویژه مدیران و معاونین پرورشی مدارس منطقه ۲ تهران را  برگزار می کند.
به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه2، امیرحسین حیدر نیا، معاون حمل و نقل و ترافیک منطقه با اشاره به اینکه مدارس در فرهنگ سازی ترافیکی  نقش مهمی  دارند گفت:  با توجه به تاثیرگذاری آموزش  در کودکان  در نهادینه کردن فرهنگ صحیح ترافیکی، شهرداری منطقه 2 تلاش دارد تا با مشارکت آموزش و پرورش برنامه های آموزشی با محوریت فرهنگ ترافیک  برگزار کند.
وی افزود:  مدارس به عنوان مهمترین و تنها نهاد مسئول تربیت عمومی می توانند  از طریق کارکردهای آموزشی رسمی و غیررسمی به فرهنگ سازی در زمینه ترافیک پرداخته و فاصله بین شایستگی های موجود با شایستگی های مطلوب را بدین شکل به کودکان آموزش دهد.
حیدرنیا  افزود: برهمین اساس در گام نخست کارگاه آموزش مجازی و آنلاین فرهنگ ترافیک با موضوع "روانشناسی ترافیک" ویژه مدیران و معاونین پرورشی مدارس منطقه ۲ پیش بینی شده و برگزاری کارگاه آموزشی ویژه دانش آموزان  نیز دردستور کار برنامه های آموزشی قراردارد.
معاون حمل و نقل و ترافیک منطقه  در ادامه  از برگزاری مسابقه «مهر ترافیک» ویژه دانش‌آموزان تهرانی خبرداد و گفت:  این مسابقه با هدف  نهادینه سازی فرهنگ ترافیک و رعایت نکات ایمنی و قوانین راهنمایی و رانندگی برای دانش‌آموزان برگزار می‌کند.
 به گفته حیدر نیا ،رفتارهای ایمن عابرپیاده در پیشگیری از تصادفات، حریم‌های امن شهر من، فاصله اجتماعی در حمل‌ونقل عمومی و ایمنی در دوچرخه‌سواری  از جمله محورهای این مسابقه است.
وی افزود:  مسابقه در دو بخش  فیلم کوتاه و پادکست 50 ثانیه برگزار می شودوعلاقه‌مندان تا 15 شهریور ماه فرصت دارند آثارشان را به شماره 09057562933در فضای مجازی با استفاده از برنامه تلگرام ارسال کنند

زمان آخرین مطلب این کاربر: 4ساعت و 42دقيقه قبل
دوشنبه 13/5/1399 - 16:57
abbaszadegan ( تعداد مطالب : 13101 ) ( تعداد نظرات : 48 )


چهار پروژه بهسازی محیطی در منطقه 16 به بهره برداری رسید.
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان نوسازی شهر تهران، چهار پروژه بهسازی محیطی در منطقه 16 با حضور زهرا نژاد بهرام عضو هیأت رئیسه شورای اسلامی شهر تهران، کاوه حاجی علی اکبری مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران، عبدالرضا گلپایگانی، معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران، پیمان پورنصر شهردار منطقه 16 و جمعی دیگر از مسئولان مورد بهره برداری قرار گرفت.
بر اساس این گزارش پروژه های بهسازی محیطی فضای پیرامونی زیرگذر ضربعلی زاده با مساحت عرصه 9500 متر مربع با کاربری فضای سبز و ورزشی، فضای باز محله جوادیه با مساحت عرصه 286 متر مربع با کاربری فضای سبز و تفریحی، فلکه اول خزانه با مساحت عرصه 3850 متر مربع و فلکه دوم خزانه با مساحت عرصه 3950 متر مربع با کاربری فضای سبز به بهره برداری رسیدند.

زمان آخرین مطلب این کاربر: 4ساعت و 42دقيقه قبل
دوشنبه 13/5/1399 - 16:34
abbaszadegan ( تعداد مطالب : 13101 ) ( تعداد نظرات : 48 )


معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه ۱۱ از شروع فعالیت های ورزشی و سلامت محور در باشگاه های مجازی به صورت آنلاین و ارائه کلیپ های آموزشی از طریق شبکه های اجتماعی خبر داد.
به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه 11 ، محمد جواد رشیدی در این باره گفت: با توجه به شیوع گسترده و فراگیر ویروس کرونا در سطح جامعه ولزوم رعایت فاصله اجتماعی و عدم حضور شهروندان در اجتماعات، در راستای حفظ سلامت وشادابی شهروندان ، معاونت امور اجتماعی و فرهنگی منطقه ۱۱ اقدام به راه اندازی باشگاه مجازی با حضور مربیان برجسته کرده است.
رشیدی در ادامه مشارکت همگانی شهروندان در پویش ماندن در خانه، افزایش شور ونشاط در شرایط کنونی، ارتقای سطح سلامت جسمی وروانی شهروندان و.. را از مهم ترین اهداف این طرح برشمرد و افزود: این برنامه با حضور مسئولین سازمان ورزش روز سه شنبه ۱۴ مردادماه ساعت 9 و سی دقیقه در قالب رشته های ورزشی تکواندو، ژیمناستیک، بهکاپ ، والیبال، طناب زنی ، دارت،کاراته، تنیس روی میز ، بدمینتون، شطرنج و بسکتبال آغاز می شود.
به گفته معاون اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه 11 علاقمندان برای استفاده از این دوره های آموزشی که به صورت رایگان ارائه خواهد شد؛ می توانند به نشانی @varzash-shahrdari11 در شبکه های اجتماعی اینستاگرام و تلگرام مراجعه کنند.

زمان آخرین مطلب این کاربر: 4ساعت و 42دقيقه قبل
دوشنبه 13/5/1399 - 16:31
abbaszadegan ( تعداد مطالب : 13101 ) ( تعداد نظرات : 48 )

در راستای افزایش سرانه های درمانی و افزایش رفاه شهروندان و پرسنل، درمانگاه شهرداری منطقه۹ با حضور مدیران ارشد شهری افتتاح می شود.
به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه۹،فاطمه جوادی فرد معاون توسعه منابع انسانی منطقه۹ با اعلام این خبر گفت: با توجه به کمبود مرکز درمانی در این محدوده و پیرو توافقنامه همکاری با شرکت شهر سالم و اخذ مجوزهای لازم، درمانگاه شهرداری منطقه۹ در دهه ولایت و امامت افتتاح می شود.
وی به بخش های قابل افتتاح اشاره و افزود: درمانگاه شهرداری منطقه9 با مساحت 800متر مربع شامل بخش هایی چون؛ دندان پزشکی، چشم پزشکی، ارتوپدی، دیابت، فوق تخصص داخلی و غدد، آسم، آلرژی، پزشک عمومی، متخصص زنان و اطفال، جراحی عمومی، فیزیوتراپی و آزمایشگاه است که در فاز اول افتتاح بازگشایی می شود.
معاون توسعه منابع انسانی منطقه۹ با اشاره به بیمه های تحت پوشش درمانگاه خاطر نشان کرد: در این مجموعه درمانی اقدامات درمان طبق تعرفه های مشخص شده وزارت بهداشت انجام شده و تمامی بیمه های طرف قرار داد از جمله؛ تامین اجتماعی، خدمات درمانی، بیمه سلامت و بیمه های عمومی را شامل می شود و شهروندان می توانند از تسهیلات درمانگاه منطقه9 بهره مند شوند.
جوادی فرد به تسهیلات اعطایی به پرسنل مجموعه شهری هم اشاره و عنوان کرد: بیمه های درمانی کارکنان شهرداری تهران مانند سایر مراکز، طبق تعرفه های شرکت شهر سالم می باشد که خدمات و تسهیلات ویژه ایی در این خصوص برای رفاه پرسنل در نظر گرفته شده است.
وی همچنین با اشاره به دیگر تسهیلات قابل ارائه با توجه به ویژگی خاص مکانی مجموعه درمانی منطقه اظهار کرد: درمانگاه شهرداری منطقه9 در انتهای خیابان استاد معین بین خیابان های دستغیب و نوری نیارکی دارای ویژگی مثبتی می باشد که با توجه به موقعیت آن دسترسی خوبی را ایجاد کرده و در فاصله 50متری از درمانگاه پارکینگ کوثر برای رفاه حال شهروندان در نظر گرفته شده است.
معاون توسعه منابع انسانی منطقه۹ در خاتمه با تشکر از تمامی دست اندرکارانی که در به ثمر رسیدن درمانگاه شهرداری منطقه9 تلاش کرده اند افزود: امید است تا با افتتاح این پروژه که با حضور مدیران ارشد شهری در روز15مرداد انجام می شود، بتوان در راستای خدمت رسانی به شهروندان و افزایش رضایت مندی آنها برای ایجاد تهران شهری برای همه حرکت کرد.

زمان آخرین مطلب این کاربر: 4ساعت و 42دقيقه قبل
دوشنبه 13/5/1399 - 16:21
abbaszadegan ( تعداد مطالب : 13101 ) ( تعداد نظرات : 48 )


رییس فضای سبز شهرداری منطقه سه از اجرای طرح فوریتی نگهداشت فضای سبز در بزرگراه های این منطقه خبر داد.
به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه سه، به گفته پدرام طلوعی، اقدامات گسترده ای در طرح نگهداشت فضای سبز در بزرگراه های شهید همت، کردستان، حقانی، نیایش و رسالت انجام شده، در این زمینه می توان از اجرای عملیات علف کشی، مبارزه با آفات، کنده کنی، برداشت خاک های اضافی، کوددهی و تغذیه، مرمت و بازپیرایی، بهسازی و پاکسازی کلی فضاهای سبز رفیوژها، اصلاح فضای سبز حاشیه بزرگراه های این منطقه و ... نام برد.
طلوعی اذعان داشت: رسیدگی به فضای سبز و بوستان های سطح منطقه در گام نخست علاوه بر تغییر چهره شهری می تواند آرامش روانی را برای شهروندان به همراه آورد.
وی با بیان اینکه نسبت تاثیرگذاری فضای سبز بوستان ها بر کاهش آلودگی ها به شرایط محیطی، مقادیر آلاینده های تولیدشده و منابع آن و شرایط اقلیمی بستگی دارد، افزود: در شرایط وارونگی هوا در فصل زمستان با حجم زیاد آلاینده های تولیدی از منابع گرماساز و اتومبیل ها، طبعا این اثرگذاری کمتر خواهد شد. بنابراین نباید انتظار داشت که فضای سبز به تنهایی و در هر شرایطی بتوانند وظیفه سنگین کاهش آلودگی ها را به عهده بگیرند. اما بدون شک تاثیر غیرقابل انکاری دارند.
طلوعی در پایان ابراز داشت: با توجه به نقش چندگانه وجود بزرگراه‌های سبز در محیط‌های شهری، به عنوان عناصر زنده و کارا، در افزایش کیفیت‌ امکانات زیست‌پذیری شهر، علاوه بر جنبه های زیستی و عملکرد فضاهای سبز بزرگراهی به عنوان دالان های اکولوژیک در بستر شهری و نقش مؤثر آنها در مدیریت آبهای سطحی، سیلابها و جلوگیری از فرسایش خاک، فضاهای سبز یاد شده می توانند در اتصال جاذبه های گردشگری و ارتقا کیفیت بصری نیز مفید باشند.

زمان آخرین مطلب این کاربر: 4ساعت و 42دقيقه قبل
دوشنبه 13/5/1399 - 16:4
  • تعداد رکورد ها : 18165